Den gyldne jord elev

Hjem

Introduktion

’Den gyldne jord’ er en særlig film. Den skildrer et miljø, man sjældent ser i film herhjemme.

Før I ser filmen, skal I finde ud af, hvad nomadesamfund er, og I skal undersøge Mongoliet som land.

Efter I har set filmen, skal I arbejde med filmens handling, lave film- og billedanalyse og sætte fokus på FN's verdensmål. I skal også lave små filmøvelser om kontrastbilleder.

Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at ...

Foto: Øst for Paradis

Film og forforståelse

Før filmen:

’Den gyldne jord’ foregår i et nomadesamfund i Mongoliet. Det er ikke et samfund og et land, som vi hører meget om i vores del af verden. I skal derfor lave en kort søge- og præsentationsopgave om nomadesamfund og Mongoliet, før I ser filmen.

Individuelt 
Undersøg følgende online:

 • Nomadesamfund: Hvad er nomadesamfund?
  • Hvilke typer nomadesamfund findes der?
  • Hvor findes der nomadesamfund?
 • Mongoliet: Find syv relevante fakta om landet.

To og to
Lav en kort powerpoint-præsentation om nomadesamfund og Mongoliet som land. Den skal indeholde fem billeder og en kort tekst, som enten skal vises for klassen eller andre grupper.

”Jurten”, der ses i baggrunden, er et stort kuppelformet telt. Det er den traditionelle boligform for nomadesamfund i Mongoliet. ​​​​​​Foto: Øst for Paradis

Handling

Undre-spørgsmål:

Individuelt

Start med at skrive tre-fem ”undre-spørgsmål” til filmen. Undre-spørgsmål kan fx starte på følgende måder:

 • ”Hvordan kan det være, at …”
 • ”Jeg forstod ikke …”
 • ”Hvorfor …”

Gå sammen i grupper, og besvar hinandens undre-spørgsmål. Vælg til sidst det vigtigste spørgsmål fra gruppen, og diskuter gruppernes udvalgte spørgsmål i klassen.

Foto: Øst for Paradis

Besvar nu følgende spørgsmål i forhold til filmen:

 • Skolen: Hvad minder om jeres egen skolegang? Hvad er forskelligt?
 • Nomaderådet: Hvad er et nomaderåd? Hvad diskuterer de til mødet i nomaderådet? Hvilken rolle har Erdene (Amras far) i nomaderådet? Hvad mener han, de bør gøre?
 • Forældre: Hvad er Amras forældre uenige om?
 • Sangen (’Den gyldne jord’): Hvem synger sangen for første gang? Hvad handler sangen om? Nævn de gange, som den dukker op i filmen – hvorfor skal vi høre den flere gange?
 • Ulykken: På hvilke måder forandrer ulykken Amras liv? Hvordan reagerer han på farens liv? Kan I forstå ham? Hvorfor? Hvorfor ikke?
 • Arbejde: Hvor begynder Amra at arbejde efter farens død? Hvordan får han jobbet? Hvorfor tager han imod jobtilbuddet? Og hvorfor vil han ikke fortælle sin mor det? 
 • Konkurrencen: Hvorfor vil han først ikke deltage i ’Mongolia’s Got Talent’, selvom han er blevet udtaget? 
 • Slutningen: Hvad slutter filmen med?
   

Temaer

Mennesket og naturen

Amra og hans familie lever et nomadeliv, hvor de på den ene side lever i pagt med naturen og på den anden side et moderne liv med YouTube, biler osv. Filmen viser den dystre side af menneskets udnyttelse af naturen i form af mineselskabernes indtog i landskabet. Men den viser også, hvor vigtig naturen er i menneskers liv. Denne splittelse mellem natur og kultur har kunstnere, fotografer og filminstruktører beskæftiget sig med siden Romantikken for mere end 200 år siden.

To og to
Vælg én-tre af nedenstående billeder, og lav en billedanalyse af dem med fokus på temaet ’Mennesket og naturen’.

Svar fx på følgende spørgsmål:

 • Motiv: Hvad forestiller billedet?
 • Handling: Hvad er handlingen i billedet? Hvor i filmen stammer billedet fra? 
 • Komposition: Fortæl om billedets billedbeskæring og billedkomposition (hvad er i forgrunden? Mellemgrunden? Baggrunden?).
 • Tema: Beskriv, hvad billedet fortæller om menneskets forhold til naturen.
Foto: Øst for Paradis
Foto: Øst for Paradis
Foto: Øst for Paradis
Foto: Øst for Paradis

FN's verdensmål

FN har sat 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens lande skal arbejde med lokalt og globalt frem mod 2030. Målene handler blandt andet om afskaffelse af fattigdom og sult, reducering af ulighed, sikre god uddannelse til alle og at gøre en aktiv klimaindsats. I den følgende opgave skal I undersøge de forskellige verdensmål, og på hvilken måde I kan se dem i 'Den gyldne jord'.

I grupper 

 • Start med at skrive de problematikker ned, som I synes, filmen beskæftiger sig med (fx forurening og børnearbejde).
 • Undersøg de 17 verdensmål. Vælg de mål ud, som I synes, ’Den gyldne jord’ beskæftiger sig med.
 • Lav en plakat eller infografik (brug fx programmet easel.ly, hvis jeres skole abonnerer på Skoletube), hvor I præsenterer de verdensmål, som filmen beskæftiger sig med. Husk også at fortælle, hvordan I kan se det i filmen.

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Kontraster 

Kontraster (modsætninger) bruges ofte i film til at fremhæve pointer eller budskaber. Seeren opfordres på den måde til at lægge mærke til specielle ting og fortolke, hvad der er på færde. Kontraster kan fx ses i lyssætning og farver, men også i locations.

To og to med fælles opsamling i klassen

 1. Læs først …
  om farver 
  om lys 
  om locations 
 2. Analyser følgende stillbilleder fra filmen med fokus på farver, lys og location.
  - Beskriv, hvilke kontraster de forskellige stillbilleder rummer.
  - Hvad vil instruktøren fortælle os igennem disse kontraster?
Foto: Øst for Paradis
Foto: Øst for Paradis
Foto: Øst for Paradis

 

 

I grupper

 

 • I skal i denne øvelse lave tre forskellige kontrastbilleder, hvor der er fokus på a) farver, b) lys og c) location.
   
 • Forinden skal I beslutte, hvad I gerne vil fortælle med jeres billeder. Lav evt. et storyboard, inden I tager jeres billeder.
   
 • Udstil fx jeres billeder i klassen eller på skolens PLC.

 

Dramaturgi: Handlingsmodeller 

Man kan bruge forskellige modeller til at analysere en films handlingsforløb. På den måde kan man gøre rede for de vigtigste begivenheder i filmen. Læs dette afsnit om de vigtigste analysemodeller (kontraktmodel, tre-akter-model og berettermodel), og besvar følgende opgave:

I grupper 

 1. Vælg, om I vil undersøge dramaturgien i ’Den gyldne jord’ ud fra kontraktmodellen, tre-akter-modellen eller berettermodellen.
 2. Tegn jeres model over filmen på et A3-papir, og præsenter den for klassen eller en anden gruppe. Diskutér derefter, om det var de samme begivenheder i filmen, grupperne havde fremhævet i deres modeller.
Foto: Øst for Paradis

Genre: Coming of age – i hele verden 

’Den gyldne jord’ handler om en ung mand, der gennemgår en udvikling fra barn til voksen. Denne genre kalder man ungdomsfilm eller coming of age. Genren knytter sig til de problemer, som man ofte møder som ung – og selvom filmen foregår i Mongoliet, er problemstillingen global. For hvad gør man fx, hvis man pludselig mister en forælder? Hvordan håndterer man sorgen? Amra vælger at tage et hårdt arbejde for at redde sin families økonomi. Men havde filmen foregået i Danmark, havde det måske været nogle andre valg, et ungt menneske måtte tage?

Konflikterne i coming of age-genren kan være forskellige, men I skal nu gøre rede for, hvilke typiske problemer en ungdomsfilm tager op.

I grupper 

 1. Lav en top-10 over typiske konflikter i ungdomsfilm. 
 2. Hvilke ”ungdomskonflikter” finder man i ’Den gyldne jord’? Lav en liste.
 3. Vis jeres lister for klassen, og perspektiver jeres bud til andre ungdomsfilm, I har set.

 

I grupper

 

 • I skal nu lave en ultrakort ungdomsfilm-scene, der skal indeholde følgende elementer:
   
  • Den må højest vare ét minut.
    
  • Den skal foregå på én location.
    
  • Den skal handle om én konflikt.
    
  • Den må kun have fem klip (indstillinger).
    
  • Der skal være mindst to former for billedbeskæring.
    
  • Der må højst være tre personer med.
    
  • Den må meget gerne have en titel, der kan fortolkes på flere forskellige måder.

 

Foto: Øst for Paradis