Fjerkongens rige Lærer

Hjem
  • Om filmen
  • Før I ser filmen
  • Handlingsreferat
  • Faglige mål
  • Fag og temaer
  • Filmfaglige vinkler
  • Links og litteratur

Om filmen

'Fjerkongens Rige' er en eventyrlig og flot animationsfilm af den danske instruktør Esben Toft Jacobsen. Det er en fabel om en lille kanindreng, der tager til det magiske land Fjerkongens Rige for at finde sin mor.

Med de fantasifulde locations og en farvemættet, stemningsfuld visuel stil er filmen beslægtet med den japanske instruktør Hayao Miyazakis animationsfilm. Ligesom i Miyazakis film er handlingen finurlig og uforudsigelig, og vi møder et persongalleri af mangeartede væsner. Men 'Fjerkongens Rige' er også sin helt egen. Filmen er lavet i et dansk-svensk samarbejde, og med sin detaljerige og gennemarbejdede computeranimation er hver eneste indstilling en fornøjelse at se på. 'Fjerkongens Rige' er instruktør Esben Toft Jacobsens anden spillefilm. Hans debut var animationsfilmen 'Den kæmpestore bjørn' (2011), der også er en eventyrlig fortælling med et umiskendeligt skandinavisk islæt. Desuden har Esben Toft Jacobsen lavet en række kortfilm, bl.a. den fine, lille film 'Drengen i kufferten' (2006), som handler om søskendejalousi. Den ligger på Filmcentralen og er målrettet de 5-8-årige.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Filmens credits

Dansk titel: 'Fjerkongens Rige'
International titel: 'Beyond Beyond'
Original titel: 'Resan till Fjäderkungens Rike'
Produktionsland og -år: Danmark/Sverige, 2014
Instruktion: Esben Toft Jacobsen
Manuskript: Jannik Mosholt og Esben Toft Jacobsen
Længde: 118 minutter
Distribution: Copenhagen Bombay
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år. 
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering

Danske stemmer
Johan: Pelle Falk Krusbæk
Faren: Lars Brygmann
Moren: Tuva Novotny
Bill og Skipperen: Søs Egelind
Fjerkongen: Flemming Quist Møller

Før I ser filmen

Handlingen i 'Fjerkongens Rige' er ikke helt enkel, så det vil være en god ide at forberede især de yngste elever på, hvad det er, de skal se. Læs handlingsreferatet her i materialet, og gengiv det for eleverne (uden at afsløre slutningen, som er med her). Kig på billeder fra filmen og tal om, hvem hovedpersonen er, og hvad hans mission er.

Sæt fokus på de områder, eleverne skal arbejde med, efter de har set filmen. Introducér, hvad klassen skal arbejde med. Tal for eksempel om, hvorvidt eleverne kender andre film med dyr i hovedrollerne. Eller lav en analyse ved hjælp af kontraktmodellen på en overskuelig kortfilm (fx 'Drengen i kufferten', der ligesom 'Fjerkongens Rige' er instrueret af Esben Toft Jacobsen). Hvis I skal arbejde med rekvisitter, er det en god ide at introducere begrebet ved at vise kortfilmen 'Flasken' og tale om rekvisitternes betydning i den.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Handlingsreferat

Kanindrengen Johan bor sammen med sine forældre, indtil hans mor en nat bliver hentet af den mystiske Fjerkonge. Johan savner sin mor og vil finde hende igen.

Johan og hans far flytter i husbåd. Herfra sender Johan flaskeposter til sin mor. En dag får Johan et nødopkald over radioen fra Bill, som også bor på havet. Johan redder Bill, men de bliver indhentet af Fjerkongen, der giver Bill en billet, så han kan sejle til Fjerkongens Rige. Fjerkongen tjener den store guddom Mora, der bestemmer, hvem der skal rejse fra de levendes land til Fjerkongens Rige.

Johan får Bills billet og kommer med damperen, der sejler til Fjerkongens Rige. Selvom skipperen og Fjerkongen opdager, at der er sket en fejl, finder Johan til sidst frem til sin mor.

Bill kommer til Fjerkongens Rige og lukker Fjerkongen ned i en kasse. Bill åbner Fjerkongens Rige for alle og holder fest. Det medfører oversvømmelse og jordskælv. Alt er ved at styrte i grus, fordi Moras regler er brudt. Johan lukker Fjerkongen ud af kassen.

Mora går amok: Den jagter Bill, fordi han har stjålet billetter. Johan og hans forældre sejler med damperen til trappen, der fører tilbage til de levendes verden. Mora er ved at smadre den, men da Johan samler alle de stjålne billetter og giver dem til Mora, falder alt til ro igen.

