Buster Oregon Mortensen elev

Hjem

Introduktion

I arbejdet med ’Buster’-filmen skal I finde på jeres egne magiske fortællinger. I skal også diskutere filmens temaer, og hvordan den bruger underlægningsmusik og rekvisitter. Undervejs får I mulighed for at lave små film og jeres egen musik.
  
Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde med at …

 • Forklare, hvordan rekvisitter og underlægningsmusik bliver brugt i filmen.
 • Forstå, hvordan filmen arbejder med magiske fortællinger.
 • Tænke over og tale om, hvad det vigtigste i livet er.
Foto: Andreas Bastiansen

Film og forforståelse

’Buster Oregon Mortensen’ er en filmatisering af Bjarne Reuters roman ’Busters verden’ (1979). Der findes også en meget kendt filmatisering fra 1984. 

Filmen handler om den 11-årige Buster, der går meget op i trylleri og har en lidt anderledes familie end de fleste. Buster har en livlig fantasi og elsker at fortælle magiske historier.

Mens I ser filmen, skal I lægge mærke til, hvordan rekvisitter og underlægningsmusik bliver brugt. I skal også lægge mærke til de historier, som Buster fortæller.

Foto: Andreas Bastiansen

Handling

To og to 

 • Genfortæl filmens handling for hinanden.
  • Var der noget, som I ikke forstod i filmen?
  • Hvad sker der med hr. Larsen til sidst?

 

To og to

 

 • Film hinanden i maks. 30 sekunder hver. I skal fortælle om filmens vigtigste scene og begrunde, hvorfor netop denne scene er den vigtigste.
Foto: Andreas Bastiansen

Temaer

Fortællinger gør livet magisk

Se klip 1. Tal sammen i små grupper

 1. Hvad fortæller Buster Ingeborg om stjernerne?
 2. Hvorfor fortæller han historien om stjernerne?
 3. Gennem hele filmen finder Buster på flere andre fantasifulde eller næsten magiske fortællinger. Hjælp hinanden med at huske fortællingerne, og find på en overskrift til hver af dem.
 4. Tal om hver fortælling: Hvorfor finder Buster på den? Hvad bruger han fortællingen til?
 5. Hvilke af de magiske fortællinger bliver virkelige?
 6. Find på jeres egne magiske fortællinger. Vælg noget almindeligt fra jeres hverdag og lav det om til en magisk fortælling. 


Brug spørgsmålene her som hjælp, eller find selv på andre:

 • Hvad er der i skolens kælder?
 • Hvad oplever I på vej til/fra skole?
 • Hvorfor er det svært at rydde på jeres værelser?
 • Hvad fik I til aftensmad i går? Hvor kom maden fra?
 • Hvad er der under jeres seng?
 • Hvad sker der bag døren til supermarkedets lager?


Øv jeres fortællinger, så de bliver spændende. 

 

I grupper

 

 • Film hinandens fortællinger i maks. 30 sekunder hver.

Hvad er det vigtigste i livet?

Foto: Andreas Bastiansen

I små grupper

 1. Hvilke værdier har Busters familie? Lav en liste på tre-fem ord, der fortæller, hvad det vigtigste er for familien.
 2. Tror I, at der er de samme værdier i Simon-Olafs familie? Hvorfor/hvorfor ikke?
 3. Er Busters familie rig eller fattig? Er Simon-Olafs?
 4. Hvorfor er Busters far lykkelig, selvom han ikke har et arbejde?
 5. Hvorfor lytter Busters far til himlen?
 6. Hvad har gjort hr. Larsens liv godt?
 7. Se på hvert af citaterne herunder – hvad betyder de?
  Hvis man ikke har noget at tabe, så har man alt at vinde.” (Busters far)
  Det drejer sig ikke om at vinde. Det handler om at være lykkelig.” (Busters far)
  Der er ikke noget, der varer evigt. Undtagen kærligheden.” (Hr. Larsen)
  En kunstner har brug for sin scene. Skønhed i livet er noget, man skaber selv.” (Hr. Larsen)
  Den største magi af dem alle – det er kærligheden.” (Hr. Larsen)
 8. Er I enige i citaterne?
 9. Hr. Larsen siger også til Buster: ”Verden kan kun rumme en vis portion magi, kunst og kærlighed ad gangen. Jeg har jo stået på min scene. Nu er det din tur”. Hvorfor siger han det til Buster?
 10. Hvad er filmens budskab? Hvad er det vigtigste i livet?
 11. Hvad synes I, er det vigtigste i livet? Hvorfor?

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Underlægningsmusik og stemninger

To og to
 
Lyt først til klip 1, 2 og 4 uden billede og derefter med. Svar på følgende spørgsmål for hvert klip:

 • Skriv tre tillægsord, der beskriver stemningen i underlægningsmusikken.
 • Hvilke instrumenter er med i musikken?
 • Er musikken i dur eller mol?
 • Spiller musikken svagt, kraftigt eller stigende?
 • Hvilke reallyde er med i klippet?
 • Hvilke effektlyde?

 

I små grupper

 

 

Foto: Andreas Bastiansen

 

Dramaturgi: Rekvisitter og handling 

I klassen

Filmleksikon: Læs først om rekvisitter, beskæring og kamerabevægelser.

To og to  

Se klip 2 og 4, og svar på:

 • Hvilke vigtige rekvisitter er med i klippene?
 • Hvilke beskæringer er brugt, så vi tydeligt lægger mærke til dem?
 • Hvordan er rekvisitterne vigtig for handlingen? 
 • Hvilke af rekvisitterne kan også være symboler? Hvordan?


Klip 2: Hvilke kamerabevægelser gør, at vi kan holde øje med rekvisitten?

 • Hvor er rekvisitten med i filmen?

Lav en liste med andre af filmens vigtige rekvisitter. Svar på:

 • I hvilke scener er rekvisitterne med?
 • Hvordan er rekvisitterne vigtige for handlingen? 
 • Hvad bliver de brugt til at fortælle?
 • Hvordan er de filmet, så vi lægger mærke til dem?

 

To og to

 

 • Lav en billedserie, der viser, hvordan man spidser en blyant. Tænk over, hvilke beskæringer I skal bruge.
   
 • Lav herefter jeres egen filmplakat til en fiktiv dokumentarfilm om jer selv. Filmens titel skal være 'Ingen kender (dit navn)'. Tænk over, om du vil vise dit frontstage-jeg, dit backstage-jeg eller begge dele. Du kan bruge filmværktøjet fra SmåP til at lave din plakat.

 

Foto: Andreas Bastiansen