Super Size Me Lærer

Hjem
 • Til læreren
 • Om filmen
 • Ernæring og livsstil
 • Markedsføring
 • Dokumentarfilm

Til læreren

I USA er omkring 37 % af børn og unge for tykke, og to ud af tre voksne er overvægtige eller lider af fedme. Også i Danmark har der de senere år været fokus på et stigende antal overvægtige børn og voksne og på de skadelige følgevirkninger af fedme.

Morgan Spurlocks dokumentarfilm 'Super Size Me' skildrer på indlevende og humoristisk vis amerikanernes spisevaner og deres hang til fast food. Idéen til filmen opstod, da Spurlock så et indslag i tv-nyhederne om to teenagepiger, der sagsøgte fast food-kæden McDonald’s for deres overvægt. Filmen rejser spørgsmålet, om fedmeepidemien skyldes manglende selvkontrol, eller om fast food-kæderne kan holdes ansvarlige for de overflødige kilo.

Fast food er hurtig, nemt tilgængelig, billig og tilfredsstillende mad og udfylder dermed et behov i vor tids mobile liv. Men hvilke omkostninger har det? I 'Super Size Me' afprøver Spurlock på sin egen krop, hvad amerikanerne spiser, og hvilke konsekvenser det har for hans helbred. Han udsætter sig selv for et usædvanligt eksperiment: en McDiæt. Den noget besynderlige kostplan indebærer, at han udelukkende må spise mad fra McDonald’s i 30 dage.

Ifølge Spurlock er 'Super Size Me' en enkelt mands rejse ind i en verden af vægtforøgelse, sundhedsproblemer og fast food. Det er en undersøgelse af den amerikanske livsstil, og af hvordan amerikanerne spiser sig selv ihjel.

Filmen følger den charmerende og sjove Spurlock, der på eksperimentets første dag glæder sig som en lille dreng til at sætte tænderne i en saftig burger. Begejstringen holder dog ikke længe, da eksperimentet udvikler sig til noget af et mareridt, efterhånden som han får det dårligere og dårligere af sin nye kost. Spurlocks læge fraråder ham allerede efter tre uger at fortsætte med eksperimentet. Også Spurlocks kæreste – der er veganer og kok – er mildest talt betænkelig ved den særprægede diæt.

Mens han tygger sig igennem utrolige mængder Big Macs, Quarter Pounders og pomfritter – somme tider i McDonald’s særlige ”super size”-størrelser – rejser Spurlock gennem USA for at spørge eksperter og amerikanere på gaden om nationens forhold til fast food.

'Super Size Me' er en uhøjtidelig og humoristisk film, der giver et interessant indblik i den amerikanske madkultur, hvor fast food findes overalt – selv på hospitaler og i skolernes kantiner. Filmen tegner et billede af et samfund, hvor alt efterhånden er i super size: madportionerne, kopholderne i bilerne – og menneskene.

Foto: The Con

Vurdering af filmen

'Super Size Me' behandler et aktuelt emne: den stigende overvægt i den vestlige verden og de skadelige følgevirkninger. Filmen undersøger, hvad hyppig fortæring af fast food og manglende motion gør ved kroppen og helbredet. Derudover kommer filmen ind på udbuddet af mad i amerikanske skolekantiner, der ofte drives af fast food-virksomheder, og fast food-kædernes aggressive markedsføring af deres produkter til børn og unge.

Filmens uhøjtidelige og underholdende tilgang til overvægt og fast food appellerer til unge og er et godt udgangspunkt for en diskussion af emnerne. I engelskundervisningen kan filmen indgå i en diskussion af amerikansk kultur og livsstil og amerikaniseringen af den danske (mad-)kultur. I andre fag, fx dansk og naturfag, kan filmen bruges til at belyse kostvaner, overvægt og livsstil. Filmen kan ligeledes være udgangspunkt for, at eleverne selv bliver opmærksomme på deres kost- og motionsvaner.