Bill og Fjerkongen bygger en ny udgang, så alle de, der ikke har billet, kan komme tilbage til de levendes land – heriblandt Johan og hans far. Hans mor må blive hos Fjerkongen, men de kan sende flaskeposter til hinanden.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2009
Dansk side 56.

Når man arbejder med fiktion i film, kan man langt hen ad vejen bruge de samme analysemetoder og begreber, som når man arbejder med litteratur. En fortælling har et dramaturgisk forløb, nogle personer og et miljø, uanset hvilket medie vi beskæftiger os med. Materialet her relaterer filmen til myter, dyrefabler og eventyr. Og der er fokus på, hvordan man kan bruge kontraktmodellen til at analysere historiens forløb.

Meddigtning er en lige så vigtig analytisk metode i forbindelse med film, som når det drejer sig om litteratur. Men hvert medie har sin særlige måde at udtrykke indholdet på. I dette materiale ser vi nærmere på de særlige filmiske elementer "location" og "rekvisitter".

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Fag og temaer

Dansk og kristendomskundskab

Myten om Orfeus og Eurydike
'Fjerkongens Rige' er beslægtet med fortællingen om Orfeus og Eurydike i den græske mytologi. Orfeus var søn af guden Apollon. Da hans elskede Eurydike blev bidt af en slange og døde, sang Orfeus så smukt, at selv Hades (Dødsrigets gud) blev rørt. Hades gav Orfeus tilladelse til at stige ned i Dødsriget for at hente Eurydike. Der var kun en betingelse: På vej op fra underverdenen måtte han ikke vende sig om og kigge efter hende. I de ældste versioner af myten lykkes det Orfeus at få Eurydike tilbage til de levendes verden. Men i de yngre versioner lykkes det ikke, og Orfeus mister for evigt Eurydike.

Mora – den guddommelige naturkraft
I 'Fjerkongens Rige' er der et mystisk væsen på færde. Vi ser det allerede i filmens allerførste indstilling under titelteksterne: nogle blæksprutteagtige, skællede fangarme dybt nede i havet. Senere i filmen finder vi ud af, at væsnet hedder Mora og er en naturkraft. Skællene på Moras fangarme er adgangsbilletter til damperen, der sejler til Fjerkongens Rige – landet, man ikke vender tilbage fra. Hvis nogen kommer til Fjerkongens Rige uden billet, går verden under.

Filmen kan bruges til en samtale om naturreligioner. Mora har guddommelige kvaliteter og er samtidig en voldsom naturkraft. Mora er naturens orden, balancen i universet. Uden Mora er der ragnarok.

Filmen kan sammenlignes med forskellige religioners fortællinger om, hvordan man kommer til Dødsriget. Der er også sejlads i den græske mytologi, hvor man skal over floden Styx for at komme til underverdenen. Og i kristendommen er engle Guds sendebud, ligesom Fjerkongen er Moras sendebud.

Der er også andre detaljer i filmen, som er beslægtet med religiøse fortællinger. For eksempel minder "Udgangen" (den snoede trappe til slut i filmen) om Jakobsstigen i Biblen.

Dansk

Dyrefabler
'Fjerkongens Rige' kan bruges til at tale om genren dyrefabler. Filmen foregår i en verden befolket af kaniner – som går oprejst og har tøj på. Men her er også andre menneskeliggjorte dyr, fx skipperen, der er en tudse. Fjerkongen og Bill er mere ubestemmelige dyreracer, som ligner en blanding af forskellige dyr.

I forbindelse med at I ser filmen, kan I fx læse Æsops dyrefabler, eller I kan tale om andre film med menneskeliggjorte dyr. Det at have dyr i hovedrollerne kan skabe en komisk effekt. Det kan også give en armslængde til de problemer og svære følelser, filmene handler om, så det er lettere at forholde sig til dem.

Svære følelser
'Fjerkongens Rige' kan være en anledning til at tale om svære følelser som sorg og savn. I filmen ser vi, hvordan Johan og hans far reagerer forskelligt på at have mistet henholdsvis mor og kone. Johan er handlingsorienteret og nægter at acceptere, at hun er væk. Johans far reagerer med angst og vil ikke tale om moren.

Suppler eventuelt med at se kortfilmen 'Op med humøret' (2005), som ligger på Filmcentralen. Den handler om drengen Emil, der mister sin kanin. Vil I arbejde yderligere med svære følelser, kan I tage udgangspunkt i kortfilmserien 'Jeg er fantastisk' og det tilhørende undervisningsmateriale, som er målrettet indskolingen.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Filmfaglige vinkler

Location – filmens miljø

Location betyder "sted". Når vi taler om en films location, taler vi om det miljø, filmen foregår i. En location er med til at skabe stemning og kan have symbolsk betydning. I 'Fjerkongens Rige' er der forskellige locations, som har det til fælles, at de alle er mærkelige og fantastiske. Her gælder andre naturlove end i den virkelige verden.

Havet er en central location i filmen. Det er et stemningsfuldt og smukt sted, dramatisk og mystisk. Havet har en afgørende betydning for handlingen, fordi det er transportvejen mellem den virkelige verden og Fjerkongens Rige. Havet skaber forbindelse mellem Johan og hans mor: først i form af kommunikation (flaskeposterne) og senere helt konkret, da Johan rejser over havet og hen til sin mor. Havet er også hjemsted for det voldsomme og guddommelige væsen Mora, som er en grundlæggende naturkraft i filmens univers.

Husbåden er en gammel fiskekutter. Det er et lidt faldefærdigt, men også hyggeligt og trygt sted. Her lever Johan og hans far i deres egen, uforstyrrede boble; det er ligesom om, de bor alene på en ø.

Tågebankerne er et område på havet, hvor der ligger en masse skibsvrag. Tågebankerne er et magisk sted; det er forbindelsen mellem den virkelige verden og Fjerkongens verden. Det er et lidt trist og melankolsk sted. Her siger man farvel til den verden, man kender.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Damperen er et mere energifyldt sted. Den bringer folk et nyt sted hen. Inde i damperen er der en stor kedel – damperens "hjerte". Kedlen bliver fodret med de "brikker" (Moras skæl), som passagererne afleverer som billet. De fungerer som brændstof til sejladsen. Der løber en masse labyrintiske rør inde i damperen, som nærmest ligner blodårer. Damperen er næsten et levende væsen.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Byen i Fjerkongens Rige er tæt pakket med huse. Byen har både genkendelige og eventyrlige træk, men der er ingen tvivl om, at vi ankommer til et magisk univers. Fjerkongen fortæller Johan, at byen er ved at falde fra hinanden, fordi Bill ikke vedligeholder den, som han skal. Der er undergangsstemning i byen. Vi forstår, at Fjerkongens Rige er et truet og skrøbeligt univers. Det kan kun bestå, hvis folk følger reglerne og gør, som Mora siger.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Moras brønd ligger i en høj klippe ved byen. Stedet minder om en helligdom. Det er vanskeligt at komme ned til Mora: Kun Fjerkongen kan flyve derned. Men så bygger Bill et hejseværk, så man kan fires op og ned i en spand. Vandet i brønden er lysende blåt – det er tydeligt, at det er et magisk sted.

Morens hjem i Fjerkongens Rige er et dejligt, trygt og idyllisk sted. Der er landligt, og solen skinner. Huset er hyggeligt. Farverne er klare og varme. Morens hjem er paradisisk. 

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Udgangen er en høj, snoet trappe, som fører fra Fjerkongens Rige tilbage til de levendes verden. Det er en hemmelig udgang bygget af Bill. Stigen er spinkel og skrøbelig at se på; det antyder, at vejen tilbage til den virkelige verden er vanskelig og farefuld.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Kontraktmodellen

Når man skal analysere handlingens forløb i en film, er kontraktmodellen et godt analyseredskab. Det er en enkel model, der giver overblik over de forskellige faser, hovedpersonen bevæger sig gennem i løbet af filmen. Kontraktmodellen blev oprindelig udviklet til at analysere historiens forløb i folkeeventyr. Men den er også god at bruge, hvis man vil have overblik over, hvad der sker i en film.

Illustration: Filminstituttet

I 'Fjerkongens Rige' er der allerførst – inden filmens titel vises – en kort forhistorie. Johans mor bliver syg, Fjerkongen henter hende, og Johan erklærer, at han vil finde hende igen. Herefter begynder den egentlige fortælling. Her er et bud på, hvordan den kan analyseres ved hjælp af kontraktmodellen:

Kontrakt: Johan bor sammen med sin far. Situationen er stabil, men præget af ensomhed og angst. Johan savner sin mor, og faren har isoleret sig selv og Johan af frygt for, at Fjerkongen skal komme og hente dem også.

Kontraktbrud: Faren skal hente forsyninger inde på land, og Johan sejler hen for at redde Bill. Fjerkongen finder dem, og skibet synker i stormen.

