Glasværelset elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Billeder fra filmen

Introduktion

Før I ser filmen, skal I formulere jeres forventninger til den film, I skal se. Når I har set filmen, skal I arbejde med filmens handling og lave et rollespil om et af filmens temaer. Derefter handler det om opgaver til filmens sprog og genre, hvor I skal lave en kort film om jer selv og et forslag til en ny filmplakat.

Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne, kan I:

Foto: Jürgen Olcyk

Film og forforståelse

Præsentation

’Glasværelset‘ er en tysk børne- og ungdomsfilm fra 2020 om livet i en lille tysk landsby i 2. Verdenskrigs sidste måneder. Filmen er baseret på manuskriptforfatter Josef Einwangers egne oplevelser som barn under krigen. 

Filmens hovedperson Felix flygter sammen med sin mor til hendes barndoms hjemby, hvor de flytter ind i et forladt hus. Her finder Felix et fascinerende loftsrum, der er udsmykket med kulørte glasstykker. Indbyggernes nazistiske tankegang præger hverdagslivet og børnenes venskaber. 

Filmens titel

4-mandsgrupper

 • Lav en fælles brainstorm om jeres forventninger til filmens handling ud fra titlen. 
  • Skriv på skift stikord til jeres umiddelbare tanker og associationer til ’Glasværelset’. Tænk fx på: stemning, lyde, farver, hvordan ser det ud, hvad sker der i værelset, hvem er i værelset osv.
 • Gem jeres brainstorm og sammenlign med jeres viden, efter I har set filmen. 
 • Overvej, mens I ser filmen, hvorfor instruktøren har valgt denne titel?
  • Overvej også andre forslag til en filmtitel. 
Foto: Jürgen Olcyk

Handling

Skriv et referat af filmen

Individuelt / to og to

 • Hent inspiration i framegrabs fra filmen under fanebladet 'Fotos fra filmen', når I skal skrive referatet.
 • Find en makker og læs jeres referater højt for hinanden. Tal om forskelle og ligheder i jeres tekster. 
 • Tal om jeres oplevelse af filmen i forhold til jeres forventninger til den. 

Tableau vivant

Gruppe

 • Tal om hvilke scener i filmen, der har gjort et specielt indtryk på jer.
 • Vælg én af scenerne.
 • Vælg én person, der både instruerer og fotograferer.
 • Gengiv handlingen i et ’tableau vivant’: 
  • Brug jeres kroppe til at udtrykke scenens handling. Frys den valgte situations bevægelser, så figurernes kropssprog og evt. ansigtsudtryk bliver tydelige og markerede. Fuldend gerne opstillingen med udklædning og rekvisitter
  • Tag billeder af opstillingen fra forskellige vinkler. Vælg det bedste og vis det for klassen. Fortæl, hvorfor I har valgt netop den scene.  
Foto: Jürgen Olcyk

Temaer

Magt 

To og to

 • Slå ordet ’magt’ op på www.sproget.dk (Den Danske Ordbog) og noter ordbogens to forklaringer.
 • Giv eksempler på, hvordan begge forklaringer kommer til udtryk i ’Glasværelset’.

Et symbol er et tegn, en genstand eller en person, der forbindes med en bestemt betydning. Fx er Dannebrog et nationalt symbol, og en hvid due er et symbol på fred.

 • Hvilke magtsymboler ser I på framegrab 1 og 2 fra ’Glasværelset' herunder?
 • Hvordan viser Feik sin magt over for byens beboere og sin søn Karri?
 • Hvordan viser Karri sin magt over for Felix på framegrab 2?
 • Hvordan viser han sin magt over for Tofan?
 • Hvordan udfordrer Felix Karris magtposition i savværket? 
 • Hvordan udvikler forholdet sig mellem Felix og Karri?
 • Beskriv magtforholdet mellem børnene, og hvorfor magtforholdet ændrer sig mellem Felix og Karri?
Foto: Framegrab 1 / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab 2 / Lieblingsfilm

Venskab 

Parvis

 • Beskriv ved hjælp af nedenstående framegrab 3, 4 og 5 Felix´, Marthas, Tofans og Karris venskabsrelationer: 
  • Hvad laver de sammen, hvordan kommer deres venskabelige følelser til udtryk? 
  • Hvordan udvikler børnenes venskaber sig i løbet af filmen? 
  • Hvilke egenskaber har en god ven for dig, og hvordan passer disse egenskaber på filmens personer?
 • Lav en fortolkning af filmens afsluttende scene i laden. Se framegrab 6, og inddrag sommerfuglelarvernes udvikling i Tofans dåse i din fortolkning.   
Foto: Framegrab 3 / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab 4 / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab 5 / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab 6 / Lieblingsfilm

4-mandsgrupper

 • Lav et rollespil med udgangspunkt i et af disse ordsprog:
  ’Blod er tykkere end vand’ – ’I nøden skal man kende sine venner’ – ’Lige for lige, når venskab skal holdes’.
 • En af jer er kameramand og instruktør. 
 • Optag spillet med en telefon.
 • Aftal indhold: 
  • Hvem – hvad – hvor? 
  • Konflikt – konsekvens – løsning?
 • Formuler replikker til alle roller. Øv spillet nogle gange, så samtalerne bliver flydende inden optagelsen. Begynd spillet med at præsentere jer og jeres rolle i spillet.  

Klasse

 • Vis filmene for hinanden og tal om indholdet. 

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Location 

To og to

Læs om location og besvar følgende spørgsmål:

 • Hvilke to typer locations er loftsrummet i ’Glasværelset’ eksempel på? Forklar hvorfor.
 • Hvad fortæller filmens titel om filmens handling? 
 • Lav en beskrivelse af glasværelsets stemning og genstande i rummet. 
 • Hvilke centrale scener udspiller sig i glasværelset?
 • Hvorfor mon instruktøren har valgt denne titel?
 • Hvordan synes I, titlen passer til filmens indhold?  Har I forslag til en anden titel?

Giv to eksempler på andre locations i filmen. 

 

Individuelt

 

 • Lav en kort film med din mobil om dig selv. I filmen skal du præsentere dig selv ved at filme steder (locations), der har betydning for dig. Det kan være dit værelse og steder, du kommer i din fritid, alene eller sammen med venner og familie. Aftal med din lærer, hvem der er målgruppe for din film, og hvem der skal se den.
   
 • Som forberedelse til filmen skal du:
   
  • Lave en liste over locations, der skal indgå. Beskriv den stemning, du vil vise, og hvad der foregår på de valgte locations.
    
  • Lave en liste over rekvisitter, som du vil fremhæve i din film. Disse genstande kan:
    
   • rumme minder om en anden tid
   • være typiske for din tid
   • have symbolsk betydning
     
 • Optag filmen. Du kan vælge selv at filme og speake, mens du filmer, eller du kan arbejde sammen med en makker, således at du selv kan medvirke i din film.

 

Dramaturgi: Rekvisitter

Individuelt / to og to

Brevet er en betydningsfuld rekvisit, der har afgørende betydning for filmens dramaturgi og handling.

 • Beskriv de tre brev-scener, du ser i nedenstående framegrabs. 
  • Hvor foregår scenen?
  • Hvad sker der på stillbilledet?
  • Hvad sker der lige efter?
 • Læs om set up og pay off. Forklar, hvordan hvert af de tre breve binder filmens fortælling sammen ved hjælp af denne fortælleteknik.
Framegrab 7 / Lieblingsfilm

 

Framegrab 8 / Lieblingsfilm

 

Framegrab 9 / Lieblingsfilm

Genre: Drama

I klassen

Læs om drama og dramaets undergenrer

 • Find i fællesskab eksempler på, at ’Glasværelset’ er et drama.
 • Bestem ud fra eksempler i filmen, hvilken undergenre ’Glasværelset’ tilhører.

Lav en analyse af filmplakaten nedenfor. 

 • Hvilken genre signalerer filmplakaten?
 • Beskriv plakatens motiv.
 • Beskriv plakatens for-, mellem- og baggrund.
 • Hvordan kommer filmens handling og tid frem i plakaten?
 • Hvilken stemning udtrykker plakaten ved hjælp af farver?

 
Afsluttende produktionsøvelse

Lav jeres egen filmplakat med fokus på genrens kendetegn. 
Brug evt. programmet SmåP: https://www.smaap.dk/praesentation/film-paa-plakaten-uden-generator

Billeder fra filmen

   

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm
Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm

 

Foto: Framegrab / Lieblingsfilm