Amazonia Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Billedark – Filmens kronologi
 • Billedark – Billedbeskæring og kameravinkler
 • Billedark – Følelser
 • Billedark – Bag om filmen
 • Links og litteratur

Om filmen

'Amazonia' er en rørende og smuk fortælling om den lille tamme cirkusabe Saï, hvis liv bliver vendt op og ned, da et fly med Saï ombord styrter ned i Amazonas’ jungle. Filmen er både en fortælling om Saïs rejse og overlevelse i junglen, og en film om Amazonjunglens storslåede natur og dyreliv.

Filmen har taget mere end to år at optage og klippe sammen. Mere end 150 personer har været en del af tilblivelsesprocessen. Filmens franske instruktør Thierry Ragobert har bl.a. været afhængig af support fra biologer og dyreeksperter, der opbyggede et mindre dyrereservat midt inde i Amazonjunglen. Her levede de medvirkende dyr og filmholdet, og her fandt optagelserne sted. I filmen bliver der både anvendt dyr fra fangenskab – heriblandt vores hovedfigur Saï – samt vilde dyr. Inddrag materialets billedark 'Bagom filmen' til en snak med klassen om, hvor vanskeligt det har været at optage 'Amazonia'.

Filmens instruktør har i en årrække arbejdet med film- og tv-dokumentarer. Flere af hans film er prisbelønnede, heriblandt dokumentarfilmen 'The White Planet' (2006), der handler om dyrelivet i Arktis. Men med 'Amazonia' er det første gang, han skaber et fiktivt univers i en dokumentarisk naturramme. Det er også første gang, Amazonjunglen bliver foreviget i 3D-format.

I undervisningen kan 'Amazonia' bruges i flere sammenhænge. Den kan give inspiration til at arbejde med Amazonjunglens flora, fauna og klima. Den kan give eleverne en forståelse for konsekvenserne af menneskets indgriben i naturen (natur/teknologi). Det vil også være oplagt at arbejde med filmens fortælleforløb, filmiske virkemidler og temaer som dyrefortællinger og svære følelser (dansk). Derudover lægger filmens eksotiske univers op til, at eleverne arbejder kreativt – fx med at lave modeller af Amazonjunglen i forskellige materialer (billedkunst).

Filmens credits

Titel: Amazonia
Produktionsland og -år: Frankrig 2013
Instruktion: Thierry Ragobert
Længde: 83 min.
Distribution: Angel Films
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering

Medvirkende:
Cirkuspigen, kapucineraben Saï og dens artsfæller, en jaguar, en anakonda, floddelfiner, tukaner, dovendyr, en harpyørn, næsebjørne og mange flere dyr.

Foto: Angel Films

Før I ser filmen

Præsentér eleverne for filmens genre samt de hovedtemaer og filmiske virkemidler, som eleverne skal arbejde med, efter de har set filmen.

Filmen har en farefuld grundstemning, og Saï er ofte bange og ensom. Det vil derfor være en god idé at forberede de yngste elever på, at der kan forekomme scener, som kan virke voldsomme. Det gælder særligt de scener, hvor Saï er i fare for at blive angrebet af vilde dyr.

'Amazonia' kan undervejs forekomme lang for eleverne på grund af de mange naturoptagelser parallelt med selve handlingsforløbet. For at fastholde elevernes opmærksomhed gennem hele filmen er det en god idé at inddele dem i grupper og bede hver gruppe lægge mærke til noget bestemt, når de ser filmen. Det kunne fx være at lægge særligt mærke til de dramatiske scener i filmen, hvor Saï er i fare. Hvad sker der, da Saï:

 • er indespærret i sit bur i det nedstyrtede fly?
 • sejler på floden?
 • spiser de røde svampe?
 • bliver forfulgt af harpyørnen?
 • bliver forfulgt af leoparden?

Det giver samtidig eleverne noget at holde filmens handling op på, når de efterfølgende skal arbejde med den.

Handlingsreferat

Saï er en kapucinerabe, der optræder i cirkus og bor sammen med sin menneskefamilie. Da Saï en dag skal transporteres med et lille fly over Amazonjunglen, bliver det uvejr, og flyet styrter ned. Både piloten og Saï overlever, men Saï bliver efterladt og er dermed overladt til sig selv midt i Amazonas’ store jungle.

