Billy Elliot

- et undervisningsmateriale
Lærer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale til filmen 'Billy Elliot', der handler om drengen Billy. Han udfordrer traditioner og kønsroller, da han dropper sin bokseundervisning til fordel for ballet.

Få baggrundsviden og idéer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler.

Der ligger også et elevark til engelsk.

Bemærk, at der også findes et andet undervisningsmateriale til Billy Elliot, som indgår i projektet 'Film: et sprog uden grænser'. Man kan med fordel supplere med dette, hvis man ønsker at arbejde med fx pubertet, seksualitet eller kønsroller i seksualundervisning eller den understøttende undervisning.

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Musik og dans
  • Personkarakteristik
  • Andre muligheder

Filmfaglige vinkler

Trailer

Hovedmateriale og elevark til dansk, musik og idræt er skrevet af Rasmus Welling og Mette Welling. Elevarket til engelsk er skrevet af Lotte Thillerup. Maj 2018.

Materialetype: