The Runway Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Links og litteratur

Om filmen

Filmen 'The Runway' er en feel good film, der indeholder både humor, alvor og et strejf af eventyr. Filmen bygger på en autentisk historie om en sydamerikansk pilot, som havde en nødlanding nær Mallow i Irland i 1983. Mod alle forventninger stod folk i den lille by pludselig sammen og hjalp hinanden med at bygge en startbane, så piloten kunne komme hjem igen. I filmen, hvor byen er omdøbt til Dromoleen, skildres det, hvordan indbyggerne finder ud af at stå sammen, når det virkelig gælder. Men frem for alt handler filmen om drengen Paco, der savner sin bortrejste far og får en ny rollemodel i den sydamerikanske pilot, der er nødlandet.

'The Runway' er optaget i den lille irske by Schull i West Cork. Filmen er skrevet og instrueret af den irske instruktør Ian Power og er hans debutfilm. Den mexicanske skuespiller Demián Bichir spiller den fortabte sydamerikanske pilot; Bichir har bl.a. spillet rollen som Cubas tidligere leder Fidel Castro i Steven Soderberghs film 'Che' (2008) om frihedskæmperen Che Guevara.

'The Runway' er bemærkelsesværdig på flere måder. Først og fremmest er det sjældent med en irsk film, der ikke har fokus på de politiske/religiøse konflikter mellem katolikker og protestanter. Vi får et vink om konflikten, men den fremstår blot som baggrund. Filmen handler i højere grad om børn og deres liv og opvækst i 1980’ernes Irland, hvor der var krise i verdensøkonomien og en massiv arbejdsløshed. 'The Runway' leder tankerne hen på Steven Spielbergs filmklassiker 'E.T.' (1982), og enkelte scener i filmen kan tolkes som en direkte hilsen til 'E.T.', bl.a. rumtelefonen og BMX-cyklen i begyndelsen af filmen. Også Pacos første møde med piloten Ernesto giver associationer til mødet mellem Elliot og E.T., da de begge skriger i panik over at møde den anden. Det er et møde, der får afgørende betydning for både Paco i 'The Runway' og for Elliot i 'E.T'.

Indbyggerne i Dromoleen går sammen om at hjælpe den nødlandede pilot Ernesto (Foto: Angel Films)

Filmens credits

Titel: The Runway
Udgivelsesland og -år: Irland 2010
Instruktion: Ian Power
Længde: 93 minutter
Distribution: Angel Films
Vurdering: Filmen er ikke vurderet i Medierådet for Børn og Unge

Medvirkende:
Paco: Jamie Kierans
Grace: Kerry Condon
Frogs: John Carpenter
Ernesto: Demian Bichir
Carmody (borgmester): Donncha Crowley
Sutherland (cykelhandler): James Cosmo

Handlingsreferat

Året er 1983, og i den irske by Dromoleen får de to drenge Paco og Frogs tiden til at gå med at hænge ud ved jernbanesporet og opfinde ting – bl.a. en radio i håb om at få kontakt til væsener fra andre planeter. Da Frogs’ familie bliver tvunget til at flytte, bliver Paco ensom. Paco bor med sin mor, og hver dag tænker han på sin forsvundne far, som han ikke kan huske. Hans far er fra Spanien, og Paco øver sig på spansk i håb om, at de en dag skal forenes.

En aften styrter et propelfly ned tæt ved Pacos hjemmebyggede radiostation. Piloten er en colombiansk mand, Ernesto Córdova, som Paco tager med hjem. Flystyrtet bliver hurtigt en sensation i den lille by. Paco er den eneste i byen, der kan spansk, og han bliver derfor tolk mellem Ernesto og byens indbyggere – og nogle gange er hans oversættelser meget fantasifulde. Det lykkes for Paco og borgmesteren at overbevise byens indbyggere om, at de skal hjælpe med at reparere flyet og anlægge en startbane, så Ernesto kan komme hjem. Frogs og hans familie, som er asfaltlæggere, vender tilbage til byen for at arbejde med startbanen. Samtidig opstår der romantik mellem Ernesto og Pacos mor.

Men Ernesto har en hemmelighed: en lille pose med smaragder. Og der er nogle ukendte colombianere efter ham. Da startbanen er færdig, og Ernesto skal til at forlade byen, dukker en colombiansk mand op og påstår, at Ernesto er forbryder. Ernesto arresteres og køres bort af politiet, men det lykkes for Paco og Frogs at befri ham. Det viser sig, at den colombianske mand er Ernestos bror, som har forsøgt at bedrage dem alle. Han har stjålet smaragderne, der er et nationalklenodie, som Ernesto nu vil bringe tilbage til Colombia. Efter en gribende afsked med byens indbyggere, flyver Ernesto bort. For Paco og Frogs fortsætter livet i byen, og filmen ender med, at de bygger en miniudgave af Ernestos fly.