Den lille abe begiver sig ud på en farefuld og oplevelsesrig rejse for at overleve. Livet i Amazonjunglen er fremmed og farligt for en abe, der har levet i fangenskab. Saï er flere gange tæt på at blive bytte for rovdyr og andre farer i junglen. I sin kamp for overlevelse "beslutter" Saï derfor at finde sine artsfæller og tilslutte sig dem. Men førerhannen er fjendtligt indstillet over for ham. Heldigvis er der en abe i flokken, som han knytter et særligt venskab til.

En dag hører Saï lyden af motorsave. Han opsøger lyden og kommer til et stort skovområde, hvor træerne er fældet og resten af vegetationen brændt ned. Blandt skovarbejderne er der en pige, der forsøger at lokke Saï til sig. Her får Saï valget mellem at vende tilbage til trygheden og fangenskabet hos en ny familie eller at blive hos sine artsfæller i regnskoven. Saï vælger friheden, naturen og fællesskabet med de andre kapucineraber.

Foto: Angel Films

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2014. Inden for fagene dansk, billedkunst og natur/teknologi bliver eleverne trænet i følgende faglige mål og almene kompetencer:

Børnehaveklassen:

 • Eleven kan undersøge naturen ud fra egne iagttagelser, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om basale karakteristika for kunstneriske genrer
 • Eleven kan udtrykke sig i billeder, musik og drama

1.-2. klasse:

Dansk

 • Eleven har viden om og kan samtale om budskabet i en produktion
 • Eleven kan følge forløbet i en fortælling
 • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler
 • Eleven har viden om tema, genre, forløb og personskildring

Billedkunst 

 • Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
 • Eleven har viden om og kan samtale om billeders opbygning og indhold.

Natur/teknologi

 • Eleven har viden om dyr, planter og svampe

3.-4. klasse:

Dansk

 • Eleven har viden om billedlige udtryksformer og fortolkningsmuligheder
 • Eleven kan undersøge virkemidler

Billedkunst

 • Eleven kan analysere multimodale produktioner
 • Eleven kan fremstille en digital billedfortælling
 • Eleven kan arbejde med levende billeder

Natur/teknologi

 • Eleven har viden om og kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på jorden
 • Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden.

Fag og temaer

Undervisningsmaterialet til 'Amazonia' retter sig primært mod fagene dansk, billedkunst og natur/teknik og kan med fordel indgå i tværfaglige forløb med de nævnte fag. Opgavernes fokus, omfang og sværhedsgrad skal justeres efter klassetrin.

Amazonjunglens flora og fauna

Filmen præsenterer Amazonjunglen som et unikt og uberørt økosystem, hvor natur- og dyreliv går op i en højere enhed. I junglen bliver Saï konfronteret med særprægede insekter og krybdyr, farverige fugle, farlige rovdyr, andre aber og uforudsigelige natur- og vejrfænomener.

Filmen inspirerer til en undersøgelse af Amazonjunglens geografiske placering, areal og klima. Lad også eleverne definere, hvad en regnskov er, og hvordan regnskovenes økosystem har indflydelse på livet i hele verden.

Arbejd med regnskovens rige plante- og dyreliv med udgangspunkt i filmen. Brug blandt andet 'Amazonias' hjemmeside, hvor der ligger en billedbank af dyr og planter, der optræder i filmen. Se under 'Links og litteratur'.

Tal om konsekvenserne af menneskets skovhugst og afbrænding af store skovområder, som filmen også antyder mod slutningen.

Filmen lægger endelig op til en diskussion af vores alles ansvar for at bevare naturen og dyrelivet – i Amazonjunglen og over hele jordkloden.

Foto: Angel Films

Dyrefortællinger

I 'Amazonia' kan vi let afkode dyrenes og i særlig grad Saïs følelser, reaktioner og "dialogen" dyrene imellem. I flere scener bliver dyrene også tillagt menneskelige egenskaber ved, at instruktøren lader dem reagere menneskeligt. Fx rækker Saï tunge, sutter tommelfinger og føler sig tydeligvis generet af insektstik i første del af filmen. Det betyder, at vi som tilskuere har let ved at identificere os med den lille kapucinerabe. Vi bliver bange, når den er bange, vi bliver nysgerrige, når den er nysgerrig, vi bliver kede af det, når den bliver udelukket fra kapucinerflokkens fællesskab. Vi frygter for dens liv, når den bliver udsat for farer.