Temaer, som undervisningsmaterialet kommer nærmere ind på, er:

Da filmen indeholder en del faktuelle oplysninger og skrider hurtigt fremad, kan det være en god idé at præsentere eleverne for nogle begreber inden filmen vises:

 • To sue, to file a lawsuit
 • Unreasonably dangerous
 • Lobbyist
 • Processed food
 • Vegan
 • Diabetes
 • Cholesterol

Derudover kan man allerede inden filmvisningen give eleverne nogle konkrete spørgsmål, som de skal holde øje med under filmen. Inddel evt. klassen i hold, og lad hvert hold skrive ned til ét af spørgsmålene:

 • Hvad sker der med instruktøren og forsøgspersonen Morgan Spurlocks krop i løbet af eksperimentet?
 • Hvilke årsager til overvægt nævner filmen?
 • Hvorfor spiser så mange amerikanere fast food – hvad er filmens bud?

Om filmen

USA er verdens fedeste nation: næsten 100 millioner amerikanere er i dag enten overvægtige eller fede. Det er mere end 60 % af alle voksne. Siden 1980 er antallet af fede amerikanere fordoblet: Der er dobbelt så mange overvægtige børn og tre gange så mange overvægtige voksne i sammenligning med 1980. I USA ligger fedme på en andenplads – lige efter rygning – som hovedårsag til dødsfald. Mere end 400.000 dødsfald årligt kan sættes i forbindelse med fedmesygdomme.

Filmens instruktør, fortæller og forsøgsperson Morgan Spurlock mindes sin barndom, hvor hans mor selv lavede maden hver eneste dag. Kun til meget specielle anledninger tog familien ud at spise. I dag spiser mange familier ude hele tiden – og det koster nogle ekstra kilo.

I 2002 havde to teenagepiger fået nok: De sagsøgte McDonald’s for deres overvægt og sygdomme. Spurlock rejser spørgsmålet, om fedmeepidemien er fast food-virksomhedernes ansvar eller udtryk for forbrugernes manglende selvkontrol.

Og hvor farlig er fast food egentlig? Det sætter Spurlock sig for at afprøve ved at udsætte sig selv for et eksperiment: en 30 dages McDonald’s-diæt.

Reglerne for eksperimentet er, at han:

 • Kun må spise, hvad der kan købes hos McDonald’s.
 • Kun må bestille super size, når ekspedienten tilbyder ham det.
 • Skal spise alle retter på menuen mindst én gang.
 • Skal spise tre måltider hver dag (morgenmad, frokost og aftensmad).

Inden eksperimentet kan gå i gang, opsøger Spurlock tre læger. Efter blodprøver, tests og grundige helbredstjek konstaterer alle tre, at Spurlocks helbred er fremragende. Spurlock opsøger ligeledes en diætist (kostvejleder). Også hun konstaterer, at Spurlocks kropslige tilstand ligger over gennemsnittet.

60 % af amerikanerne får ingen motion, og skal de fra et sted til et andet bruger de bilen, elevatoren eller andre transportmidler. For at efterleve denne mangel på motion anskaffer Spurlock sig en skridttæller, så han er sikker på ikke at gå mere end 5.000 skridt om dagen.

Mens han er på sin McDiæt, rejser Spurlock landet rundt for at tale med ernæringseksperter, læger, jurister, lærere, skoleelever og amerikanere på gaden om fast food og overvægt.

Filmen undersøger bl.a. maden i skolekantinerne og spørger, om man mon lærer børn og unge noget forkert om kost ved at tilbyde fast food i kantinerne. 

'Super Size Me' kaster også et blik på fast food-industriens massive og aggressive markedsføring, hvor der især gøres en stor indsats for at nå børnene.

Efterhånden som fast food-kuren skrider frem, bliver Spurlock mere og mere dårligt tilpas. Lægerne og diætisten advarer ham mod at fortsætte. Især den alarmerende melding, at hans lever er ved at forvandle sig til fedt efter bare få uger, chokerer både lægerne og Spurlock. Trods advarslerne fuldfører Spurlock eksperimentet og kan til sidst konstatere, at en måneds fast food-diæt har efterladt sine tydelige spor i hans krop.

Foto: The Con

Arbejdsspørgsmål

 • Hvad er fast food?
 • Filmen taler om begrebet ”to go on a fast food binge”. Hhvad betyder det? Slå ”binge” op i en ordbog og forklar, i hvilken forbindelse ordet normalt bruges.
 • Filmen bruger de to begreber ”obese” og ”overweight”. Slå dem op i en ordbog og forklar, hvad de betyder.
 • Én af lægerne fastslår, at Spurlock nu er ”addicted to fast food”. Forklar, hvad hun mener med det? Vil du give hende ret?
 • Diskutér filmens titel – hvad betyder den, og hvorfor er det filmens titel?
 • Hvad går Spurlocks forsøg ud på?
 • Hvilken virkning får McDonald’s-diæten på Spurlocks krop?
 • Spurlock siger på et tidspunkt: ”Today people are eating out all the time, and they are paying for it, not only with their wallet but also with their waistlines”. Hvad mener han med det?
 • I 2000 blev fedme erklæret for en national epidemi i USA. Hvad menes der med det?
 • Filmen nævner: “Obesity is now second only to smoking as a major cause of preventable deaths in America.” Hvad menes der med “preventable deaths”?
 • I starten af filmen vises et citat fra McDonald’s grundlægger Ray Kroc: “Look after the customer and the business will take care of itself”. Hvad menes der med det? Lever McDonald’s efter din mening op til det udsagn?

I filmen dukker måleenheder som ”gallon” og ”pound” op. Grunden hertil er, at man i USA stadig benytter sig af det imperiale målesystem, mens man i de fleste andre lande er gået over til det metriske system. På www.convert-me.com/en/ kan du omsætte imperiale mål til metriske og omvendt.

 • På eksperimentets første dag vejer Spurlock 185,5 pund (185.5 pounds). Efter en måned med McDonald’s mad er hans vægt op på 210 pund. Indtast begge tal i tabellen og regn ud, hvor mange kilo Spurlock har taget på.
 • Bruce Howlett fortæller, at han drikker to gallons sodavand om dagen. Hvor mange liter svarer det til?

Ernæring og livsstil

Filmen beskriver et amerikansk samfund i super size-størrelse.

 • Hvilket billede præsenterer filmen af amerikanernes spisevaner?
 • Hvorfor tror du, at overvægt er et problem i USA? Overvej, om der er nogle ting i det amerikanske samfund, der kan være medvirkende til, at overvægt er så stort et problem?

USA er et liberalistisk land. Klik ind på www.wikipedia.dk og slå liberalisme op. Barbara Brown fra madproducenten Sodexho siger, at hun håber, at skoleeleverne lærer at træffe de rigtige valg uden at blive forhindret i at købe, hvad de har lyst til at købe.

 • Undersøg, hvad liberalisme er. Tjek fx ordbogen og Wikipedia.
 • Diskutér i klassen, hvordan Barbara Browns udsagn kan siges at være liberalistisk.

I 2004 blev den såkaldte Cheeseburger-lov vedtaget. Loven forbyder sagsanlæg, der påstår, at restauranternes mad forårsager overvægt.

 • Diskutér, hvorvidt Cheeseburger-loven er liberalistisk. Hvilke andre årsager kan have haft indflydelse på, at loven blev vedtaget? Hvad siger filmen om den amerikanske madbranches lobbyvirksomhed (dvs. forsøg på at påvirke lovgiverne)?