Pacos mor bliver ligesom sin søn betaget af Ernesto (Foto: Angel Films)

Faglige mål

Dette undervisningsmateriale er tilrettelagt, så det spænder fra 4.-6. klasse. Materialet kan bidrage til en forståelse af filmens centrale tematikker og give inspiration til at arbejde med både filmens indhold og udtryk. Her rettes særligt fokus på de filmiske virkemidler, der er med til at gøre 'The Runway' spændende og vedkommende for målgruppen. Materialet beskæftiger sig med både oplevelse og analyse samt den mundtlige og skriftlige udtryksform.

Elevarket indeholder en række spørgsmål og opgaver, der understøtter de faglige mål. Elevarket afsluttes med en mindre skriftlig opgave, der forudsætter forståelse for og stillingtagen til filmens temaer. Denne opgave kan samtidig danne grundlag for en evaluering af filmen.

Fag og temaer

Dette undervisningsmateriale retter sig primært mod fagene dansk og film/medier, men 'The Runway' kan også indgå i et tværfagligt arbejde med engelsk. Filmen kredser om temaer som sammenhold, mobning og at vokse op med "kun" én forælder, og det vil være oplagt at tænke disse temaer ind i arbejdet med filmen.

Forslag til arbejde med filmen i faget dansk:

 1. Analyse af filmens dramaturgi og den måde, fortællingen er opbygget på.
 2. Filmen kan bruges som et supplement til tekstanalyse af litteratur, hvor beslægtede temaer forekommer. Man kan læse fiktive tekster om udvalgte temaer eller finde artikler i aviser og blade, der behandler filmens temaer.
 3. Fokus på filmgenren. 'The Runway' er beslægtet med både britisk socialrealisme, science fiction, komedie og adventure.
 4. Som afrunding på arbejdet med filmen kan eleverne skrive videre på personernes historie enten i form af en individuel opgave eller en gruppeopgave. Eleverne kan udvælge og skrive om en af personerne fra filmen, og hvad de tror, der videre sker i denne persons liv.

I både dansk og film/medier er det oplagt at analysere de filmiske virkemidlers betydning for vores oplevelse af filmen. 'The Runway' kan være udgangspunkt for en samtale om, hvordan virkemidlerne underbygger en films temaer og påvirker vores fortolkning af filmen. I kan finde stillbilleder fra filmen på nettet (se afsnittet 'Links og litteratur') og analysere det visuelle udtryk (fx lys, farver, billedbeskæring, billedkomposition og visuel stil). Eller I kan diskutere klipning (krydsklipning, klippetempo) og lyd (reallyd, effektlyd, musik i og uden for handlingen).

Paco og Frogs i fugleperspektiv (Foto: Angel Films)

Filmfaglige vinkler

Dramaturgi

En film består af indstillinger, scener og sekvenser, der til sammen udgør filmfortællingen. I en analyse af det handlingsmæssige forløb – dramaturgien – er det oplagt at arbejde med berettermodellen. Det giver overblik over rækkefølgen af scener og fortællingens struktur. Handlingen i 'The Runway' strækker sig over en relativ kort periode på nogle uger.

Her er et bud på en berettemodel-analyse af filmen:

Anslag (tidskode 00:34-03:11)
Paco og Frogs leger ved togskinnerne. De opdages og løber væk.

Præsentation (tidskode 03:12-09:03)
De væsentligste personer præsenteres ud fra deres handlinger og karaktertræk. Vi møder Paco, Frogs, cykelhandleren Sutherland, Eddie med den ulovlige radiosender og de to ældre drenge, der mobber Paco.

Uddybning (tidskode 09:04-16:54)
Vi får et indblik i Pacos liv med hans mor, i skolen, spanskkurserne om natten og den hemmelige radiosender, som Paco sidder ved den aften, hvor han ser flyet styrte ned.

Point of no return (tidskode 16:55-20.12)
Paco går ind i flyet, som netop er styrtet ned, og møder Ernesto for første gang. Paco tager Ernesto med hjem og får ham lagt under sin seng.

Konfliktoptrapning og klimaks (tidskode 20:13-01:23.57)
Pacos mor og de andre indbyggere i byen får kendskab til Ernesto. Borgmesteren og politibetjenten igangsætter bygning af en startbane. Vi får vink om, at Ernesto har en hemmelighed (revolver, smaragder, telefonsamtaler). Ernestos bror får Ernesto arresteret, men han undgår med Pacos og Frogs hjælp at komme i fængsel. Ernestos bror afsløres. Byen tager afsked med Ernesto. Filmens klimaks er scenen, hvor Ernesto endelig får flyet startet og kommer i luften med kurs mod Colombia.