Foto: Angel Films

Filmens slutning lægger op til en morale omkring menneskets indgriben i naturen. Her i form af skovhugst og afbrænding af regnskoven og de medfølgende konsekvenser for naturen og dyrelivet. Men moralen bliver leveret ordløst og uden løftede pegefingre, kun set fra Saïs synsvinkel.

Filmen kan bruges som afsæt for at arbejde med andre fortællinger og film, hvor dyr bliver menneskeliggjort. Det kunne fx være dyrefabler eller film, der har dyr som de bærende hovedfigurer. Se 'Links og litteratur' med eksempler på dette.

Svære følelser

Det at have dyr i hovedrollerne kan have en komisk effekt. Men de kan også skabe distance til de svære følelser, som fx Saï oplever. Det kan være lettere for eleverne at forholde sig til svære følelser, når de bliver gestaltet gennem et dyr. I filmen er det meget tydeligt, hvornår Saï er glad, bange eller føler sig ensom og forladt. 'Amazonia' kan derfor være en anledning til at tale om svære følelser som fx ensomhed og frygt. Brug materialets billedark som støtte for en dialog om Saïs følelser.

Med udgangspunkt i filmen kan man også lægge op til en dialog om, hvorvidt dyr har følelser på samme måde som mennesker. Lad børnene undersøge, hvilke dyr der har et veludviklet følelsesregister, og hvornår og hvordan de kommer til udtryk.

Foto: Angel Films

Filmfaglige vinkler

Genre

'Amazonia' er en fiktionsfilm sat ind i en dokumentarisk kulisse. Selve historien er fiktiv, og alle Saïs handlinger er iscenesatte. Også dens adfærd, følelser og kommunikation med andre dyr er menneskeliggjorte.

Derfor kan den fiktive fortælling minde om Walt Disneys legendariske animationsfilm med dyr i hovedrollerne. Men det, som adskiller 'Amazonia' fra Disney’s univers, er, at det er virkelige dyr i en virkelig jungle. Og det er netop det autentiske, der gør filmen helt unik og til en ganske særlig oplevelse. Gang på gang forbløffes vi over, hvordan det er lykkedes filmholdet at få dyrene til at "handle efter manuskriptet". Det er en del af filmens magi.

Et andet centralt element, der adskiller 'Amazonia' fra Disney filmene, er filmens mange smukke naturoptagelser, der blot er der for "naturens skyld". De er ikke som sådan nødvendige for handlingens fremdrift. Dermed virker det som om, at instruktøren i lige så høj grad ønsker at skildre et stykke forunderlig natur – Amazonjunglens fauna og flora på bedste dokumentariske vis. Men instruktøren er samtidig yderst bevidst om, at vi – børn som voksne – lettere bliver grebet af filmen, når naturskildringen bliver sat ind i en spændende fiktiv historie, hvor vi følger en tam abe, som vi kan identificere os med.

Foto: Angel Films

Dramaturgi

I analysen af filmens dramaturgi kan kontraktmodellen med fordel anvendes som analyseredskab, idet den harmonerer med filmens fortællestruktur.

Det er en relativ enkel model, der giver overblik over de forskellige faser, hovedfiguren bevæger sig igennem i løbet af filmen. Dog anbefaler vi, at modellen først inddrages fra 4. klasse.

Her er et bud på, hvordan filmen kan analyseres ud fra kontraktmodellen:

Kontrakt
Den tamme abe Saï med det røde halsbånd bor sammen med sin cirkusfamilie. Her lever den tilsyneladende trygt i sit velkendte miljø, hvor den har opbygget et nært forhold til familiens datter.

Kontraktbrud
Blot få minutter inde i filmen bliver Saï fragtet med fly over Amazonjunglen. Den bliver adskilt fra sin menneskefamilie, og trygheden ophører. Flyet med Saï styrter ned i junglen. Buret, der indtil nu har fungeret som dens hjem, bliver pludselig et fængsel. Saï kan ikke komme ud. Men takket være en nysgerrig næsebjørn, der piller ved låsen, lykkes det Saï at komme ud.

Uderummet
Saï begiver sig ind i den fremmede jungle for at lede efter mad og et nyt hjem, hvor den kan høre til. Den er overladt til sig selv i den store jungle og kommer ud for mange prøvelser i sin søgen efter et sted at høre til. Saï finder en flok kapucineraber og forsøger at blive indlemmet i flokken, men førerhannen er fjendtligt indstillet over for Saï. Heldigvis er der en abe i flokken, der viser interesse for Saï. Den bliver hans redning og ven i nøden. Undervejs i sin assimileringsproces med naturen, iagttager Saï de andre aber og forsøger at kopiere dem i deres færden og adfærd. Filmens klimaks er mod slutningen, da Saï er tæt på at blive dræbt af en jaguar.