Spurlock taler med en overvægtig pige, der lige har været til et foredrag af en tidligere overvægtig ung mand. Han har opfordret hende til at købe sandwiches i stedet for fast food. Men det har pigen ikke råd til. Flere undersøgelser viser, at lav indkomst og dårlig uddannelse kan sættes i forbindelse med overvægt.

 • Hvorfor tror du, indkomst og uddannelse kan have indflydelse på vægten?
 • Hvad kan der efter din mening gøres ved det problem?
 • Tror du, at danskerne er på vej til at blive lige så overvægtige som amerikanerne?
 • Hvad kan der efter din mening gøres mod overvægt?
 • Hvor tit spiser du på burgerbar (McDonald’s, Burger King, osv.)?
 • Diskutér med dine klassekammerater, hvad du kan lide ved at spise på burgerbar, og hvad du ikke kan lide ved det.

De meget sukkerholdige sodavandsdrikke nævnes som medvirkende årsag til overvægt. På grund af en presset økonomi indgår mange amerikanske skoler en kontrakt med virksomheder, heriblandt sodavandsproducenter. Sodavandsfirmaet får eksempelvis lov til at være den eneste leverandør af drikkevarer til skolen, mens skolen til gengæld får penge til skolematerialer eller aktiviteter.

 • Hvad er fordelene/ulemperne ved en sådan kontrakt?
 • Diskutér i klassen, om I synes, det er en god ide med sodavandsautomater på skolerne?
 • Hvor i din dagligdag ser du ellers sodavandsautomater?
Foto: The Con

Dokumentarfilmen nævner, at man skal røre sig 30 minutter dagligt for at holde vægten. Filmen fortæller desuden, at mange amerikanere i dag ikke får særlig meget motion.

 • Diskutér i klassen, hvad der kan være årsagen til den manglende motion.
 • Filmen omtaler en skole, hvor der undervises i idræt én gang om ugen i 45 minutter. På de fleste amerikanske skoler er idræt ikke fast på skoleskemaet mere. Tror du, at der er en sammenhæng mellem den manglende idrætsundervisning og overvægt?

Filmen fortæller, at mange amerikanske skolekantiner drives af fast food-kæder. Spurlock besøger også en skole i Appleton i Wisconsin, der udelukkende tilbyder sund mad til eleverne.

 • Hvorfor tror du, at skolekantinerne sælger fast food?
 • Hvordan ser det ud på din skole? Skriv ned, hvilken slags mad man kan købe i kantinen på din skole, og sammenlign med eksempler fra filmen.
 • Spurlock stiller spørgsmålet, om man lærer eleverne noget forkert om kost og ernæring ved at sælge fast food i kantinerne. Hvad mener du?

De to piger, der sagsøgte McDonald’s, påstod, at McDonald’s mad og sodavand var grunden til deres overvægt og sundhedsproblemer. Tidligere har amerikanske rygere sagsøgt tobaksbranchen og vundet millioner i erstatning for deres lungekræft. I USA er der mange eksempler på besynderlige retssager.

Hvis ansvar er fedmeepidemien? Er det i orden at sagsøge fast food-kæderne, selvom alle ved, at fast food er usund? Er det i orden, at fast food-producenterne laver mad med så store mængder fedt og sukker?

 • Diskutér i klassen, hvis ansvar det er ifølge jer.
 • Skriv ned, hvad du spiser hver dag i løbet af en uge. Hvor meget spiser du ude (på burgerbar, grillbar, pizzeria, osv.)? Hvor meget færdigmad spiser du derhjemme? Hvor meget sodavand drikker du? Hvad drikker du til maden?
 • Skriv ned, hvor mange minutter/timer du bevæger dig hver dag (cykler, går, løber, idræt i skolen, anden idræt osv.)
 • Skriv ned, hvor mange timer du sidder ned om dagen (i skolen, i bus/bil, ved computeren, foran tv osv.)