Udtoning (tidskode 01:23:58-01:25:25)
Paco og Frogs bygger en miniudgave af Ernestos fly, og deres tidligere fjende, cykelhandleren, hjælper dem. Det fælles projekt med at bygge en startbane til Ernestos fly har medført nye venskaber og et nyt sammenhold i byen.

Opgaveforslag

 • Introducér eleverne for berettermodellen og lav i fællesskab en analyse af filmen. Det er en god måde at indlede arbejdet med filmen, fordi det skaber overblik over handlingen og giver eleverne mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er hændelser i filmen, de ikke forstår.

Krydsklipning

Filmens klipning har stor betydning for, hvordan vi forstår og fortolker fortællingen. Klipningen bruges bl.a. til at skabe intensitet og spænding. I 'The Runway' bruges krydsklipning. Dvs. at der klippes mellem to forskellige handlingstråde, som har betydning for hinanden og som til slut mødes. Det er et klassisk filmisk virkemiddel, som er med til at opbygge spænding (suspense).

I 'The Runway' klippes der mellem Dromoleen i Irland og Bogota i Colombia, hvilket er med til at skabe intensitet, mystik og forventning. Første gang, vi oplever krydsklipning, er i scenen, hvor Ernesto har gemt smaragderne i skuret hos Paco; herefter klippes der til en artikel om nødlandingen i en colombiansk avis (tidskode 31:42-31:50, 43:45-44:13). Næste krydsklip ser vi, da der er fest i byen, fordi Ernesto snart skal rejse. Herefter klippes til lufthavnen i Colombia, hvor nogle mænd er på vej mod et fly (tidskode 01:06:59-01:07:18). Det viser sig at være Ernestos bror, der er på vej til Irland for at få Ernesto uretmæssigt anholdt. De to handlingstråde mødes til slut i filmen, hvor Ernestos bror ankommer til Dromoleen. Krydsklipningen har været med til at bygge spænding op inden den dramatiske anholdelse.

Klippetempoet i filmen er gennemgående langsomt, og det rolige tempo giver tilskueren mulighed for at leve sig ind i stemningen og i Pacos situation. Klippetempoet stiger dog, når vi forlader Irland og er i Colombia. Dermed afspejler klipningen, at der er drama under opsejling.

Ernestos nødlanding bliver et vendepunkt for Paco (Foto: Angel Films)

Visuelt udtryk

Den visuelle stil i en film har stor betydning for, hvordan filmen opleves og fortolkes. Den visuelle stil er udtryk for instruktørens bevidste valg i forhold til, hvordan han vil have, vi skal se og forstå filmen. Billedbeskæring, farver, lys, kameravinkler og billedkomposition er vigtige visuelle elementer og er på mange måder afgørende for, hvordan vi opfatter indholdet i de enkelte scener. Den visuelle stil i 'The Runway' formidler Pacos oplevelse af verden omkring ham.

I filmen bruges billedbeskæringen nærbillede ofte, når kameraet er rettet mod Paco (se eksemplet nedenfor, hvor Paco stikker hovedet op mellem togskinnerne). Instruktøren ønsker at vise Pacos reaktion på forskellige hændelser i filmen. Nærbillederne bringer os tæt på ham, så vi tydeligt kan aflæse hans mimik, der afspejler hans tanker og følelser. Det styrker vores mulighed for at forstå og identificere os med Paco. 

Filmen indeholder også en række dialogscener, specielt mellem Paco og Ernesto og mellem Paco og hans mor, hvor personerne primært er filmet i halvnær og halvtotal (se eksemplet nedenfor, hvor Paco og hans mor er i køkkenet). Disse billedbeskæringer bringer os forholdsvis tæt på personerne, så vi har mulighed for at aflæse deres ansigtsudtryk og kropssprog og derved få indblik i deres følelser. Samtidig er der plads til flere personer på lærredet, og halvnær og halvtotal bruges ofte, når der er fokus på personernes relation til hinanden.

Billedanalyse

På nedenstående billede fra begyndelsen af filmen ser vi Paco, der sidder i det hul, han og Frogs har gravet under togskinnerne. Billedkompositionen er domineret af centralperspektiv, der skaber dybde i billedet. Togskinnernes linjer fører vores blik mod forsvindingspunktet bag Paco. Hans hoved er placeret i det gyldne snit, hvilket skaber harmoni og balance i billedkompositionen.

