Kærlighed ved første blik Lærer

Hjem

Introduktion og formål

Eleverne får viden om æstetiske virkemidler og dramaturgi i kortfilm og stumfilm, mens samtalerne om kærlighed og kærlighedsfilm knytter an til elevernes egen verden. Eleverne arbejder kreativt ved at remediere og får mulighed for at reflektere over temaet gennem praktiske øvelser med filmproduktion.   

I elevdelen finder man et selvstængt produktionsafsnit, 'Begyndelser og brerakups'. Det består af to kreative opgaver, hvor eleverne både skal optage kærlighedsscener og remediere gamle stumfilmklip ved at lægge nye stemmer og lyd på. 

Under produktionsafsnittet er der også en kort produktionsvejledning til læreren

Dansk efter 9. klassetrin 

Kompetenceområde: Fortolkning 
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster 
Færdigheds- og vidensområder: Oplevelse og indlevelse, Undersøgelse og Fortolkning
 
Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.
Færdigheds- og vidensområder: Fremstilling, Præsentation og evaluering  

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab efter 9. klassetrin 

Kompetenceområde: Køn, krop og seksualitet 
Kompetencemål: Eleven kan vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv. 
Færdigheds- og vidensområder: Normer og idealer  
 

Film og forforståelse

Om filmene

Undervisningsmaterialet fokuserer blandt andet på kortfilmen ’En eftermiddag’. ’En eftermiddag’ er interessant at bruge i undervisningen på en række punkter. Den korte, præcise fortælling er en nærmest eksemplarisk kortfilm, hvad angår dramaturgi og brug af filmiske virkemidler. Samtidig kan den lille kærlighedshistorie åbne for en snak om følelser, kærlighed, og hvilke typer kærlighed der stadig kan være svære at tale om. De to forelskede i filmen er nemlig drenge. 

Materialet indgår i Filminstituttets store tema om kærlighedsfilm. Mange af opgaverne handler derfor om kærlighed og om kærlighedsfilmen som genre. Der er lagt op til, at man arbejder videre med to danske stumfilmklassikere, der har et morsomt og tankevækkende blik på kærligheden. Filmene er et vue til den danske filmhistorie, og hvordan normer, kønsroller og opfattelsen af kærlighed har ændret sig gennem tiden.

Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Filmenes credits

Titel: En eftermiddag
Produktionsland og -år: Danmark, 2014
Instruktion: Søren Green
Længde: 8 minutter
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle. Find vurdering her.

Titel: Kærlighedens ABC
Produktionsland og -år: Tyskland, 1916
Instruktion: Magnus Stifter
Længde: 43 minutter

Titel: Don Juans overmand
Produktionsland og -år: Danmark, 1916
Instruktion: Lau Lauritzen
Længde: 20 minutter

Forforståelse

Der er ikke noget af ’En eftermiddag’, som eleverne ikke kan forstå uden videre. Der er derfor ikke særlige hensyn at tage, for at eleverne kan forstå filmen. Opgaverne i afsnittet om forforståelse handler i stedet om definitioner af kærlighed og eksempler på kærlighedsfilm, så eleverne på forhånd har sporet sig ind på det overordnede tema og arbejdet med kærlighedsfilm som genre.

Foto: 'Tro, håb og kærlighed' (1984) Jan Weincke / Per Holst Filmproduktion
Foto: 'Den kroniske uskyld' (1985) Dirk Brüel / Obel Film​​​​        

Handling

En eftermiddag

Teenagedrengene Mathias og Frederik er på vej hjem fra skole. De går hjem til Mathias og ser youtubevideoer på computeren. Det virker, som om Frederik mest er interesseret i Mathias, mens Frederik hele tiden sender sms’er til klassekammeraten Cecilie. Til sidst spørger Mathias, om han og Cecilie ”er sammen”. Det afviser Frederik, men Mathias vælger alligevel at gå hjem. Derefter ser vi sms’erne mellem Frederik og Cecilie. Det viser sig, at Cecilie prøver at opmuntre Frederik til at fortælle Mathias, at han er forelsket i ham. Til sidst skriver Frederik til Mathias, der vender om. Det ringer på hjemme hos Frederik. 

Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Kærlighedens ABC

Unge Lise er romantisk anlagt og er nærmest forelsket i den flotte fyr i hendes billedblad. Hun bliver til gengæld noget skuffet, da hun møder sin forlovede, Phillip (åbenbart et arrangeret ægteskab!). Hun beslutter sig dog for at opdrage Phillip og lære ham, hvordan man forfører en dame. De rejser sammen til Paris, hvor hun forklæder sig som mand for at tage Phillip med i byen og se på damer. Men til slut beslutter Phillip og Lises far at spille hende et puds. De klæder butleren ud som dame og bilder Lise ind, at Phillip har en affære. Nu bliver Lise pludselig meget engageret i Phillip. Det ender (selvfølgelig) godt, og de to unge er nu klar til ægteskabet.

