• Om undervisningsmaterialet
 • Om filmen
 • Forslag til arbejdsområder
 • Undervisningsforløb
  • Fælles Mål og læringsmål
  • Ressourcer til undervisningsforløb
  • Forslag til arbejdsgang
 • Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet

Om undervisningsmaterialet

Materialet relaterer sig til Fælles Mål 2019 i faget dansk. Se de faglige mål under Undervisningsforløb, hvor der også ligger forslag til konkrete læringsmål.

Materialet består af

 • Om filmen
  Her finder man filmens credits og handling.
   
 • Forslag til arbejdsområder
  Her finder man information om filmens indhold og udtryk. Der står også, hvordan filmen vil være velegnet at arbejde med i undervisningen. 
   
 • Undervisningsforløb til 'Ernst i svømmehallen'
  Lektioner: ca. 5
  Eleverne skal her omskabe filmen fra en filmfortælling til en fortælling af faste billeder og lyd. Der er fokus på forløb, handling og filmens lydside. 
  Forløbet består af 3 afsnit:
  1. Fælles Mål og læringsmål for forløbet
  2. Ressourcer, som eleverne skal have adgang til 
  3. Forslag til arbejdsgang

  Billedark
  I undervisningsforløbet skal eleverne bruge et billedark til 'Ernst i svømmehallen'. Det består af 24 skærmbilleder fra filmen, som er nummererede og optræder i kronologisk rækkefølge. Billederne på arket er de samme skærmbilleder, som indgår i Lyd- og billedværkstedet til filmen.

  Lyd- og billedværkstedet
  I undervisningsforløbet skal eleverne bruge Lyd- og billedværkstedet til 'Ernst i svømmehallen', som kan downloades til iPad fra App Store. 

  Her kan eleverne arbejde med at omskabe filmfortællingen til en lyd- og billedfortælling. Fokus kan være filmens indhold, struktur og handlingsgang. Man kan også fokusere på filmens udtryk. Eleverne kan her eksperimentere med lyde og lydeffekter. I undervisningsforløbet er der konkrete forslag til, hvordan man kan bruge værkstedet.
   
 • Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet – med hunden Trofast
  Lektioner: 
  ca. 2
  Inden man går i gang med at arbejde med 'Ernst i svømmehallen' i Lyd- og billedværkstedet, er det en god idé at orientere sig i Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet. Her ligger en enkel introduktion til både elever og lærer. Eleverne skal eksperimentere med at sammensætte faste billeder og lyde til en tegnet lyd- og billedfortælling om hunden Trofast.

Om filmen

Foto: Filminstituttet

Credits

Instruktion: Alice de Champfleury
Land: Danmark
År: 2000
Længde: 7 min.

Handling

Filmen handler om drengen Ernst, der skal i svømmehallen med sin mor. Mens hans mor køber billetter, får Ernst øje på en sød pige, der svømmer i en badering. Han opdager samtidig 10-metervippen, hvor modige drenge laver flotte udspring. Sammen med sin mor går han først ind i kvindernes omklædningsrum og bliver vasket. Bagefter vil Ernst helst hoppe ned i vandet til den søde pige med det samme. Men hans mor trækker ham over i den anden ende af bassinet, hvor hun vil lære ham at svømme.

Mens en smart livredder taler med moren, svømmer han alligevel over til den søde pige. Ernst vil gerne gøre et godt indtryk på hende og klatrer op på 10-metervippen. Der er utrolig langt ned, men Ernst får endelig taget mod til at springe ud ... og besvimer. Da han vågner op på svømmehallens gulv, står hans mor og skriger. Slukøret begiver han sig ind i omklædningsrummet med sin mor. Heldigvis opdager han den søde pige under bruseren, og de begynder at lege igen.