Billedet er komponeret i tre planer. I forgrunden ser vi Paco ligge i det smalle rum mellem sten og togskinner, hvilket symbolsk afspejler, at han føler sig fastlåst og klemt i sin nuværende livssituation. Mellemgrunden er togskinnerne, der fører vores blik til baggrunden med træer i et ukendt landskab. De grønne, frodige træer er ude af fokus og får et nærmest drømmeagtigt skær i kontrast til de golde skærver og rustne skinner, som omgiver Paco.

Paco sidder i det hul, han og Frogs har gravet under togskinnerne. (Foto: Angel Films)

Pacos hoved er placeret centralt i billedet, og solens hårde lys rammer hans ansigt og sætter som et spotlys fokus på ham. Ansigtsudtrykket er alvorligt og lidt bekymret og hans blik virker fjernt og eftertænksomt. Billedets komposition og motiv understreger, at Paco føler sig spærret inde i sin nutid og sin hverdag. Billedet signalerer udlængsel – længsel væk, længsel efter den forsvundne far. Men Paco har ryggen til "friheden" (træerne med håbets grønne farve) og har ikke øje for, at der kan være en vej ud af hans situation.

Kontrasten mellem ovenstående billede og de to nedenstående billeder er markant. Nedenfor ser vi på det ene billede Paco og hans mor i deres køkken, og på det andet billede Paco og Ernesto foran flyveren.

På billedet med togskinnerne er lyset og farverne kølige, mens lys og farver på de nedenstående billeder er præget af varme og gyldne nuancer. Det understreger, at der er en følelsesmæssig varme mellem personerne på billederne, som på begge billeder desuden har fysisk kontakt og nærhed. Moren har en rød bluse og Ernesto et rødt tørklæde – en farve som symboliserer kærlighed.

Paco og hans mor i deres køkken (Foto: Angel Films)
Paco og Ernesto foran flyveren (Foto: Angel Films)

I billedet med Paco og hans mor arbejdes der igen med centralperspektiv: gangen og døren som forsvindingspunktet mellem de to personer. Døren kan ses som symbol på moren og Pacos fælles drøm om et liv med mere glæde, end de har nu – helt konkret med en mand og en far i familien. Døren, der fører ud i verden, livet og friheden, er indrammet af et glorificerende modlys, som trænger ind for oven og for neden. Lyset giver symbolsk løfte om, hvad der er på den anden side: Selvom døren stadig er lukket, venter der dem noget dejligt udenfor, når det lykkes dem at åbne den.

Hvor moren og Paco i køkkenet er et billede fyldt med traditionel feminin signalværdi (hjemmet, køkkenet, pastelfarver og varme farvetoner, følsomhed og omsorg), så er billedet med Paco og Ernesto fyldt med traditionel maskulin signalværdi: blå og grå farver, fysisk leg og en stor flyver af skinnende metal. Hvor Paco finder tryghed og ro hos sin mor, så er der sjov og ballade sammen med Ernesto. Billederne understreger, at moren og Ernesto repræsenterer forskellige værdier – og Paco har brug for begge dele for at have balance i sit liv.

Lyd

I film er der grundlæggende to former for lyd: reallyd og effektlyd. Reallyd er den lyd, både tilskuerne og personerne i filmen kan høre, fx dialog, fodtrin og døre, der smækker. Effektlyd er den lyd, som kun tilskuerne kan høre, fx underlægningsmusik eller voice over. Lydsiden styrer og forstærker stemningen og underbygger handlingen på billedsiden.

'The Runway' er karakteriseret ved en forholdsvis rolig stil, både hvad angår visuelt udtryk og lyd. Der bruges primært reallyd i filmen. Det underbygger oplevelsen af de realistiske persontegninger og den virkelighedsnære handling. Flere steder i filmen bruges forskellige former for underlægningsmusik, som har en irsk ”tone”, og som genremæssigt er både tidlig jazz, pop og rockklassikere – sidstnævnte af blandt andre det irske band U2. Både tekster og rytmer passer til handlingen og er med til at understøtte og forstærke stemningen i scenerne. Den tidstypiske underlægningsmusik kommer primært fra Eddies illegale radiosender, der senere får betydning for Ernestos afrejse med flyet.

Links og litteratur

Om 'The Runway'

Billeder og info om filmen (på engelsk)

Filmens Facebook-side, hvor der ligger mange stillbilleder fra filmen

Om byen Mallow og de virkelige begivenheder bag filmen (på engelsk)

Beslægtede film

'E.T.' – se undervisningsmateriale fra Det Danske Filminstitut

Film og fortællinger

Læs om bl.a. berettermodel, filmanalyse og filmiske virkemidler og se eksempler i Filmcentralens online Filmleksikon

Læs mere om dramaturgi og filmiske virkemidler i undervisningsmaterialet 'Den gode historie – på film' fra Det Danske Filminstitut