Foto: 'Kærlighedens ABC' (1916) Carl Ferdinand Fischer / Neutral-Film

Don Juans overmand

Farmaceuten Peter er forelsket i oberstens niece, men obersten stiller sig i vejen for de unges kærlighed. Obersten vil dog gerne selv i lag med unge damer, og er ikke bleg for at bede Peter om hjælp. Peter laver en falsk kærlighedseliksir og får en gruppe unge piger og et par gamle koner med på at spille forelskede. Obersten drikker eliksiren, og pludselig opfører alle kvinderne sig, som om han er uimodståelig. Det bliver hurtigt for overvældende for den gamle skørtejæger. For at få en modgift går han med til, at Peter og niecen kan få hinanden. 

Foto: 'Don Juans overmand' (1916) Hugo J. Fischer / Nordisk Films Kompagni

Tema

Kærlighed og forelskelse 

’En eftermiddag’ handler om kærlighed, måske endda den første kærlighed. Filmen gør ikke direkte noget ud af, at de to drenge er homoseksuelle. I det hele taget er det seksuelle meget nedtonet, og i stedet formidles tiltrækningen mellem de to personer igennem øjnene og blikket. Det er tiltrækningskraft og forelskelse. 

Foto: 'A Star is Born' (2018) Matthew Libatique / Warner Bros. Pictures                 
Foto: ' Fucking Åmål' (1998) Ulf Brantås / Memfis Film​​​​​                             

I spørgsmålene til kærlighedstemaet skal eleverne forholde sig til en række åbne spørgsmål om filmens fremstilling af kærlighed. Spiller det overhovedet en rolle, at det er to drenge? Eller læser vi uundgåeligt noget forbudt eller farligt ind i deres forelskelse? Er der særlige forventninger og fordomme, som gør det særligt vanskeligt for en teenagedreng at fortælle en anden dreng, at han er forelsket i ham? Relatér meget gerne filmens tema(er) til tidens normer og fordomme. 

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Kærlighedens blik

Her er fokus på æstetisk analyse, og hvordan blikke, synsvinkler – eller blikretninger – er med til at iscenesætte historiens kærlighedstema for seeren. 

Eleverne skal lære en række særlige visuelle virkemidler at kende for at forstå kameraets arbejde. De læser om filmens billedside på Filmcentralen og bruger begreberne i en næranalyse af filmen. 

I filmøvelsen skal de bruge samme filmiske virkemidler i praksis i en scene lavet på mobiltelefonen. På den måde får de arbejdet med den analytiske side igennem produktion. 

Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Dramaturgi: Den gode fortælling i kortfilm

I forhold til dramaturgien skal eleverne læse om tre-akter-modellen og rekvisitters rolle i fortællingen. De bruger derefter begreberne i en analyse af filmens opbygning. 

’En eftermiddag’ er opbygget i tre akter med to vendepunkter og et midtpunkt. Første akt er, da drengene går ned ad gaden. Første vendepunkt kommer, da de beslutter at gå hjem til Mathias. 

Midtpunktet kommer, da Frederik spørger, om Mathis og Cecilie er kærester. Her er der en konfrontation, og hovedpersonerne er begge langt fra deres mål (anden akt). Andet vendepunkt sker, da Mathias sender en sms til Frederik. Tredje akt er udfaldet (resolutionen): Frederik er glad og lettet, og til sidst ringer det på døren. 

Filmen rummer forskellige rekvisitter, der tegner filmens miljø og tidsperiode. Det er først og fremmest computeren og youtubekanalen, der placerer filmen i nutiden og på et drengeværelse. Telefonen er den rekvisit, der binder handlingen sammen. Den narrer først tilskueren til at tro, at Mathias har noget kørende med Cecilie, men til sidst viser det sig, at det er hende, der er hans fortrolige hjælper. 

Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Genre: Kærlighedsdramaet

I genreopgaverne skal eleverne tilegne sig information om kærlighedsgenren og forbinde den nye viden til ’En eftermiddag’. Der er tale om en film, der lever op til definitionen på kærlighedsfilm: en film om to mennesker, der søger kærlighed til hinanden. Men eleverne skal også relatere filmen til andre film i nyere tid, hvor det er blevet normen, at kærlighedsfilm kan handle om forskellige for kærlighed og seksualitet. Ikke mindst homoseksuelle forhold. 

Efterfølgende undersøger eleverne filmens undergenre: kærlighedsdramaet. Her skal de også bygge bro mellem filmen og de mere generelle begreber og udfolde, hvad det er for komplicerede følelser, der er på spil under overfladen i filmen. Det er med til at definere undergenren.  

Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Videre arbejde

Under videre arbejde i elevdelen er der opgaver til to danske stumfilm.

De to film giver anledning til at diskutere datidens (og nutidens) syn på kærlighed og kønsroller. Eleverne har sikkert viden om kønsrolledebatter og #metoo, så sæt gerne gang i en kultursnak med afsæt i de to stumfilm. 

Se 'Kærlighedens ABC' her.
Se 'Don Juans overmand' her.

Stumfilmformatet er meget anderledes end det, eleverne kender fra nutidige film og serier. Det kræver måske større opmærksomhed fra eleverne at følge med i handlingen, og det kan være nødvendigt at hjælpe eleverne med at udfylde de tomme pladser i fortællingen.

Foto: 'Kærlighedens ABC' (1916) Carl Ferdinand Fischer / Neutral-Film
Foto: 'Don Juans overmand' (1916) Hugo J. Fischer / Nordisk Films Kompagni