Drengen fra bjerget Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Links og litteratur

Om filmen

Det er ikke hver dag, at vi herhjemme støder på film fra Schweiz. Med 'Drengen fra bjerget' har vi fået en gribende filmoplevelse, der tager os med om på bagsiden af glansbilledet af det lille alpeland med de fashionable skisportsteder.

'Drengen fra bjerget' indskriver sig i en stærk europæisk tradition for begavet socialrealisme, og filmen er således beslægtet med film som Truffauts 'Ung flugt' samt film af engelske Ken Loach og de belgiske Dardenne-brødre (se afsnittet Links og litteratur). Det er en type film, hvor mennesket og miljøet er i centrum, og hvor filmens plot kommer i anden række. Sådan er det også i høj grad i 'Drengen fra bjerget', hvor historien langsomt vokser frem af Simons og Louises hverdag. Samtidig har instruktøren Ursula Meier i høj grad sans for fortællingens kunst og tilbageholder de afgørende oplysninger til det rigtige øjeblik.

'Drengen fra bjerget' er en film, der viser hændelser og følelser frem for at fortælle dem. Her er ingen voiceover eller konstruerede dialoger, der udlægger og fortolker begivenhederne for os. Som tilskuer må man derfor leve sig ind i karaktererne for at forstå deres adfærd. Det giver en stærk oplevelse af autenticitet, og 'Drengen fra bjerget' opleves i sine bedste scener, som om vi følger virkelige personer. Filmen har da også vundet en række fornemme priser, blandt andet Sølvbjørnen ved den internationale filmfestival i Berlin, Berlinalen, og hovedprisen på vores egen BUSTER Film Festival.

Dette undervisningsmateriale lægger op til at arbejde med filmens portræt af et socialt skævt univers og til at analysere og fortolke hovedpersonernes forkrøblede følelsesliv. Derudover lægger materialet vægt på, at eleverne kan karakterisere og fortolke filmens visuelle udtryk.

Filmens credits

Titel: 'Drengen fra bjerget'
Originaltitel: 'L’enfant d’en haut'
Produktionsland og -år: Schweiz/Frankrig, 2012
Instruktion: Ursula Meier
Distribution: Miracle Film Distribution
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for børn over 11 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering

Medvirkende:
Simon: Kacey Mottet Klein
Louise: Léa Seydoux
Kristin: Gillian Anderson
Mike: Martin Compston

Foto: Miracle Film Distribution

Handlingsreferat

I en lille lejlighed et sted i Schweiz bor 12-årige Simon sammen med sin storesøster Louise. Der er intet spor efter forældre eller andre voksne, der kan tage sig af Simon og Louise. Da Louise ikke kan holde på et arbejde, er det op til Simon at skaffe penge til mad, husleje og tøj. Simon tager derfor hver dag liften op til dalens fashionable skisportssted. Her stjæler han skisportsudstyr, som han sælger.

En dag bliver Simon opdaget af englænderen Mike, der arbejder i køkkenet på et af hotellerne. De indleder et samarbejde, hvor det er op til Simon at levere stjålne ski.

Oppe på bjerget har Simon også tid til at charmere sig ind hos den kønne mor, Kristin. Simon forsøger at vise sig fra sin bedste side over for den enlige mor, men han har vanskeligt ved at finde ud af, hvor de sociale grænser går.

Nede i dalen ser Simon til med jalousi, når Louise lader ham alene tilbage for at tage ud med unge mænd, og en dag bliver det for meget for ham. Da han og Louise er ude at køre med Louises nye kæreste, afslører Simon en hemmelighed. ”Hun er ikke min søster, hun er min mor” siger han. Louises kæreste bliver chokeret og smider dem begge ud af bilen.

Afsløringen forværrer forholdet mellem Louise og Simon. Simon ønsker forsoning, men Louise afviser ham. Om aftenen er Simon nødt til at betale Louise 200 franc for at få lov til at sove i hendes seng.

Skisportssæsonen slutter. Turister og sæsonarbejdere rejser og efterlader Simon alene på det affolkede skisportssted. Han har ingen penge, og der er ikke flere ting at stjæle. Til slut tager han skiliften ned mod dalen, og på vej ned passerer han Louise, der er på vej op.

Simon og Mike skjuler stjålne ski (Foto: Miracle Film Distribution)

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2009

Formålet med dette undervisningsmateriale er at give eleverne indsigt i en verden, de måske selv har kendskab til fra skiferier, men som her viser sig at have en skjult bagside. Identifikationen med Simon giver en øget indsigt i livsvilkår, der er væsentligt anderledes end dem, de fleste elever kender til.