Genoprettelse af kontrakten
En dag bliver Saï igen konfronteret med menneskeliv. Et stort skovområde er blevet fældet og brændt ned af skovarbejdere. Her bliver Saï opdaget af en pige, der forsøger at lokke Saï til sig. Den får hermed muligheden for at genoptage et trygt liv i fangenskab i selskab med mennesker. Men den vælger friheden i Amazonjunglen med sin nye kapucinerabeven og sine artsfæller.

Saï er kommet hjem til sit naturlige element. Den er trådt ind i et nyt "kontraktforhold". For at betone den nyvundne frihed slutter filmen symbolsk med, at Saï hiver sit røde halsbånd af – et halsbånd, den har båret gennem hele filmen. Hermed lægger den civilisationens liv i fangenskab bag sig og ligner nu til forveksling de andre kapucineraber, som den vælger at leve sammen med i Amazonjunglen.

'Amazonia' er også velegnet til at arbejde med fortælleforløb i 0.-3. klasse. Her er stillbilleder et rigtigt godt støtteværktøj. I materialet ligger der to billedark til henholdsvis 0.-2. klasse og 3.-4. klasse med stillbilleder fra filmen, der kan printes ud eller arbejdes med digitalt. Afhængigt af klassetrin og erfaring med at arbejde med fortælleforløb, anbefaler vi, at læreren udvælger et par billeder fra filmens start, nogle fra filmens midte og et par billeder fra filmens slutning. To og to eller gruppevis får eleverne så udleveret billederne og skal lægge dem i kronologisk rækkefølge. Dog er det i filmens midte mere væsentligt, at eleverne får fat i højdepunkterne (Saï falder i floden, får svampeforgiftning, bliver jagtet af en harpyørn og en jaguar, møder en kapucinerabeflok og får en ven).

Det er en god idé at lade børnene lime billederne op på karton i en frise, så udvalgte grupper kan præsentere billedfrisen for resten af klassen med efterfølgende diskussion af filmens fortælleforløb på klassen.

Foto: Angel Films

FILMISKE VIRKEMIDLER

Billedbeskæring, -perspektiv, synsvinkel, kamerabevægelser og klipning
I 'Amazonia' kommer vi ofte meget tæt på dyrene, hvilket i sig selv virker overvældende. Samtidig står billederne knivskarpe og er ofte filmet i dybdeperspektiv. Brugen af nær- og ultranærbilleder skaber en form for tilhørsforhold til både dyrene og naturen. Vi bliver nærmest suget ind i filmens univers og får en intens og sanselig oplevelse af det fugtige klima, lydene, lugtene og dyrenes liv i regnskoven – åndeløst tæt på. Samtidig bliver nærbilledet også brugt ved dramatiske situationer for at underbygge spændingsøjeblikket.

Omvendt bliver der også ofte brugt supertotaler for at give os en oplevelse af Amazonjunglens kæmpe dimensioner og varierede natur. Her ses regnskovens gigantiske trætæppe i fugleperspektiv fra det lille fly. Eller vi ser op i trækronerne fra Saïs synsvinkel, hvor solstrålerne kæmper sig vej ned igennem vildnisset. Via supertotalerne er vi også vidne til smukke solopgange og solnedgange, et uhyre omskifteligt vejr – fra monsunregn, over lyn og torden til fugtig varme og bagende sol.

Både regnskovens mangfoldighed af dyr og det væld af oplevelser og farefulde prøvelser, Saï gennemlever, ses i høj grad fra Saïs synsvinkel. Det tilfører filmen et særligt nærvær, og den subjektive synsvinkel forstærker igen vores følelse af identifikation med Saï. Det mest slående eksempel på brug af subjektiv synsvinkel er, da Saï kommer til at spise giftige svampe og bliver dødssyg. Vi ser dobbelteksponerede billeder af Saï, kamerabevægelserne sejler, billeder er slørede og bliver efterfulgt af en montage af fugleøjne, strømmende vand og tre sole, der går op og ned. Vi er vidne til, at Saï har fået hallucinationer, som var den på et veritabelt LSD-trip. Vi og kameraet har indtaget Saïs blik, krop og sindstilstand.

