Filmen om Radiserne Lærer

Hjem
 • Om filmen
 • Før I ser filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Klip fra filmen
 • Links og litteratur

Om filmen

'Filmen om Radiserne' er baseret på den verdenskendte tegneserie 'Radiserne', som Charles M. Schulz tegnede igennem 50 år. Da han døde i år 2000, havde serien over 350 mio. læsere i hele verden. Filmens manuskript er skrevet af Schulz’ søn og barnebarn, der har forsøgt at fortsætte historien om Radiserne i tegnerens ånd.

I undervisningsmæssig sammenhæng er filmen interessant i forhold til arbejdet med klassens sociale liv, herunder venskab og roller – fx i den understøttende undervisning. Man kan desuden arbejde med personkarakteristik og kontraktmodellen i dansk. Endelig er der mulighed for at arbejde tværfagligt i dansk og billedkunst med virkemidler i animationsfilm (med fokus på personernes følelser og tanker).

Foto: 20th Century Fox

Filmens credits

Titel: 'Filmen om Radiserne: Med Nuser og Søren Brun'
Originaltitel: 'The Peanuts Movie'
Produktionsland og -år: USA, 2015
Instruktion: Steve Martino
Baseret på tegneserien 'Radiserne' af Charles M. Schulz
Længde: 88 min.
Distribution: 20th Century Fox
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle
Læs Medierådet for Børn og Unges Vurdering

Medvirkende (danske stemmer):
Søren Brun: Mathias Mikkel Ipsen
Nina Brun: Marie Dietz
Trine Van Pelt: Iris Mealor Olsen
Tomas Van Pelt: Harald Kaiser Hermann
Rikke Rask: Kaya Moon
Franklin: Lucas Lomholt Eriksen
Lotte: Rebecca Phillipson
Den lille rødhårede pige: Eva Paludan
Schrøder: Frederik Rosendahl
Nuser/Woodstock: Bill Melendez

Før I ser filmen

Læs nogle striber af serien, så eleverne kan genkende følgende personer, der er vigtige for filmens handling:

Vigtige karakterer:

 • Søren Brun (hovedperson)
 • Nina (Sørens lillesøster – biperson)
 • Thomas (Sørens bedste ven – biperson)
 • Trine (Thomas’ storesøster, der uddeler både psykologhjælp og øretæver – biperson)
 • Rikke Rask (klassens drengepige – biperson)
 • Nuser (Sørens hund – biperson)

Mindre vigtige karakterer:

 • Woodstock (Nusers fugleven)
 • Lotte (Rikkes boglige veninde, der kalder hende for ”Hr.”)
 • Franklin (sort dreng med stort organisationstalent)
 • Schröder (klaverspillende dreng)
 • Frieda (forfængelig pige med krøller)
 • Rumle (altid beskidt)
Foto: 20th Century Fox

1. række (fra venstre): Rumle, Frieda, Woodstock, Nuser, Nina og Thomas
2. række (fra venstre): Franklin (bag Frieda), Schrøder, Trine, Rikke Rask og Lotte
3. række: Søren Brun

Tal med eleverne om, hvad der er typisk for de forskellige figurer. Se eventuelt filmens trailer på forsiden af materialet eller klip 1 'Flyttebilen' og klip 2 'På isen'. Se klip i menuen til venstre under 'Klip fra filmen'. Bed eleverne om at følge en af de vigtige bipersoner i filmen, så de lægger mærke til personens ansigtsudtryk og opførsel. Alle skal lægge mærke til Søren og Nuser. I tegneserien spiller Sørens anstrengte forhold til baseball, ishockey og det dragespisende træ vigtige roller. Det kommer ikke tydeligt frem i filmen, og eleverne skal derfor have det forklaret.

Handlingsreferat

Søren Brun er både håbløs til at flyve med drage og spille baseball. Han kan i det hele taget ikke finde ud af noget, synes han. Han føler sig ofte til grin blandt sine kammerater og ønsker sig en frisk start. Da klassen får en ny, smuk, rødhåret pige, bliver det endnu sværere for Søren. Han bliver forelsket i pigen og kæmper med at turde tage kontakt til hende, men hun ænser ham tilsyneladende ikke.