Uderummet: Ved Tågebankerne, i damperen og i Fjerkongens Rige bliver Johan sat på mange prøvelser: Han skal finde sin mor, trodse Fjerkongen, holde styr på Bill og finde løsninger i mange forskellige situationer. Det kræver blandt andet, at han viser mod og styrke, er vedholdende, bevarer optimismen og får gode ideer. Størstedelen af filmen foregår i uderummet.

Genoprettelse af kontrakten: Til slut er Johan sammen med sin far på land. Vi ser deres lille, hyggelige hus i baggrunden. Sammen sender de en flaskepost til moren. Situationen er atter stabil. Angsten og ensomheden i filmens begyndelse er afløst af tryghed og samhørighed.

Rekvisitter

Rekvisitter er mindre genstande, der bruges i film. En rekvisit kan fx have betydning for handlingen, den kan være med til at skabe et troværdigt miljø, den kan fortælle noget om en person eller have symbolsk betydning. Nogle rekvisitter kan være forbundet med en særlig filmgenre. Fx er seksløbere forbundet med westerngenren, og lyssværd er forbundet med science fiction.

Der er flere vigtige rekvisitter i 'Fjerkongens Rige':

Den magiske brik
En central rekvisit er den "brik" (et skæl fra Moras fangearm), som Bill får af Fjerkongen og giver til Johan. Brikken er mystisk og magisk; den kan være grå som et stykke bark eller lyse blåligt, så man fornemmer dens indre energi. Brikken er en rekvisit, der får konkret betydning for handlingens forløb.

Alle, som skal med damperen, har en brik magen til Johans. Brikkerne fungerer som billetter til damperen, der sejler fra Tågebankerne til Fjerkongens Rige. Ud over at være billetter er brikkerne også brændsel i damperens kedel. Men damperens skipper kan straks se, at den brik, Johan har, ikke tilhører ham. Det sætter skub i handlingen. Fjerkongens Rige bliver bragt ud af balance, fordi der er kommet "en brikløs" derned. Det er imod Moras regler. Og det inspirerer Bill til at stjæle brikker fra Mora og åbne Fjerkongens Rige for alle. Men Mora vil have sine brikker tilbage, og det udløser den afgørende kamp til slut i filmen.

Flaskeposterne
Blandt filmens vigtigste rekvisitter er også de flaskeposter, Johan sender i løbet af filmen. I begyndelsen sender han flaskeposter til sin mor. Her fortæller rekvisitten noget om vores hovedperson, nemlig at han savner sin mor meget. Farens vrede reaktion over flaskeposterne fortæller os noget om faren, nemlig at han har svært ved at tackle sin søns savn og sorg.

Senere i filmen får en flaskepost konkret betydning for handlingen: Da Johan bliver forvist fra Fjerkongens Rige og efterladt på Tågebankerne, flyder en af hans egne flaskeposter forbi. Han bruger den som redningskrans og svømmer hen til stranden, hvor han møder sin mor. Dermed har flaskeposten også betydning for filmens kontinuitet – sammenhængen i fortællingen.

Flaskeposterne er også rekvisitter, der har betydning for filmens stemning: Da Johan endelig finder sin mor, ser han, at hun har lavet en smuk mosaik af hans flasker. Det viser os på et visuelt og symbolsk plan, at Johans længsel og kærlighed er smukke følelser, som moren værdsætter.

Foto: Copenhagen Bombay Sales

Links og litteratur

Om filmen

Interview med instruktør Esben Toft Jacobsen og manuskriptforfatter Jannik Tai Mosholt om tilblivelsen af 'Fjerkongens Rige'.

Om filmiske virkemidler

Læs mere om bl.a. analysemodeller, rekvisitter og location i Filmcentralens online Filmleksikon.

Beslægtede film

'Drengen i kufferten' – en kortfilm af Esben Toft Jacobsen målrettet 5-8-årige børn. Ligger på Filmcentralen.

Undervisningsmaterialet 'Film i indskolingen', inkl. opgaver til kortfilmen 'Drengen i kufferten'.

Undervisningsmateriale til Esben Toft Jacobsen forrige spillefilm 'Den kæmpestore bjørn'.

Undervisningsmaterialer til Hayao Miyazakis film:

'Chihiro og heksene'

'Kiki den lille heks'

'Arriettys hemmelige verden'

'Det levende slot'

'Min nabo Totoro'

'Ponyo på klippen ved havet'

Foto: Copenhagen Bombay Sales