Madison midt imellem

Lærer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale om dokumentarfilmen 'Madison midt imellem'. Filmen handler om 12-årige Madison, der ikke føler sig tilpas i de dominerende kønsnormer for piger. 

Materialet styrker elevernes empatiske kompetence og forbereder dem på at tage socialt ansvar. Eleverne skal undersøge, hvilke normer for køn der dominerer vores samfund, og overveje, hvordan kønsnormer påvirker dem selv og andre. De skal også overveje, hvordan de selv kan handle socialt for at fremme inklusion og modvirke diskrimination.

Få baggrundsviden og idéer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark (pdf) til dansk 4.-6. klasse. Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i Fag og temaer og Filmfaglige vinkler. Materialet rummer klip fra filmen, som eleverne skal genbesøge i opgaverne, men filmen er også tilgængelig for dem på Filmcentralen med Unilogin (se nederst). 

Fagligt fokus

Fag og temaer

  • Identitetsdannelse
  • Kønsnormer
  • Fællesskab og inklusion

Filmfaglige vinkler

Dette materiale er skrevet af Trine Hvam Madsen, april 2020

Foto: Plus Pictures Aps