Flygtninge, migranter og asylansøgere

Foto: 'Drømmen om Danmark' (Michael Graversen, 2015)

Fag: dansk, samfundsfag, geografi
Målgruppe: 6.-10. klasse

OBS! Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Flygtninge og asylansøgere – hvad ved I? – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Lav en brainstorm over begreberne "flygtninge" og "asylansøgere" parvis. Gå herefter sammen med et andet par, og lav et fælles mindmap ud fra jeres brainstorm med fokus på sammenhænge. Lav en fælles opsamling i klassen.

2) Flugtruter og menneskesmuglere – Dansk, geografi, samfundsfag, 90 min

 • I tema-materialets film er tre af børnene flygtet fra Afghanistan. Det gælder Ali ('Et hjem i verden'), Rokhsar ('Mon de kommer om natten?') og Wasiullah ('Drømmen om Danmark').
 • I skal undersøge, hvilke typiske ruter flygtninge benytter sig af for at komme til Europa og Danmark. Til arbejdet skal I bruge de to artikler nedenfor, som beskriver ruter, beløb og brugen af menneskesmuglere:
  'Rejsen til Danmark – ruter, risiko og beløb' fra refugee.dk,13. januar 2017
  'Flygtninges eneste håb er menneskesmuglere' fra refugee.dk, 16. juni 2015
 • Hvad overraskede dig i din undersøgelse af flugtruterne? Hvorfor?  
 • Skriv en fiktiv, men realistisk historie om en families flugt fra Afghanistan til Danmark. Få detaljer og stednavne med i din beretning.

3) Mod all odds – et onlinespil – Dansk, geografi, samfundsfag, 90 min

 • Spil spillet 'Mod alle odds'. Et online rollespil om mennesker på flugt udviklet af UNHCR (FN’s Flygtningehøjkommissariat).
 • Evaluering af spillet:
  • Hvordan var det at spille spillet?
  • Hvad virkede godt/dårligt, realistisk/urealistisk?
  • Gav spillet en fornemmelse af at være på flugt? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tag en fælles diskussion om spillet i klassen.

Begreber, fakta og viden

1) Begreber om flygtninge og ansylansøgere – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • I flygtningedebatten er der mange begreber. Nogle har I måske hørt om, men hvad betyder de helt præcist?
 • Nedenfor er en række begreber. Skriv først din forklaring på så mange af begreberne, som du kan. Undersøg bagefter den præcise betydning af begreberne med hjælp fra de to artikler herunder:
  'Ord og begreber i flygtningedebatten' fra dr.dk, 9. september 2015
  '25 spørgsmål og svar om flygtninge' fra Dansk Flygtningehjælps hjemmeside
Migrant
Flygtning
Indvandrer
FN's Flygtningekonvention
Asyl
Asylansøger
Beskyttelsesstatus
Opholdstilladelse
Statsborgerskab
Kvoteflygtning
Dublin-aftalen
Internt fordrevne
Krigsflygtninge
Familiesammenføring

2) Organisationer og myndigheder – hvem arbejder med flygtninge i Danmark? – Dansk, samfundsfag, 90 min

 • Der er en del organisationer og myndigheder, der arbejder med modtagelse og integration af flygtninge i Danmark eller taler flygtningenes sag:

  Offentlige myndigheder:
  - Udlændingeservice
  - Flygtningenævnet
  - Kommunerne
  - Politiet

  Organisationer:
  - Dansk Flygtningehjælp
  - Dansk Røde Kors
  - Amnesty International
  - Mellemfolkeligt Samvirke
  - Venligboerne
  - Red Barnet
  - Unicef
  - UNHCR
 • I grupper vælger i én eller to myndigheder eller organisationer, som I skal lave en præsentation om for klassen. Undersøg, hvilke opgaver og hvilken hjælp myndighederne og de forskellige organisationer yder i forhold til flygtninge i Danmark og internationalt.
 • Som hjælp til arbejdet brug myndighedernes og organisationernes hjemmesider og følgende artikler, som beskriver aktørerne i flygtninge- og asylsystemet:
  'Hvem arbejder med flygtninge i Danmark?' fra Kristeligt Dagblad, 27. september 2011
  'Aktørerne i asylsystemet' fra Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

3) Flygtningenes danmarkshistorie – Dansk, samfundsfag, 45 min

4) De færreste kommer til Europa – Dansk, samfundsfag, geografi, 45 min

 • Det er de færreste flygtninge og migranter, der kommer til Europa eller et andet vestligt land. De fleste ender i store flygtningelejre i nabolande til krigshærgede lande. I artiklen nedenfor kan I læse 25 spørgsmål og svar om flygtninge i verden, og hvor de befinder sig. Brug især spørgsmål 23, 24 og 25.
  '25 spørgsmål og svar om flygtninge' fra Dansk Flygtningehjælps hjemmeside

Holdninger og handling

1) Flygtninge- og asylpolitik – hvad mener partierne?  Samfundsfag, 90 min

2) Læserbrev og voxpop – Dansk, 45 min

 • Skal børn på flugt have lov til at bo i Danmark? Hvad mener du?
 • Skriv jeres mening som et læserbrev, eller gå sammen i grupper af 4-5 og lav en lille voxpop optaget på mobilen med jeres meninger. 
 • Præsentér jeres læserbrev eller voxpop for klassen.

Home Sweet Home

Foto: Good Company Pictures

Fag: dansk, samfundsfag og geografi
Målgruppe: 6.-9. klasse

OBS! Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i Salimahs historie. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

 2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over …
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik – Dansk, 30 min

 • I filmen giver Salimah udtryk for tanker og følelser gennem filmens voiceover (fortællestemme), men vi får ikke alt at vide. Lav en personkarakteristik (indre og ydre træk) af Salimah med eksempler fra filmen.
 • Hjælp til opgaven: Hvad tænker og føler hun i bestemte situationer? Hvilke karaktertræk har hun – genert, frembrusende, usikker, eftertænksom, sårbar, stærk osv.? Hvad er hun god til?

4) Dagbog – Dansk, 45 min

 • Du er dumpet ned i Salimahs liv ti år ude i fremtiden. Skriv dagbog for en dag med stor betydning for hende. Læs jeres dagbogsnoter op i grupper af 4-5 personer og uddyb, hvad I har skrevet.

5) Ny i Danmark - Dansk, 15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  • Hvilke forskelle og ligheder er der mellem Salimahs liv og din hverdag?
  • Hvad tror du kan være svært for Salimah, som du måske tager for givet i din hverdag?
  • Hvordan ville du have det, hvis du kom til et land, hvor du ikke kunne sproget eller forstod kulturen?

Begreber, fakta og viden

1) Hvad sker der i Malaysia? – Dansk, geografi, 45 min

 • Salimah rejser fra Malaysia for at blive familiesammenført med sin far og søster i Danmark. Hvad er det for et land, som hun er rejst fra, og hvordan er levevilkårene i Malaysia sammenlignet med Danmark?
 • Lav en undersøgelse af landet Malaysia og præsenter dine oplysninger for en mindre gruppe af 4-5 personer. Du kan finde oplysninger og fakta om Malaysia på hjemmesiden Globalis.dk: http://www.globalis.dk/Lande/Malaysia

2) Familiesammenført – hvad er det? – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Salimah er ikke flygtning. Hun er derimod blevet familiesammenført med sin far og søster i Danmark. Undersøg, hvad det vil sige at blive familiesammenført, og præsentér jeres oplysninger i en mindre gruppe af 4-5 personer.

3) Hvad er et hjem? – Dansk, 45 min

 • Filmens titel er 'Home Sweet Home'. Hvad tror du, at Salimah forbinder med et hjem og hvorfor?
 • Hvad er et hjem for dig? Lav en brainstorm.
 • Skriv et digt med titlen 'Mit hjem' med udgangspunkt i din brainstorm. Hver linje begynder med ”Mit hjem er …”
 • Hvordan ville Salimahs digt lyde?