Klipningen og kamerabevægelserne i filmen varierer en del. Vi ser rolige kamerabevægelser og langsomt klippetempo i poetiske scener af regnskovens flora og fauna. Her følger kameraet nysgerrigt og dvælende dyrenes færden og døgnets og vejrets skiften. Men hver gang Saï er i fare, bliver klippetempoet intensiveret, og kamerabevægelserne er urolige.

Lad eleverne bruge materialets billedark som støtte for at arbejde med filmens virkemidler. Fx kan børnene få til opgave at gruppere billederne efter de forskellige billedudsnit, kameraperspektiver og synsvinkler. Eleverne kan lime de grupperede billeder op på plancher med overskrifter. De kan også lave en digital collage i PowerPoint.

Foto: Angel Films

Lyd
I 'Amazonia' spiller musikken en stor rolle, da den understreger de forskellige stemninger i handlingsforløbet. Poetisk musik ved naturskønne scenarier, dramatisk og dyster musik når Saï er i overhængende fare, og melankolsk musik når Saï føler sig alene og forladt. Men musikken bliver også bevidst udeladt. Fx da flyet flyver ind i uvejret. Her hører vi udelukkende tordenskrald, flyets motor, Saïs skræmte hyl og ting, der vælter i flyet. Reallydene er fuldt ud tilstrækkelige til at skabe frygt og uhygge. Faktisk bliver scenen mere ren og autentisk uden brug af underlægningsmusik her.

I regnskoven er reallyden af dyr, vind, vand og vejr ekstremt mættet og nærværende og harmonerer med den høje luftfugtighed, som netop intensiverer lydene. Det er også med til at give filmen et troværdigt og dokumentarisk præg.

Men det mest bemærkelsesværdige ved filmens lydside er den manglende dialog og fortællerstemme. Vi hører kun menneskestemmer i filmens anslag og udtoning, men blot som en summen og pludren – sådan som Saï hører menneskestemmer. Kun pigen siger ”ciao” til Saï, da han skal med flyet. I en klassisk dokumentarfilm ville handlingen typisk blive understøttet af en alvidende fortællerstemme. Men i 'Amazonia' vælger instruktøren en gennemført subjektiv synsvinkel. Vi kommer helt ind på livet af Saï og føler med den. En fortællerstemme ville skabe distance til historien, og magien ville blive brudt.

Foto: Angel Films

Billedark – Filmens kronologi

 

Billedark – Billedbeskæring og kameravinkler

 

Billedark – Følelser

Billedark – Bag om filmen

 

Links og litteratur

Om filmen

Filmens trailer:

Distributøren Angel Films hjemmeside med dansk og engelsksproget pressemateriale om bl.a. filmens tilblivelse:

Fag og temaer

Amazonas

Regnskoven i Amazonas:

Dyrefabler

Oversigt over forskellige dyrefabler:

Hans Vilhelm Kaalunds 'Fabler for børn', 1845:

'Morgenthalers alfabet – 28 dyrefabler som du selv kan læse':

'Lille Puha og andre fabler' af Anders Morgenthaler:

Film med dyr som hovedfigurer

'Tigerbrødre' (2004)
Filmen kan ses på viaplay.dk eller lånes på biblioteket.

'The White Planet' (2006)
Filmen kan købes på dvd.

'Pingvinmarchen' (2006)
Filmen kan købes på dvd.
På Filmcentralen ligger undervisningsmateriale til filmen:

'Pigen og ræven' (2007)
Filmen kan ses på Filmstriben:

På Filmcentralen ligger undervisningsmateriale til filmen:

'Clara og bjørnenes hemmelighed' (2012)
Filmen kan købes på dvd.
På Filmcentralen ligger undervisningsmateriale til filmen: 

Mange Walt Disney film benytter (tegnede) dyr som hovedfigurer og kan også anvendes som eksempler. Det gælder fx 'Bambi' (1942), 'Robin Hood' (1973), 'Mads og Mikkel' (1981), 'Oliver og Co.' (1988) og 'Løvernes konge' (1994).

Om filmiske virkemidler

Filmcentralens online filmleksikon om dramaturgi og filmiske virkemidler:

Animationsværktøj FILM-X Animation

FILM-X har udviklet to gratis værktøjer til henholdsvis tablet og computer. Her kan børn lave deres egne stopmotion animationsfilm i et sammenhængende flow.

Google earth

Om filmanmeldelser

Læs mere om filmanmeldelser på Filmcentralen.dk: 

Foto: Angel Films