9. april

- et undervisningsmateriale
Lærer

Natten til den 9. april 1940 bliver den danske hær alarmeret. Tyskerne har krydset grænsen, og Danmark er nu i krig mod Europas stærkeste hær. I Sønderjylland beordres en dansk fortrop, der består af cykel- og motorcykeldelinger, ud for at bremse overmagten, indtil de danske forstærkninger kan mobiliseres. I de skæbnesvangre timer følger vi sekondløjtnant Sand og hans cykeldeling – de skal som de første danske soldater møde fjenden i kamp.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man to elevark om filmens temaer og filmfaglige vinkler (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i henholdsvis ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’. Flere af opgaverne i elevarkene tager udgangspunkt i klip fra filmen, der ligger som links under menupunktet ’Klip fra filmen’. Elevarket om filmfaglige vinkler indeholder en afsluttende opgave om at lave en plakat til filmen. I menuen under 'Lav en filmplakat' finder eleverne links til billedpakke og plakatværktøj. Til venstre under menuen ligger også filmens pressemateriale samt et faktaark med et kort historisk rids og en tidsoversigt over den 9. april 1940.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Danmark før og under Anden Verdenskrig
  • National identitet – for Gud, konge og fædreland
  • Krig – regler, logik, fællesskab
  • Individet i den store historie

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Rune Jellesen Smith og redigeret af Ditte Mejlhede, marts 2015

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her