Synkron lyd og asynkron lyd

Synkron lyd er den lyd, som både vi (tilskueren) og personerne i filmen kan høre, fx dialog og reallyd. Asynkron lyd er den lyd, som kun vi (tilskueren) kan høre, fx underlægningsmusik.

Man kan dele lyd op i to overordnede grupper: synkron og asynkron lyd, også kaldet diegetisk og ikke-diegetisk lyd. Begge typer lyd kan vi opleve både bevidst og ubevidst. Nogle gange lægger vi mærke til, at vi hører lyden, andre gange hører vi lyden uden at lægge mærke til den. Begge typer lyd har meget stor betydning for vores oplevelse af en film.

Lydtype
  

Synkron lyd
– den lyd både vi (tilskueren) og personerne i filmen kan høre.
 

 

Asynkron lyd
– den lyd kun vi (tilskueren) kan høre.

 

 

Tale

 

Replikker og dialog fra personer, der optræder i filmen.
 

Fortællerstemme
Speakerstemme
Voice over

Musik
 
Noget (fx en radio) eller nogen, som vi kan se spille på billederne.

Underlægningsmusik
Soundtrack

Reallyd / effektlyd

Reallyd
Effektlyd (forstærkede reallyde, fx slag eller eksplosioner)

Effektlyd (fx chokeffekter i en gyserfilm eller lyd, der mimer bevægelse i en tegnefilm)

I eksempel 1 fra kortfilmen 'Fucking 14' er der synkron lyd – både dialog og musik. Personerne er til koncert, så både de og vi (tilskuerne) hører musikken. Lyden er både en del af handlingen og med til skabe stemning.

Eksempel 1: Synkron lyd – musik og tale (fra 'Fucking 14')

I eksempel 2 fra kortfilmen 'En tier' er der kun synkron lyd: tale, tændstikker, der rasler i æsken, benzinen, der skvulper i dunken. Undtagen til slut, lige da rulleteksterne begynder. Her er en asynkron lyd – en effektlyd: Vi hører en tændstik, der bliver strøget, og ild, der blusser op, efterfulgt af en uhyggelig, ekkoagtig lyd. Den asynkrone lyd under rulleteksterne fortæller os, hvad der kommer til at ske. Den unge fyr sætter sandsynligvis ild til noget, der tilhører hans fjende, kioskejeren. Filmens slutning bliver fortalt uden billede, kun med lyd.

Eksempel 2: Synkron og asynkron lyd (fra 'En tier')

Der er næsten kun synkron lyd (reallyde og dialog) gennem hele kortfilmen 'Skadet', indtil vi når filmens slutning (eksempel 3). Her oplever vi, hvordan sandheden kommer frem en dag. Det bliver afsløret, at faren begår vold mod sin søn. Endelig kan drengen og hans storesøster få hjælp og slippe for farens tyranni. Asynkron lyd – underlægningsmusik (se opslaget Synkron og asynkron musik) – understreger den følelse af befrielse, de to søskende oplever. Musikken er melodisk og optimistisk. Den stiger langsomt i styrke, til den fylder hele lydbilledet og overdøver reallyden.

Eksempel 3: Asynkron lyd – underlægningsmusik (fra 'Skadet')

Læs mere om filmlyd og hør eksempler her:

Lyd
Reallyd
Effektlyd
Tale
Subjektiv lyd
Lydbro
Stumfilm og talefilm
Musik