Body Mass Index

For at fastslå om en person er overvægtig eller fed, benytter man sig ofte af en beregningsmodel kaldet BMI (Body Mass Index). En persons BMI-tal svarer til vægten i kilo delt med højden i meter i anden.

BMI = Vægt i kg / (højde i m)² 

 • Udregn dit BMI-tal på baggrund af beregningsmodellen.

På nedenstående tabel kan du se vægtkategorierne for voksne (over 18 år) udregnet på baggrund af BMI. Tallene for unge under 18 år kan afvige lidt fra tabellen. Tabellen skal derfor kun bruges som cirka-retningslinje.

Vær desuden opmærksom på, at BMI kun er vejledende og således ikke viser hele billedet ift., om man er overvægtig eller ej. Eksempelvis tager BMI ikke højde for, om der er tale om vægt i fedt eller muskelmasse. Det er desuden vigtigt at huske på, at det kan være mentalt hårdt at få at vide, at ens BMI viser, at man er overvægtig. 

  Voksne Piger 14 år Drenge 14 år
Undervægt mindre end 18,5    
Sund vægt 18,5 - 24,9    
Overvægt 25,0 - 29,9 23,3 - 28,5 22,6 - 27,5
Fedme mere end 30,0 mere end 28,6 mere end 27,6

Markedsføring

I gennemsnit ser et amerikansk barn 10.000 madreklamer på tv i løbet af et år. 95 % heraf er reklamer for morgenmadsprodukter, slik, sodavand og fast food. 'Super Size Me' er inde på, at McDonald’s-reklamerne især henvender sig til børn og unge.

 • Hvordan gør de det? Find eksempler fra filmen. 
 • I deres biograf- og tv-reklamer benytter McDonald’s sig bl.a. af Justin Timberlakes sang 'I’m loving it'. Hvorfor gør de det? Hvad signalerer Justin Timberlake?

I filmen foreslår en ernæringsforsker, at Michael Jordan skal reklamere for appelsiner og Britney Spears for radiser eller salat.

 • Hvad mener du om det forslag? Tror du, det ville have en indflydelse på børn og unges kostvaner?
 • Find andre eksempler på mad- og sodavandsreklamer fra tv/biografen. Diskutér, hvordan producenterne henvender sig til børn/unge i disse reklamer.
 • Påvirker de reklamer, du ser på tv eller i biografen, dig i dit valg af produkter? Diskutér i klassen, om der er noget ved bestemte reklamer, der får jer til købe produktet.

Dokumentarfilm

'Super Size Me' er en dokumentarfilm. Filmen henter således sit stof fra virkeligheden, men præsenterer det ud fra en personlig holdning eller synsvinkel. 

Filmens stil er kendetegnet ved sin brug af humor og tegnefilmssekvenser.

 • Hvorfor tror du, at filmen benytter sig af humor og tegnefilmssekvenser?

Spurlock siger om sin film i et interview, at medicinen glider nemmere ned med en skefuld sukker (inspireret af de berømte ord fra 'Mary Poppins').

 • Hvad mener han med det?
 • Er du enig med ham?

Filmen benytter sig af musik som virkemiddel. I operationsscenen, hvor Bruce Howlett får syet sin mave ind til størrelsen af et æble, hører vi klassisk musik.

 • Hvorfor tror du, at den slags musik er blevet valgt til operationsbillederne?
 • Hvilken virkning har musikken og billederne på dig?

Der har i den senere tid været flere eksempler på dokumentarfilm med et klart personligt og politisk budskab. Udover Spurlocks 'Super Size Me' kan nævnes Michael Moores dokumentarfilm 'Bowling for Columbine' og senest 'Fahrenheit 9/11'.

 • Tror du, at dokumentarfilm kan ændre folks holdning?
 • Diskutér i klassen, om I synes, der er en risiko forbundet med den slags film.
 • Hvordan virker filmen på dig? Har du lært noget nyt? Har den ændret dit syn på fast food?
Foto: The Con