Sideløbende med at vi oplever Søren Bruns hverdag, har hunden Nuser et fortællespor, hvor han er heltemodig pilot i en historie, han selv skriver. Nuser er i historien forelsket i den smukke Fifi, som skal reddes fra skurken Den røde Baron.

Søren forsøger at få den rødhårede piges opmærksomhed ved at stille op til en talentkonkurrence. Han lærer også at danse og skriver deres fælles bograpport. Det hele mislykkes dog – bl.a. fordi Søren er uheldig, men også fordi han er hjælpsom over for andre.

Undervejs bliver Søren overraskende populær blandt de andre børn, fordi de tror, han har klaret sig perfekt i en test. Da han i ærlighedens navn siger fra, bliver tingene igen som før.

I pilothistorien lykkes det Nuser at redde Fifi, fordi han aldrig giver op.

I slutningen af skoleåret vælger den rødhårede pige Søren som projektmakker. Søren spørger overrasket sin ven Thomas, hvorfor pigen har valgt ham. Thomas fortæller Søren, at han er et godt menneske. Pludselig får han mod til at tale med pigen, og undervejs lykkes det ham også at få dragen op at flyve. Til slut fortæller pigen Søren, at han har alle de egenskaber, hun sætter pris på.

Foto: 20th Century Fox

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2014.

I dansk kan der arbejdes med følgende læringsmål:

 • At udtrykke sig om filmens univers
 • At lave en personkarakteristik
 • At sætte handlingen ind i kontraktmodellen
 • At fortælle, hvordan man viser tanker og følelser i animationsfilm

I billedkunst kan der arbejdes med følgende læringsmål:

 • At aflæse figurernes følelser i deres ansigtsudtryk
 • At tegne/male ansigtsudtryk, der viser følelser

Inden for det tværgående emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab kan der arbejdes med følgende læringsmål:

 • At tale om venskab, roller, følelser og aflæsning af ansigtsudtryk
 • At tale om at skabe trivsel i klassen

Elevarket er rettet mod læreren og indeholder spørgsmål og opgaver, der kan besvares mundtligt eller skriftligt alt efter elevernes niveau.

Foto: 20th Century Fox

Fag og temaer

Filmens centrale temaer er roller, venskab og personlig udvikling. Temaerne er oplagte at arbejde med ud fra en personkarakteristik af Søren Brun i faget dansk.

Filmen er god at bruge i det tværgående emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i timerne til understøttende undervisning. Her kan man fordybe sig i Søren Bruns person og tale om følelser, trivsel og omdømme i en klasse. Her kan man også med fordel inddrage dansk og billedkunst med henblik på kontraktmodellen og ansigtsaflæsning.

Foto: 20th Century Fox

Personkarakteristik

Søren Brun har en lidt ubestemmelig alder, men hans opførsel og boglige evner tyder på, at han er et sted mellem 4.-6. klasse. Efter indskolingen, men før puberteten for alvor sætter ind.

Han er meget genert, bekymret og usikker på sig selv. Han tror desuden, at alting går galt for ham – hvilket det også ofte gør. Alligevel bliver han ved med at forsøge, og det oplever vi flere gange i filmen. I begyndelsen vil han på trods af utallige fiaskoer og snevejr se, om han kan få sin drage op at flyve og overvinde det dragespisende træ. Umiddelbart efter forsøger han sig uden held med sit baseball-slag. Han tør heller ikke ringe på den rødhårede piges dør. Han gemmer sig flere gange for hende og rødmer, når hun er i nærheden.

På trods af dette overvinder han alligevel sin manglende tro på egne evner og dygtiggør sig både inden for tryllekunst, dans og bograpportskrivning (se også analysen med kontraktmodellen under afsnittet "Filmfaglige vinkler").

Undervejs i filmen viser Søren, at han tænker på andre og sommetider bekymrer sig unødigt. Under talentshowet forspilder han sin egen chance for at redde søsteren Nina fra ydmygelse. Da han er blevet skrivemakker med den rødhårede pige, føler han sig ”ikke klar til et rigtigt forhold” og er i tvivl om, hvordan han skal forsørge hende. Han får dog hurtigt ideen om selv at lave deres fælles bograpport, da hun skal besøge sin syge bedstemor.

De andre i klassen har forventninger om, at Søren Brun er uheldig, men de har også tiltro til, at han er et godt menneske. Trine udtrykker sig mest negativt om Søren: ”Du får aldrig den drage op at flyve! Hvorfor? Fordi du er Søren Brun!”. Men til sidst må hun også overgive sig, da han har overvundet sin generthed over for den rødhårede pige (se også afsnittet om roller og venskab nedenfor).

Bemærk, at der er en tydelig sammenhæng mellem Nusers og Søren Bruns personligheder og historier. Begge er meget uheldige og møder stor modstand, men fordi de aldrig giver op, lykkes tingene alligevel for dem til sidst – jævnfør filmens undertitel ('Filmen om Radiserne: Med Nuser og Søren Brun') og kapitel 7 i Nusers filmfortælling: 'Giv aldrig op'.

Foto: 20th Century Fox

Roller og venskab

Elevarket (i menuen til venstre) har flere opgaver, hvor eleverne skal diskutere filmens temaer med udgangspunkt i både egne erfaringer og i filmens handling. Det kan være lettere for målgruppen at snakke om relationer med udgangspunkt i en fiktiv handling frem for situationer, hvor de selv har følelser i klemme.

Søren Brun har som nævnt rollen som den uheldige og lidt forkerte blandt de andre i klassen. De andre børn har en forventning om, at tingene går galt for ham. Trine tror da heller ikke på, at Søren har lavet en perfekt test. Situationen får imidlertid de andres opfattelse af Søren til at vende. Pludselig er han den populære, som alle spørger til råds og efterligner. Søren selv har svært ved at forholde sig til det og stiller spørgsmålet: ”Kan de lide mig for den, jeg er, eller den, de tror, jeg er?”.

Situationen er central i socialt arbejde med enhver børnegruppe – hvis der fortælles negative historier om en klassekammerat og tales negativt til vedkommende, skabes der negative forventninger og negativt selvværd hos den pågældende. Omvendt kan positive fortællinger, henvendelser og forventninger logisk nok skabe den modsatte effekt. Dette ses tydeligt i filmen, da Thomas siger til Søren: ”Du er et godt menneske, og (...) folk kan godt lide dig,” hvortil Søren svarer: ”Jeg skulle have lyttet til dig lige fra starten.” Herefter kan han pludselig overvinde farerne på markedspladsen og flyve med drage til de andres overraskede og jublende tilråb. Derefter tør han endelig snakke med den rødhårede pige.

Og Thomas har ret, Søren ER et godt menneske og den type kammerat, som er god at have i enhver klasse. Da Søren spørger den rødhårede pige, om hun synes, han er ”en usikker, blødsøden fiasko”, svarer hun: ”Det er jo slet ikke det, du er. Jeg kunne godt lide den omsorg, du viste for din søster ved talentshowet. Den ærlighed, du var fuld af til samlingen. Og til festen – der var du modig … og sjov. Og det, du gjorde for mig. Du lavede bograpporten, mens jeg var væk. Det var så sødt af dig. Så når jeg ser på dig, så ser jeg slet ikke en fiasko. Du har alle de egenskaber, som jeg beundrer.”

Man kan inddrage dette citat, når eleverne diskuterer, hvad det vil sige at være ”bunden” eller ”en taber” jævnfør Sørens psykologsamtale med Trine og den bog, hun giver ham.

Foto: 20th Century Fox

Filmfaglige vinkler

Kontraktmodellen

Filmens handling kan sættes ind i kontraktmodellen. Fokus er Sørens personlige udvikling.

I filmens begyndelse er han usikker på sig selv, og både drageflyvning og baseball ender katastrofalt for ham, ligesom de andre børn har negative forventninger til ham. Da den rødhårede pige ankommer, sker kontraktbruddet. I første omgang fordi Søren håber, at hun er en mulighed for en frisk start – én, der ikke vil se ham som en fiasko.

Da han ser hende på skolen for første gang og forelsker sig, er der ingen vej tilbage – Sørens forandring er i gang. Han er i det farlige uderum, hvor han er nødt til at gemme sig for pigen i bussen og ved huset samt opsøge psykologhjælp hos den skrappe Trine. Herefter begynder hans prøvelser for alvor:

 • Træning til talentshowet, hvor han ender med at ofre sig for søsteren.
 • Træning til festen, hvor han falder og udløser brandalarmen.
 • Læsning af 'Krig og fred' og udarbejdelse af bograpporten, der bliver ødelagt af flyet.

Undervejs får han ved en fejl 100% korrekte svar i prøven, men indser, at det er bedre ikke at blive anerkendt end at blive anerkendt på falsk grundlag. Da pigen vælger ham som projektmakker, og han med Thomas’ ord erkender, at han ER et godt menneske, sker den endelige forvandling med ham. Det bliver tydeligst vist ved, at han nu kan flyve med den drage, som han kæmpede med i filmens allerførste scene. Dragen bliver et symbol på Sørens udvikling og nye jeg.

Det nye kontraktforhold bliver vist efter pigens afskedsord, hvor kammeraterne omfavner og hylder ham. Denne gang for noget, han faktisk har gjort:

at være en god kammerat.

Foto: 20th Century Fox

Følelser og tanker i animationsfilm

Filmen giver flere gode muligheder for at illustrere, hvordan tanker og følelser bliver udtrykt i animation:

Søren Bruns tanker om sin egen situation og forventninger til fremtiden bliver fortalt med voiceover, der flere gange på billedsiden bliver suppleret med sort-hvide billeder udført i stil med den oprindelige tegneserie.

Figurernes ansigtsudtryk er overdrevne, som det ofte er tilfældet i animationsfilm. Ved at se på deres munde, øjne og øjenbryn kan man tydeligt aflæse deres følelser. Stærke følelser bliver fx vist som en stor (åben) mund, der fylder det meste af ansigtet og vender op eller ned. Ved vrede kan munden desuden være et sort, rundt hul. Usikkerhed kan vises ved, at stregen på munden ikke er regelmæssigt, men krøllet. En tunge ud af mundvigen viser, at man gør sig umage.

Flere af figurerne i filmen viser tegn på, at de er forelskede – fx rødmer de og har krøllet mund. Rundt om dem flyver små hjerter som symboler på kærlighed, og vi hører strygere som underlægningsmusik. De filmiske virkemidler hjælper os med at forstå, hvad personerne føler.

elevarket til venstre under menuen er der forslag til, hvordan man kan arbejde med at aflæse følelser og tanker i dansk og billedkunst ud fra materialets billeder (se pdf med billeder under menuen) og filmklip (se i menuen under afsnittet 'Klip fra filmen').

Foto: 20th Century Fox

Fokuspunkter i udvalgte scener

Se under afsnittet 'Klip fra filmen' i menuen til venstre.

Klip 1 'Flyttebilen' 
Fokuspunkter:

 • Filmens personer.
 • Personkarakteristik af Søren Brun – herunder hans rolle og ønske om at begynde forfra.
 • Illustration af hans tanker og følelser (voiceover og sort-hvide billeder).

Klip 2 'På isen' 
Fokuspunkter: 

 • Filmens personer. 
 • Illustration af tanker og følelser (ansigtsudtryk og hjertesymboler).

Klip 3 'Den rødhårede pige' 
Fokuspunkter:

 • Personkarakteristik af Søren Brun – herunder hans usikkerhed og forholdet til Nuser.
 • Illustration af hans tanker og følelser (ansigtsudtryk).
Foto: 20th Century Fox

Klip fra filmen

Klip 1

Klip 2

Klip 3

Klip 4

Links og litteratur

Om Radiserne

Baggrundsoplysninger om serien:

Baggrundsoplysninger om serien og dens figurer:

'Radisernes' officielle hjemmeside (engelsk):

'Så spirer Radiserne igen' – artikel i Politiken med baggrundsoplysninger om serien og filmen:

Charles M. Schulz: 'Den store radisebog: Det bedste fra radiserne'. Gyldendals Bogklubber 2000

Om trivsel i skolen

'Bekæmpelse af mobning – gode eksempler' – publikation fra DCUM med erfaringer på forebyggelse:

'Er du med mod mobning – 42 veje til bedre trivsel' – DCUM’s publikation med konkrete værktøjer:

'Tidlige spor' – DCUM’s publikation om mobing mellem de mindste børn:

Om filmanalyse

Læs om filmanalyse, og se eksempler i Filmcentralens gratis Filmleksikon:

Lav selv animationsfilm: 'FILM-X Animation' er et gratis program, der er udviklet til skoler. Her kan man optage, redigere, se vejledningsfilm og meget mere. Programmet findes som app til de yngste og som computerprogram til de ældre elever:

Foto: 20th Century Fox