Foto: Filminstituttet

Forslag til arbejdsområder

Filmen er en håndtegnet animationsfilm. Den foregår i et genkendeligt miljø med genkendelige personer og problemer. Den har en enkel, fremadskridende handling og er en varm, humoristisk historie. Stregen er forholdsvis enkel, men billedsiden er præget af klassiske filmiske virkemidler. Filmens lydside er beskrivende og stemningsfuld. Den kombinerer lydeffekter, musik og den menneskelige stemme. Hver person "taler" i lyde og "volapyk-sprog" uden forståelige ord.

Filmen er meget velegnet til at arbejde med handling og struktur. Man kan fx bede eleverne om at finde frem til filmens vigtigste begivenheder. Desuden er filmens lydside god at arbejde med. Man kan lade eleverne eksperimentere med selv at optage lyde og kombinere dem med lyde fra Lyd- og billedværkstedets lydbank. Man kan også bede eleverne om at "oversætte" volapyk-replikkerne og lave en dialog til dele af eller hele filmen.

I arbejdet med filmens billedside er det oplagt at komme ind på visuelle virkemidler som perspektiv, beskæring og synsvinkel. Kom også ind på virkemidler, der er knyttet til det tegnede udtryk. Fx i scenen, hvor afstanden mellem trinnene på vippens stige bliver længere og længere, jo højere Ernst kravler op.

Foto: Filminstituttet

Undervisningsforløb

Ca. 5 lektioner

Inden I går i gang med undervisningsforløbet til 'Ernst i svømmehallen', så lad eleverne lave en lille lyd- og billedfortælling om hunden Trofast i Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet.

Fokus i forløbet om 'Ernst i svømmehallen' er elevernes arbejde med handlingen og strukturen. Eleverne får til opgave i makkerpar at genskabe det vigtigste i filmfortællingen og i handlingsforløbet ved at vælge 10 billeder på et billedark med 24 skærmbilleder fra filmen.

Derefter skal eleverne arbejde med filmens lydside, hvor de bliver præsenteret for begreberne reallyd, effektlyd, underlægningsmusik og dialog.

Til sidst får eleverne til opgave at remediere (omskabe) filmfortællingen i Lyd- og billedværkstedet til 'Ernst i svømmehallen' med skærmbilleder fra filmen. De skal kombinere denne billedside med forskellige lydkilder, der både kan komme fra Lyd- og billedværkstedet eller fra elevernes egne optagelser. Læg vægt på, at eleverne forsøger at genskabe samme udtryk og stemning i deres lyd- og billedfortælling som i 'Ernst i svømmehallen'. 

Foto: Filminstituttet

Fælles Mål og læringsmål

Fælles mål efter 2. klasse

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billeder i nære og velkendte situationer

 • Eleven kan udarbejde enkelte tekster med titel, start, midte og slutning (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om genretræk ved enkelte fortællende og informerende tekster (vidensmål)

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster

 • Eleven kan følge forløbet i en fortælling (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om begyndelse, midte og slutning (vidensmål)
 • Eleven kan få øje på sproglige træk (færdighedsmål)
 • Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler (vidensmål)

Forslag til læringsmål

Fremstilling

 • Eleven kan med skærmbilleder og lyd genskabe (remediere) en filmfortællings væsentligste hændelser med fokus på filmens start, midte og slutning

Fortolkning

 • Eleven kan finde frem til begyndelse, midte og slutning i en simpel filmfortælling
 • Eleven kender lydkilderne reallyd, effektlyd, dialog og underlægningsmusik og kan bruge dem meningsfuldt i en simpel egenproduceret lyd-/billedfortælling

Ressourcer til undervisningsforløb

Eleverne skal have adgang til følgende udstyr og materialer:

 • Eleverne skal arbejde to og to. Hver anden elev skal derfor have adgang til iPad eller computer med mikrofon (evt. ekstern) og headset.
 • Et billedark med 24 skærmbilleder fra filmen til hvert makkerpar. 
 • Strimler i karton til hvert makkerpar, der er mindst 60 cm lange (A2) og 10 cm høje. 
 • Sakse og lim.

Forslag til arbejdsgang

Før filmen vises:

 1. Fortæl eleverne, at de skal arbejde med den korte animationsfilm 'Ernst i svømmehallen'. Forklar, at de skal se og gense filmen flere gange – både for at blive klogere på selve filmen og for at lære om filmens sprog og virkemidler. Præsentér eleverne for læringsmålene for forløbet.
   
 2. Inddel eleverne i faste makkerpar, der skal arbejde sammen i hele forløbet.
   
 3. Fortæl eleverne, at de sammen skal arbejde på computer/iPad. Her skal de producere en lyd- og billedfortælling, der relaterer sig til filmen. 

Vis filmen 1. gang, derefter:

 1. Kort samtale om filmen. Hvad kan eleverne lide/ikke lide ved filmen?
   
 2. Bed eleverne om især at lægge mærke til filmens handling, når filmen bliver vist 2. gang. Hvordan begynder filmen, hvad sker der, og hvordan slutter den?

Vis filmen 2. gang, derefter:

 1. Kort samtale om, hvad eleverne har lagt mærke til. Se eller gense eventuelt dele af filmen.

  Eleverne bliver derefter præsenteret for billedarket med 24 skærmbilleder fra filmen og en strimmel i karton. Den skal være mindst 60 cm lang (A2) og 10 cm høj. Kartonstrimlen skal forestille en filmstrimmel.
   
 2. Hvert makkerpar får til opgave at vælge 10 billeder ud. Det skal være de 10 billeder, som de bedst synes dækker fortællingen om 'Ernst i svømmehallen'. Eleverne skal prøve at blive enige. Makkerparrene har mulighed for i denne proces at se filmen på computer eller iPad. Billederne skal klippes ud og lægges i kronologisk rækkefølge. Første billede skal knytte sig til fortællingens begyndelse, de næste otte billeder til fortællingens midte og det sidste billede til filmens slutning.
   
 3. Hæng filmstrimlerne op i klassen. Nogle eller alle makkerpar fremlægger deres fortælling for resten af klassen. Det er også muligt at lade makkerparrene fremlægge deres fortælling for et andet makkerpar.
   
 4. Inden filmen bliver vist for 3. gang, så tal om filmens lydside. Hvem kan huske, hvad man kan høre? 

Vis filmen 3. gang. Lad eleverne fokusere på filmens lydside, derefter:

 1. Tal med eleverne om, hvad de har lagt mærke til. Fortæl om begreberne reallyd, effektlyd, dialog og underlægningsmusik. Kom ind på de forskellige lydkilders udtryk i filmen. Gense/genhør evt. nogle af iagttagelserne. Kom evt. også ind på, hvordan lyden arbejder sammen med de visuelle virkemidler. Fx i den del af filmen, hvor Ernst kravler op til 10-metervippen, og vi bl.a. hører hjertebanken på lydsporet.
   
 2. Hvis eleverne ikke allerede har arbejdet med Lyd- og billedværkstedet i fortællingen om hunden Trofast i Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet, så lav en kort præsentation:
  -  Vis, hvordan man kan trække billederne ned på billedsporet.
  -  Vis lydkilderne: reallyd, effektlyd og underlægningsmusik.
  -  Vis, hvordan man kan afspille lydene og trække dem ned på lydsporene.
  -  Vis, hvordan man kan optage egne lyde og gemme dem i værkstedet. 
   
 3. I forlængelse af opgaven med billedarket og "filmstrimlen" ovenfor får makkerparrene til opgave at genskabe det vigtigste i filmfortællingen 'Ernst i svømmehallen' i Lyd- og billedværkstedet. Værkstedet indeholder de samme skærmbilleder som billedarket. Lad eleverne bruge deres filmstrimmel som kladde, når de vælger billederne i værkstedet. Men lad dem reflektere over deres billedvalg og evt. justere det. 
   
 4. Eleverne laver derefter en lydside til lyd- og billedfortællingen. De må vælge lyde fra lydarkivet eller selv optage dem. De skal forsøge at skabe samme stemning som i filmen. Eleverne kan desuden skabe en dialog eller en fortællerstemme til nogle af filmens scener eller remediere filmen uden forståelige ord. 

Eleverne præsenterer deres produktioner:

Eleverne downloader deres lyd- og billedfortællinger og gemmer dem fx i klassens digitale mappe på skolens net. 

Eleverne viser deres lyd- og billedfortælling for resten af klassen og fortæller:

 1. Hvad de synes om deres lyd- og billedfortælling? Er der noget, de er specielt tilfredse eller utilfredse med?
 2. Hvad der var svært/let i arbejdet med at genskabe stemningen i filmen?
 3. Hvad der var svært/let i arbejdet med fx at skabe en dialog eller en fortællerstemme?
 4. Hvad der var svært/let i arbejdet med Lyd- og billedværkstedet?

Kom godt i gang med Lyd- og billedværkstedet

Lav en lyd- og billedfortælling om hunden Trofast

Ca. 2 lektioner

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med materialets Lyd- og billedværksted. Eleverne skal to og to udvælge og sammensætte billeder og lyde til en lyd- og billedfortælling om hunden Trofast. Samtidig skal de lære værkstedet at kende. 

Lyd- og billedværkstedet indeholder 1 billedspor og 4 lydspor, hvor man skaber lyd- og billedfortællingen. Det indeholder også en billedbank med 15 billeder med hunden Trofast og en lydbank med forskellige lydkilder.


Download 'Lyd- og billedværksted' til iPad fra App Store.

Se en enkel gennemgang af, hvordan app'en virker her.

 

Forslag til læringsmål

Eleven skaber en lyd- og billedfortælling om hunden Trofast i Lyd- og billedværkstedet. Der skal være en titel, start, midte og slutning i fortællingen.

Forslag til arbejdsgang

 1. Fortæl eleverne, at de skal arbejde med computer/iPad to og to. Præsentér dem for læringsmålet og for forløbet. Fortæl dem, at de skal hjælpe hinanden og forsøge at blive enige om at lave en lyd- og billedfortælling om hunden Trofast.
   
 2. Lav en kort præsentation af Lyd- og billedværkstedet for eleverne.
  -  Vis, hvordan man kan trække billederne ned på billedsporet.
  -  Vis lydkilderne: musik, effektlyd og baggrundslyde. 
  -  Vis, hvordan man kan afspille lydene og trække dem ned på lydsporene.
  -  Vis, hvordan man kan optage egne lyde og gemme dem. 
   
 3. Bed parrene om at udvælge 7 af billederne i billedbanken og bruge dem til at skabe en fortælling om hunden Trofast. De skal lægge billederne i kronologisk rækkefølge på billedsporet. Første billede skal være fra fortællingens begyndelse. Andet til sjette billede skal være fra fortællingens midte. Sidste billede skal være fra fortællingens slutning. 
   
 4. Bed derefter parrene om at lave en lydside til fortællingen. De må vælge lyde fra lydbanken eller selv optage dem. De må også selv bestemme, om de vil bruge en fortællerstemme, lave en dialog eller lave en fortælling uden forståelige ord. Eleverne finder en titel til deres lyd- og billedfortælling.

Eleverne præsenterer deres produktioner:

 1. Eleverne downloader deres filmfortællinger og gemmer dem fx i klassens digitale mappe.
 2. Eleverne viser deres lyd- og billedfortælling for resten af klassen og fortæller:
  -  Hvad de synes om deres lyd- og billedfortælling? Er der noget, de er specielt tilfredse eller utilfredse med? 
  -  Hvad der var svært/let i arbejdet med Lyd- og billedværkstedet?