Materialets temaer og opgaver til faget dansk har til formål at styrke elevernes faglige kompetencer i form af analyse, fortolkning og personkarakteristik. Her arbejdes desuden mod at eleverne i højere grad bliver bevidste om filmens særlige udtryksform.

Foto: Miracle Film Distribution

Fag og temaer

Her følger forslag til temaer, der kan arbejdes med i dansk.

Personkarakteristik

Hovedpersonen Simon er udadtil en handlekraftig dreng. Han er en darwinistisk overlever, der har tilpasset sig de vilkår, han lever under. Simon synes at være usynlig for de voksne. Dette fører til, at han er blevet forsømt, men han vender det i begyndelsen af filmen til sin fordel: Ingen lægger mærke til, at han stjæler ski.

Temaer i forbindelse med personkarakteristik af Simon:

 • Overlevelse
 • Tilpasning
 • Survival of the fittest

Simon har dog et følelsesmæssigt hul, han ikke kan fylde. Derfor bliver han fascineret af Kristin, der viser sine børn den omsorg, han længes efter. Han lyver sig til at hedde det samme som Kristins søn. I den pinlige scene, hvor han insisterer på at betale for hendes frokost, bliver det imidlertid tydeligt, hvad der er Simons problem. Han tror, at alt, inklusive følelser, kan købes for penge, og at det kun er penge, andre mennesker ønsker af ham. Hos Kristin er det en forkert strategi. 

Temaer i forbindelse med Simons og Kristins forhold:

 • Ydre værdier over for indre værdier
 • Penge over for følelser

Louise er Simons modsætning. Hvor Simon er en hård forretningsmand, der får selv små drenge til at vende lommerne for de sidste ører, så er Louise stik modsat. Hun kan end ikke få en god pris for et par nye ski. Louise lever af Simons penge eller af de mænd, der gider tage hende med på en køretur. Mens Simon aktivt forsøger at finde vej i tilværelsen, så er Louise passiv og nærmest uden selvopholdelsesdrift.

Louise og Simons forhold er dobbelt. I første halvdel af filmen er deres forhold præget af glæde og sammenhold, hvilket kommer til udtryk i scenen, hvor de leende slås om en laksesandwich. Det bliver dog midtvejs i filmen klart, at deres gode forhold er afhængigt af hemmeligheden om deres sande relation. Da Simon af jalousi afslører, at Louise er hans mor, ændrer deres forhold karakter. Som søskende kan de opretholde en lykkelig facade, men som mor og søn falder deres verden fra hinanden. Louise hader sin tilværelse, og Simon er desperat efter omsorg.

Temaer i forbindelse med Simons og Louises forhold:

 • Aktivt handlende over for passivt modtagende
 • Søskenderelationen over for mor-søn-relationen
 • Hemmeligheder og løgne

Oppe og nede – den sociale konflikt

Modsætningen mellem de rige og de fattige er tydelig i filmens univers. Oppe på skisportsstedet lægger man knapt mærke til, at et par dyre ski er væk. Man køber bare et par nye, som Simon forklarer. Nede i dalen ved man godt, hvad der er kvalitet, men man har kun råd til det, når det er tyvekoster. Simon kan ubesværet stjæle, for han er nærmest usynlig for de rige turister. De kan ikke se den sociale nød i dalen og tænker ikke over de mange sæsonarbejdere, der slider for minimumsløn.

 • Oppe over for nede
 • De rige ser ikke de fattige
 • Materiel overflod over for materiel nød

Penge spiller en afgørende rolle i filmen. I mange af filmens scener er der således fokus på krøllede pengesedler, der skifter ejermand. Og i de afgørende scener bliver det klart for os, at Simon også forsøger at købe sig til omsorg. Over for den velhavende Kristine virker det frastødende, men hos hans egen mor kan han købe nærhed for 200 franc. Her er det både Louise og Simon, der tvinges til at sælge sig selv.

 • Penge over for følelser
 • Mennesket som en handelsvare
Foto: Miracle Film Distribution

Filmfaglige vinkler

Filmens genre: socialrealisme

'Drengen fra bjerget' er en film, der formidler sin historie med et realistisk udtryk. Her er ingen special effects eller actionprægede scener. Omdrejningspunktet i filmen er de centrale karakterer, Simon og Louise. De er unikke individer med hver deres psykologiske ballast, men frem for alt er de karakterer, der er forankrede i en social virkelighed.

