Ingen kender Casper elev

Hjem

Introduktion

’Ingen kender Casper’ er en dansk dokumentarfilm fra 2022. Den handler om youtuberen Casper Harding (”Spørg Casper”).

Før I ser filmen, skal I først arbejde med jeres forforståelse i forhold til youtubere. Derefter skal I arbejde med forskellige typer opgaver om filmens handling, temaer og filmsprog.

Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at …

 • Kende til begreberne frontstage og backstage og bruge dem til at analysere 
 • Kunne arbejde kreativt med præsentation af filmens handlingsforløb
 • Forstå og diskutere, hvordan psykiske sygdomme påvirker folk
 • Kunne lave en billedanalyse af en filmplakat og selv fremstille en filmplakat
 • Få kendskab til dokumentarfilms fem forskellige grundformer
Foto: Good Company Pictures

Film og forforståelse

Siden de tre amerikanere Steve Chen, Chad Hurley og Jawed Karim i 2005 fik idéen til YouTube, har den populære platform udviklet sig med mere end en milliard brugere og mere end to milliarder visninger hver dag. Det er det mest populære videodelingsforum, som bliver brugt til mange forskellige formål lige fra underholdning til, hvordan man bygger et hus. 

To og to og herefter fælles i klassen

 • Hvad bruger du/I YouTube til? 

Individuelt

 • Gå ind i din historik på YouTube, og prøv at lave din egen sortering over, hvad du ser. Du kan fx give det overskrifter som ”Musikvideoer”, ”Funny stuff”, ”Influencer” osv.

I klassen

 • Diskutér jeres overskrifter.
  • Er der typer, som er mere populære end andre?
  • Hvorfor tror I, de er det?
  • Tror I, der ville være de samme overskrifter for jeres forældres generation?

Filmen ’Ingen kender Casper’ handler om youtuberen Casper Harding, der er blevet kendt for sin youtubekarakter ”Spørg Casper”. 

 • Har du set ”Spørg Casper”?
 • Hvilke danske youtubere følger I?
 • Spiller de en rolle, eller er de sig selv 100 procent?
Foto: Good Company Pictures

Handling

Man kan genfortælle handlingen gennem et referat eller et resumé. I et referat er der fokus på hele handlingen, mens et resumé åbner op for plottet med så få ord som muligt. I første opgave skal I starte med at lave et resumé individuelt og derefter lave et referat i grupper.

Individuelt

 • Lav et resumé på fire linjer (hverken mere eller mindre!)

I grupper på tre-fire personer

 • Læs jeres resuméer op.
 • Prøv derefter at lave et referat, med resuméerne som udgangspunkt. Referatet skal være mellem 12 linjer og en halv side.

I klassen

 • Læs jeres referater op, og diskutér ligheder og forskelle mellem referat og resumé.
Foto: Good Company Pictures

I grupper

Følgende spørgsmål til filmen er lavet af 9.y på Søndre Skole i Viborg. I skal vælge fem spørgsmål ud, som I vil besvare på en kreativ måde. Det kan være som podcast, som interview, som moodboard, som artikel osv. I præsenterer til sidst jeres svar og kreative produkt for klassen.

20 spørgsmål til de kreative:

 • Hvordan har Caspers barndom påvirket ham?
 • Hvad ville der ske, hvis Casper fortsatte som ”Spørg Casper”?
 • Hvordan er Caspers forhold til sin far?
 • På hvilke måder har YouTube påvirket Caspers liv?
 • Hvorfor synes han, at han skal poste hele sit liv på YouTube?
 • Hvad tror I, Caspers mål i livet er?
 • Hvad betyder det for Casper, at han får børn?
 • Hvorfor siger han ja til at lave reklamer for Kims Chips?
 • Hvorfor er hans mål ikke at blive voksen?
 • Hvilke typer videoer er ”Spørg Casper”?
 • Hvorfor gør Casper så meget for at få opmærksomhed?
 • Hvorfor spiller Casper en anden rolle på YouTube – hvorfor kan han ikke bare være sig selv?
 • Hvorfor har Casper forskellige personligheder?
 • Hvorfor er ”Spørg Casper” så populær på YouTube?
 • Hvorfor har Casper svært ved at skabe tætte relationer?
 • Ved Casper godt, hvem han selv er?
 • Hvorfor overdriver ”Spørg Casper” sine følelser?
 • Hvilke fordomme havde I om ”Spørg Casper”, før I så filmen? 
  • Har jeres syn på Casper ændret sig?
 • Hvilke årsager er der til, at Casper er ked af det?
 • Hvordan er Caspers forhold til sine venner og især Mathias?
Foto: Good Company Pictures

Temaer

Frontstage og backstage

Start med at læse afsnittet 'Kommunikation på sociale medier' i materialet 'Film og sociale medier – mellem virkelighed og virkemidler'. Her vil I blive præsenteret for begreberne frontstage og backstage, som beskriver, hvilke ”roller” vi har i det offentlige rum og i det private rum. I ’Ingen kender Casper’ kan det være svært at skelne mellem frontstage og backstage.

Illustration: Sara Hammelev Krogsgaard, Filminstituttet

To og to

 • Find to steder i filmen, hvor I mener, Casper Harding er frontstage.
 • Find to steder, hvor I mener, han er backstage.  
 • Find to steder, hvor I er i tvivl – eller hvor frontstage og backstage "flyder sammen".
 • Tag skærmbilleder af situationerne (se værktøj nedenunder), og præsentér jeres bud for klassen.
 • Kender I andre influencere, hvor man er i tvivl, om de er frontstage eller backstage?

Frontstage og backstage

Sådan gør du

 1. Find det ønskede sted i filmen.
 2. Tryk på "Tag skærmbillede".
 3. Skriv tekst ud for billedet.
 4. Gem som PDF, eller gem på "Min side" til senere redigering/deling.

Frontstage billede 1

Frontstage billede 2

Backstage billede 1

Backstage billede 2

Frontstage/backstage billede 1

Frontstage/backstage billede 2

Psykisk sygdom

Der findes mange forskellige psykiske lidelser, og mange børn og unge lever i familier, hvor deres far og/eller mor har en lidelse. I Danmark har Psykiatrifonden lavet en stor undersøgelse, der viser, at hvert fjerde barn vokser op i familier med psykisk sygdom. Rapporten viser, at voksne har langt flere fordomme over for psykiske lidelser end børn og unge, men problemet er, at børn og unge risikerer at arve fordommene fra de voksne. Rapporten viser også, at den bedste måde at nedbryde fordommene er ved oplysning og samtale. 

Casper Harding er vokset op med en far, der lider af skizofreni. Skizofreni er en alvorlig og sjælden psykisk sygdom, der påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden.

To og to

 • Find steder i filmen, hvor Casper fortæller om sit forhold til sin far og sin fars sygdom. Skriv ned i note- eller stikordsform, hvad I får at vide.

I klassen

 • Brug jeres noter/stikord til at diskutere følgende spørgsmål i klassen:
  • Hvordan har Casper oplevet sin fars sygdom?
  • Hvordan har den påvirket/påvirker den Caspers eget liv?
  • Hvordan får Casper hjælp?
  • Hvorfor er psykiske sygdomme for mange (især voksne) et tabu?
  • Kan ’Ingen kender Casper’-filmen hjælpe i forhold til at aflive fordomme om psykiske sygdomme? Hvorfor/hvorfor ikke?
Foto: Good Company Pictures

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Selviscenesættelse i billeder

To og to

 • Lav en billedanalyse af filmplakaten, hvor I perspektiverer til begreberne frontstage og backstage.

 

To og to

 

 • Tag billeder af hinanden med jeres mobiler. I skal begge lave et frontstage- og et backstagebillede.
   
 • Lav herefter jeres egen filmplakat til en fiktiv dokumentarfilm om jer selv. Filmens titel skal være 'Ingen kender (dit navn)'. Tænk over, om du vil vise dit frontstage-jeg, dit backstage-jeg eller begge dele. Du kan bruge filmværktøjet fra SmåP til at lave din plakat.

 

Dramaturgi: Tre-akter-modellen 

Der findes flere forskellige modeller til at analysere, hvordan en film eller tekst er opbygget. De typiske modeller for handlingsforløb er kontraktmodellen, tre-akter-modellen og berettermodellen. I følgende opgave skal I belyse filmen ud fra tre-akter-modellen.

To og to og i klassen 

 • Find de forskellige vendepunkter (plotpoints) i filmen, og lav herefter en analyse af filmen ud fra tre-akter-modellen. Brug framegrabber-værktøjet til at tage billeder og beskrive. 
 • Hvis modellen ikke passer til antallet af jeres plotpoints, så forsøg at lave jeres egen model, der viser filmens vigtigste vendepunkter. Slut af med at præsentere modellerne for klassen.
Foto: Framegrab / Good Company Pictures

Genre: Dokumentarformer

’Ingen kender Casper’ er en dansk dokumentarfilm. Vi skelner genremæssigt mellem fiktionsfilm og dokumentarfilm. Men begge hovedgenrer har undergenrer, som er vigtige at kende til, når man skal forstå film. I forhold til dokumentarfilm taler man om fem forskellige grundformer. Læs elevarket, der forklarer de forskellige former.

To og to

 • Hvilke(n) grundform tilhører ’Ingen kender Casper’?
  Kom med begrundelser og eksempler fra filmen.
 • Hvorfor tror du, at instruktøren, René Odgaard, har valgt denne grundform?
 • Kunne han have valgt en anden dokumentarform? Hvorfor/hvorfor ikke?
Foto: Framegrab / Good Company Pictures