Skab film om ulighed ud fra FN's verdensmål (6.-9. klasse)

”Mindre ulighed” er et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Ulighed skyldes alt fra økonomi, uretfærdighed, hierarkier og diskrimination. Der er således flere af FN’s verdensmål, der griber ind i en uligheds-dagsorden. Og i dette forløb ser vi især på ulighed i barnets perspektiv.

Hjemme på skolen arbejder I først med temaet i et bredere perspektiv, hvor I ser og analyserer udvalgte film. Herefter samarbejder eleverne på filmhold omkring at udvikle en konkret historie ud fra FILM-X's undervisningsmateriale.

Under selve forløbet i FILM-X-studierne optager og klipper eleverne en kort film. Undervejs får de støtte og sparring fra to undervisere. Forløbet sluttes af med en fælles filmvisning og evaluering.

Filmene får I med hjem, så de kan danne basis for yderligere refleksion og måske et længere forløb.

Book forløb (2-10 elever)

Book forløb (11-28 elever)

Undervisningsmateriale