Socialrealismen er traditionelt på de svagestes side, og sådan er det også i 'Drengen fra bjerget'. Her tvinges vi til at tage stilling til det forkrøblede liv, Simon lever, og filmens sympati ligger helt klart hos ham. Noget af det fine ved filmen er, at der ikke er skurke i fortællingen. Der er ingen tydelige fjender, der skal overvindes, for at hovedpersonerne kan få det bedre. Selv Louise vækker mere medfølelse end vrede. Både Simon og Louise er ofre for omstændigheder, som ikke uden videre lader sig ændre.

Socialrealismen har ofte til hensigt at få tilskueren til at tage stilling til en bestemt social problematik. I 'Drengen fra bjerget' er der ikke umiddelbart nogen politiske løsninger, der er til at få øje på. Men man tvinges til at se bagsiden af medaljen og forholde sig til de mennesker, der befinder sig på den sociale skyggeside af en verden baseret på penge og materielle værdier. Filmens slutning står åben for fortolkning. Der er umiddelbart ingen muligheder for, at Simon og Louise får det bedre socialt og økonomisk, men måske kan de finde hinanden igen.

Filmiske virkemidler: farvesymbolik og billedkomposition

Mange indstillinger i 'Drengen fra bjerget' er eminent komponerede. Her er motivernes placering i forhold til hinanden, dybdekompositionen og farverne med til at fortælle filmens historie. Se fx på dette stillbillede fra filmen:

Simon og Louise (Foto: Miracle Film Distribution)

Filmens miljø, stemning og centrale konflikter rummes her af et enkelt billede.

Den øde landevej skærer igennem billedet, fortaber sig i intetheden og giver en illusion af dybde i billedet. Vejen er øde og synes ikke at føre nogen vegne hen, hvilket afspejler den situation, de to hovedpersoner er fanget i. Livet kører forbi dem, mens de selv står i grøften.

Bjergene i baggrunden er smukke og nærmest uvirkelige. De ligner de bjerge, vi kender fra postkortene. Det er bjergene, turisterne kommer efter, men den verden ligger langt i baggrunden for Simon og Louise, og de har end ikke øje for den. Den verden, de befinder sig i, er tværtimod slidt og flad.

Billedet er komponeret i tre planer. I forgrunden har vi Simon og Louise. I mellemgrunden har vi de elektriske master og ledninger, der præcist deler billedet på midten. I baggrunden har vi de blå bjerge. Læg mærke til Simons blik mod Louise. Det rummer hele hans længsel. Hun selv har blikket rettet ud af billedet. Det rummer hele hendes afvisning og hendes perspektivløse længsel. Hvis man tegner en streg fra Simons øjne til Louises hoved, ser man tydeligt, at Simons blikretning udgør en linje, der er parallel med bjergene i baggrunden. Dermed understreger linjerne i billedets baggrund forbindelsen mellem Simon og Louise.

Den dominerende farve på billedet er – som i resten af filmen – blå. Bjergene er blå, og Simon og Louise er klædt i blåt. Den blå farve markerer deres tilknytning til miljøet. De er nærmest vokset ud af bjergene. Den blå farve symboliserer ofte det kolde, det sterile og det hårde. Klipper, is og jern er blå, og deres hårde og livløse egenskaber overføres symbolsk til farven blå.

Kontrasten til nedenstående billede er slående. Her oplever Simon et kort øjeblik af lykke. Farverne er her holdt i de varmere brune nuancer. Kameraet er rykket tættere på motivet, så personerne udfylder billedrammen i en halvnær beskæring. Det halvnære billede lader os se personernes følelser og sætter dem i fokus frem for baggrunden. Her ser vi, at Simons blik gengældes af Kristin, hvis ansigt oplyses af solen.

Kristin og Simon (Foto: Miracle Film Distribution)

Links og litteratur

Filmanmeldelse

Vejledning i at skrive filmanmeldelse. Gratis undervisningsmateriale målrettet 6.-10. klasse fra Filminstituttet:

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/filmanmeldelse#.UwymoP3Cw2k

Baggrundsoplysninger og fotos fra filmen

Distributøren Miracle Films hjemmeside (på dansk)

 • http://www.miracle.dk/templates/miracle-film.asp?catalog_ID=757

Internet Movie Data Base (på engelsk)

 • http://www.imdb.com/title/tt2062969/?ref_=fn_al_tt_1

Beslægtede film

'Drengen med cyklen' af Dardenne-brødrene. Kan lånes på biblioteket. Se undervisningsmateriale fra Filminstituttet her:

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/drengen-med-cyklen#.Uwymtv3Cw2k

'Ung flugt' af Francois Truffaut. Kan lånes på biblioteket. Se undervisningsmateriale fra Filminstituttet her:

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/ung-flugt#.Uwymz_3Cw2k

Filmanalyse

Læs om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmcentralens online Filmleksikon

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog