Søstre - sommeren vi fik vores superkræfter Lærer

Hjem

Introduktion og formål

Formålet med materialet er, at eleven skal kunne:

 • Tale om filmens temaer.
 • Lave en enkel fortolkning og udtrykke sin opfattelse af filmen.
 • Få kendskab til enkelte filmiske virkemidler og dramaturgi.
   

DANSK EFTER 2. KLASSE

Kompetenceområde: Fortolkning
Kompetencemål: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster. Eleven kan følge forløbet i en fortælling. Eleven kan tale om tekstens temaer og deltage i enkel fortolkning. Eleven kan udtrykke egen opfattelse af teksten. Eleven har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler 

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleverne kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd, billede i nære velkendte situationer. Eleverne kan udarbejde enkle tekster med billede og skrift. Eleverne kan udarbejde enkle tekster med titel, start, midte og slutning 

SUNDHEDS- OG SEKSUALUNDERVISNING OG FAMILIEKUNDSKAB EFTER 3. KLASSE

Kompetenceområde: Sundhed og trivsel
Kompetencemål: Eleven kan forklare, hvad der fremmer sundhed og trivsel i eget liv. Eleven kan samtale om egen sundhed og trivsel

BILLEDKUNST EFTER 2. KLASSE

Kompetenceområde: Fremstilling
Kompetencemål: Eleven kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder. Eleven kan tegne og male ud fra idéer og oplevelser

Film og forforståelse

Foto: Angel Films​​​​​

 OM FILMEN

Filmen er blevet hædret ved en række filmfestivaler og har vundet to kategorier ved den norske pendant til Oscars, Amandaprisen. Både for bedste børnefilm og bedste original musik – som i øvrigt er skrevet af Thomas Dybdahl, der har flere norske grammyer bag sig. Filmens instruktører, Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen, er de to søstres forældre i virkeligheden. 

Filmen har tydelige danskfaglige vinkler i forhold til dramaturgi og brug af virkemidler. Man vil også kunne trække tråde til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i forhold til søstrenes indre og ydre rejse og sygdom i familien. I billedkunst vil det være relevant at lade eleverne bearbejde filmen ved at tegne dele af handlingsforløbet. Desuden er der flere gange i filmen, hvor vi får viden om naturen; en tur i skoven vil være en oplagt måde at efterbehandle filmen på, hvilket gør den interessant i natur/teknik-sammenhæng.

FILMENS CREDITS

Titel: Søstre – sommeren vi fik vores superkræfter
Originaltitel: Tottori! Sommeren vi var alene 
Produktionsland og -år: Norge, 2020
Instruktion: Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen
Længde: 78 min.
Distribution: Angel Films
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle. Læs Medierådets vurdering her.  

Medvirkende: 
Billie Østin, Vega Østin, Mette Arnstad, Thomas Skjørestad

FORFORSTÅELSE

Filmen er en blanding af et familiedrama og et eventyr. Søstrene skal igennem en række prøvelser, hvor de møder hjælpere og modstand undervejs. Nogle af filmens voksne karakterer har psykiske lidelser, og især morens sygdom påvirker søstrene. Tal gerne om følgende, før I ser filmen: 

 • Hvad tror I, det betyder at være psykisk syg?
 • Hvordan tror I, omgivelserne mærker det?
 • Kan man kan se, at en person er psykisk syg?

Handling

Brug billederne som reference, når I gennemgår filmens handling.

Søstrene Billie og Vega skal på fjeldtur med deres far. Inden de tager afsted, besøger de moren på et psykiatrisk hospital. Hun er indlagt der, og det er uvist, hvornår hun kommer hjem igen. Der er mange spændinger under besøget, og det er tydeligt, at morens situation påvirker søstrene. Faren er sjov, stærk og modig, men efter en dags rejse falder han ned i et hul i en klippe. Han brækker benet, og mobiltelefonen bliver smadret. Han kan ikke komme op af hullet, så søstrene må hente hjælp alene.

Turen sender dem gennem en række udfordringer, hvor mod, humør og sammenhold bliver testet. De møder mennesker, der på den ene eller anden måde hjælper dem på vej, og de lærer en masse om, hvad man kan sammen som søstre, når tingene spidser til – og det virkelig gælder.

Søstrene finder gården, som var udgangspunkt for fjeldturen. Men desværre kan den ensomme og senile kvinde i huset ikke hjælpe dem, da hun forveksler søstrene med sine egne børn. Vega tager sagen i egen hånd og lægger en plan for at redde faren op af hullet. Hun finder et reb og laver et kort, så de kan finde tilbage til faren hurtigt. Søstrene lykkes med at få ham reddet op af hullet og begiver sig hjemad.

Filmen slutter med, at de bliver forenet med moderen, alt imens vi hører Vegas stemme binde en sløjfe på søstrenes oplevelser.

Foto: Angel Films

Temaer

SØSKENDEFORHOLD 

Foto: Angel Films

De to søstre er meget forskellige, og det er en kæmpe udfordring for dem. Under de mange prøvelser finder de ud af, at de faktisk kan hjælpe hinanden, og at det er en styrke, at de er forskellige. Søstrene skal flytte mange grænser for at nå deres mål og hente hjælp. De skal blive enige og lære at acceptere hinandens forskelligheder (især Vega). 

 • Storesøster Vega
  • Pakker praktisk
  • Normal
  • Den, der altid læser reglerne og Lego-vejledningerne
  • Gør aldrig noget forkert
Foto: Angel Films
 • Lillesøster Billie
  • Pakker "magisk"
  • Ikke normal
  • Springer ud i tingene
  • Gør, hvad hun har lyst til
Foto: Angel Films

Inspiration til dialog med eleverne:

 • Hvordan er søstrene forskellige?
 • Hvordan hjælper de hinanden på deres tur gennem skoven?
 • Er der tidspunkter, hvor søstrene er uenige?
 • Kan I huske scener fra filmen, hvor søstrene skiftevis er stærke og svage?

Forslag til øvelse: I fællesskab skal I pakke søstrenes kufferter. Del tavlen op i to, og snak med eleverne om, hvad Billie og Vega ville putte i deres kufferter og hvorfor? Skriv elevernes bud op, og vend dem i plenum?

SKRØBELIGE VOKSNE

De skrøbelige voksne spiller en central rolle i filmen. De er utrygge i verden og i tvivl om, hvad der skal ske med deres tilværelse. Følelser, som også er velkendte for søstrene – og som mange børn vil kunne sætte sig ind i.

De voksne er også drivkraften bag søstrenes egen udvikling. Da faren falder i hullet, bliver søstrene nødt til at træde i karakter og hente hjælp, alene. Manden med fløjten i skoven giver søstrene troen på dem selv, fordi han er mindst lige så bekymret og bange, som de er. Man kan karakterisere de voksne som følger: 

 • Mor: Moren er psykisk syg, en skjult sygdom, der er svær at forstå og sætter mange tanker i gang hos søstrene.
Foto: Angel Films
 • Far: Faren brækker benet, så det er tydeligt for søstrene, at han ikke kan hjælpe.
Foto: Angel Films
 • Manden med lighteren: En mand på hospitalet er indlagt ligesom søstrenes mor. Han stiller nogle underlige spørgsmål, men giver også Billie viden og en lighter, som kan hjælpe dem senere.
Foto: Angel Films
 • Manden med fløjten: Manden i skoven er lidt ligesom manden på hospitalet, dog i en mildere grad. Han ender også med at hjælpe søstrene, da de skal finde frem til gården.
Foto: Angel Films
 • Den gamle dame: Den gamle dame på gården er sød. Hun laver vafler til søstrene og ringer efter hjælp. Men desværre har hun Alzheimers og er meget glemsom, så opkaldet er fra en telefon, der er i stykker. Hun forveksler også søstrene med sine egne piger, som for længst er flyttet fra gården. Da Vega opdager, hun ikke kan få hjælp af damen, lægger hun selv en plan for, hvordan de skal komme tilbage til faren og få ham op.
Foto: Angel Films

Inspiration til dialog med eleverne:

 • Hvad tror I, manden med fløjten laver ude i skoven?
 • Hvad tror I, det betyder, når Vega siger, deres mor har "sovet hele sommeren"?
 • Hvem af de voksne personer synes du, virker syg – og hvorfor?

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: Lys, lyd og location 

Se spørgsmål i elevdel, og brug billeder og klip til opgaverne. 

Foto: Angel Films

Lys og location 

Filmen har både scener, der er filmet om dagen (lys og solrig) og natten (mørk og kold). En markant location er skoven, der skifter karakter mellem dag og nat og underbygger pigernes indre stemninger. Skoven forstærker også følelsen af den opgave, de skal løse: Søstrene er små, og skoven er stor og uoverskuelig. De står over for en stor opgave sammen.

Foto: Angel Films

Lyd og musik

Lyden spiller en væsentlig rolle i filmen, og der bliver ofte brugt musik til at understrege pigernes humør og håb på deres rejse. Derudover er reallyden fra naturen en stor stemningsskaber undervejs.

Foto: Angel Films

Scenerne op til ulykken er glade og positive. De fjoller, og faren viser korttrick, musikken er munter. Da søstrene forlader faren for at finde hjælp, skifter musikken til at være mere dyster og faretruende.

Filmøvelse

Filmøvelsen er tænkt som en ultrakort opgave, der skal henlede elevernes opmærksomhed på brugen af musik. Hvis eleverne ikke har hurtig adgang til lyd og musik via deres telefon eller tablet, kan de vælge at lave det selv. 

DRAMATURGI: Vendepunkter

Filmen er en klassisk hjem-ude-hjem-fortælling. I anslaget præsenteres familiens dynamikker og forberedelserne til den forestående fjeldtur. Farens ulykke markerer filmens point of no return og kommer tidligt i filmens forløb. I filmens klimaks/udtoning er familien samlet igen, og Vegas stemme runder af med filmens morale. 

 • Hvornår får vi at vide, hvem filmen handler om, og hvad de skal? (Anslag) 
 • Hvad sker der i filmen, der får turen til at handle om noget andet, der ikke kan vente? (Point of no return)
 • Hvordan kommer faren op af hullet igen? (Klimaks)
Illustration: Filminstituttet

Søstrene oplever mange vendepunkter i deres søgen efter hjælp. Lad eleverne tegne en scene fra filmen, de husker særligt godt. Tal evt. om, hvilke følelser pigerne måske går igennem – og om det ændrer noget i deres forhold til hinanden. Vær særlig opmærksom på ændringer i lys og lyd.

Inspiration til spørgsmål om vendepunkter:

 • Hvad sker der i handlingen under og efter de forskellige vendepunkter?
 • Hvordan reagerer Billie og Vega i situationen?
 • Er der tidspunkter i filmen, hvor søstrene bliver hjulpet på deres tur?
 • Er der tidspunkter, hvor søstrene møder modstand på deres tur?

Eksempler på vendepunkter i filmen:

Far i hullet

Foto: Angel Films

Da søstrene ikke kan finde vej i skoven og må overnatte i hytten

Foto: Angel Films

Billie og Vega krydser floden

Angel Films

Vega hænger fra klippe

Foto: Angel Films

Billie med lighter

Foto: Angel Films

Da de puster badedyret op og sejler ned ad floden

Foto: Angel Films

Da de sender flaskeposten for at få fornyet tro og energi til deres tur

Foto: Angel Films

Da Billie møder elgen og kommer til at tænke på, at de bliver nødt til at løse problemerne (det er ikke en løsning at give op)

Foto: Angel Films

Videre arbejde

PRODUKTIONSPROCESS

Forståelsen af berettermodellen og de filmiske virkemidler kan understøttes med et besøg i FILM-X

EVALUERING

 • Tegn en scene fra filmen. Eleverne kan selv vælge, eller du kan bestemme, at de skal tegne den samme. Det kan inspirere til en snak om indholdet af filmen og forståelsen af enkelte scener. Hvilke farver er der brugt? Eller er der ikke brugt farver – og hvad gør det i så fald for stemningen?
 • Gå en tur i skoven (uden eleverne kender formålet). Når I er kommet godt ind i skoven og har gået noget tid, skal eleverne i fællesskab finde tilbage til jeres udgangspunkt. Det kan give anledning til en snak om søstrenes prøvelser i filmen og en kropslig fornemmelse at filmen.

Billeder

Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films

 

Klip

Klip 1

Klip 2

Klip 3