Filmleksikon

Hjem

Set up og pay off

Set up er detaljer og information, der senere i filmen får betydning for handlingen, dvs. giver pay off. Det er en fortælleteknik, som vækker tilskuerens nysgerrighed og skaber sammenhæng og troværdighed i en film.

Instruktøren kan skabe sammenhæng og troværdighed ved at bruge set up og pay off. Et set up kaldes også et spor. Instruktøren giver os information (set up), som senere i historien får betydning (pay off). Et set up kan være et glimt af en pistol i hovedpersonens skuffe tidligt i filmen. Her planter instruktøren en information. Når hovedpersonen i filmens klimaks trækker pistolen frem og skyder skurken, er det pay off. Vi er forberedt, fordi vi allerede har set pistolen. Hvis vi ikke havde set pistolen tidligere i filmen, kan det virke utroværdigt, at hovedpersonen pludselig trækker pistolen frem.

Det er vigtigt, at handlingen i en film virker troværdig, hvis vi skal leve os ind i den. En film behøver ikke være realistisk for at være troværdig. Den kan sagtens foregå i en eventyrverden – men der skal være en indre logik i eventyret. Hvis historien er usammenhængende, eller hvis vigtige ting i handlingen sker tilfældigt, så tror vi ikke på historien.

Set up’et (pistolen i skuffen) vækker også forventning om drama og spænding (pay off). Vi bliver nysgerrige efter at vide, hvem der vil bruge pistolen, og hvad der kommer til at ske. Set ups holder vores opmærksomhed fanget.

Et set up kan minde om et varsel. Set up og varsel har det til fælles, at de vækker tilskuerens nysgerrighed og skaber forventning. Men der er også forskel: Varslet skaber forudanelse og stemning, mens set up'et gør historien troværdig. (Se eksempler på begge dele nedenfor).

Set ups kan virke små og ligegyldige i det øjeblik, vi ser dem. Men de har stor betydning for filmens "continuity" dvs. for at filmen skrider kontinuerligt frem og hænger troværdigt sammen. Det kan være svært at få øje på set ups og pay offs første gang, man ser en film. Men når man ser en film flere gange, bliver de tydelige. Der bliver lagt op til mange af filmens vigtige begivenheder, længe inden de faktisk sker.

I kortfilmen 'En tier' (eksempel 1) er der mange set ups. Nogle af dem er hændelser, fx da hovedpersonen Homer laver hærværk i kiosken, og da han brænder sit fodboldtøj. Andre set ups er ting (rekvisitter), fx kioskejerens rom, fodboldstøvlen i vindueskarmen og sandpapiret, Homer stjæler i butikken. Alle set ups har pay offs: Hærværket skyldes, at Homer vil hævne sig på kioskejeren. Rommen er et vink om, at kioskejeren har et alkoholmisbrug. Den enlige fodboldsstøvle er i fokus, fordi Homer har mistet sin ene fod ved en trafikulykke, og han brænder sit fodboldtøj, fordi hans lovende fodboldkarriere er ødelagt. Sandpapiret er del af en snedig plan om at få hævn over kioskejeren. Filmen er gennemtænkt ned til mindste detalje.

Framegrab fra 'En tier'
  Eksempel 1
Forskellige typer set ups:
Rom
 
     
Framegrab fra 'En tier'
  Fodboldstøvle
     
Framegrab fra 'En tier'
  Fodboldtøj
     
Framegrab fra 'En tier'
  Sandpapir

Et eksempel på varsel finder vi i anslaget i 'Lille Lise' (eksempel 2). Det er en gyser, og anslaget varsler, at vi har noget mystisk og spændende i vente. Kameraet sniger sig hen over grus og efterårsblade. Vi ser hovedpersonen Lise i magtfuldt frøperspektiv. Underlægningsmusikken er trist og skæbnesvanger med en ensom vokal. En tåre på Lises kind varsler noget tragisk.

Eksempel 2: Varsel (fra 'Lille Lise')

Læs mere om filmens dramaturgi og se eksempler her:

Filmens dramaturgi
Karakterer/personer
Konflikt
Plot og præmis
In medias res
Suspense og surprise
Rammefortælling
Analysemodeller