Holdninger og handlinger

1) Familiesammenføring – hvem må komme til Danmark? – Samfundsfag, dansk, 45 min

 • Salimah er kommet til Danmark som familiesammenført. Det vil sige, at hun er blevet ført sammen med sin far og søster, som i forvejen har fået permanent opholdstilladelse i Danmark. De seneste år er antallet af familiesammenførte i Danmark faldet, og der er kommet flere begrænsninger på, hvem der kan blive familiesammenført.
 • Kan vi som samfund bestemme, hvem der må komme til Danmark som familiesammenført?
 • Hvad mener I i klassen? Er der forskel på, om det er et barn, en hustru eller en bedstemor? Hvorfor/hvorfor ikke?

2) Familiesammenføring – en voxpop – Samfundsfag, dansk, 90 min

 • Med udgangspunkt i spørgsmålene ovenfor, skal I lave en voxpop med folk, I møder på gaden, med jeres mobiltelefoner. I kan også gå sammen i grupper af 4-5 og præsentere forskellige holdninger til familiesammenføring som en dramatiseret voxpop. Sørg for at have styr på jeres argumenter.
 • Præsentér jeres voxpop for resten af klassen.

Filmiske virkemidler

1) Klippetempo og stemning – Dansk, 20 min

 • Klippetempoet har betydning for, hvordan vi oplever filmen og kan samtidig underbygge stemninger. Du skal nu arbejde med filmens klipning.
 • Se den sidste del af 'Home Sweet Home' (24.00 min. og frem). 
  • Hvordan og hvornår ændrer klippehastigheden sig i løbet af sekvensen?
  • Hvilken effekt har det?
  • Hvad sker der med Salimah i løbet af klippet?

2) Musik, filmlyd og stemning – Dansk, 20 min

 • Filmens lydside og brug af musik spiller også en vigtig en rolle for vores filmoplevelse.
 • Se den sidste del af 'Home Sweet Home' (24.00 min. og frem). 
  • Beskriv filmens lydside i sekvensen.
  • Hvad hører du, hvilke lyde, hvilken slags musik?
  • Hvordan bliver musikken og reallydene brugt til at skabe en bestemt stemning i sekvensen?

Bawke

Foto: 4½ Film AS

Fag: dansk og samfundsfag
Målgruppe: 6.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her 

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen 'Bawke'. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over …
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb. 

3) Hvad ville du medbringe? – Dansk, 15 min

 • I filmen har drengen taget et fodboldkort med sin helt og yndlingsfodboldspiller, Zinedine Zidane, med på flugten.
  • Hvad betyder fodboldkortet for drengen?
  • Hvorfor vil faren smide det væk?
  • Hvad ville du tage med, hvis du var nødt til at flygte fra dit hjem og Danmark?
 • Skriv mindst tre ting eller andet, som du ville tage med dig, og begrund dit valg. Præsentér jeres valg for hinanden i klassen.

4) Hvad der videre skete ... – Dansk, 45 min

 • Filmen 'Bawke' har en åben slutning. Vi ved ikke, hvordan han kommer til at klare sig i det nye land, og om han nogensinde ser sin far igen.
 • Tænk nogle år ud i fremtiden. Skriv om en dag af særlig betydning for drengen. Læs din tekst op for en mindre gruppe af 4-5 personer. Vælg én tekst som læses op for resten af klassen.

Begreber, fakta og viden

1) Virkelighedens flugtruter – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • 'Bawke' er en fiktionsfilm, hvilket betyder, at historien er opdigtet. Men selv om flugten i filmen næsten virker for vild til at være sand, så er det ikke langt fra virkeligheden.
 • Læs om de typiske flugtruter til Danmark i artiklen nedenfor:
  'Rejsen til Danmark – ruter, risiko og beløb' på refugee.dk, 13. januar 2017

2) Medmenneskelighed – Dansk, samfundsfag, 30 min

 • I slutningen af filmen spørger politimanden, om faren kender drengen uden for politibilen. Hvorfor tror du, at han vælger at køre og dermed ”tro” på faren?
 • Hvad betyder ordet medmenneskelighed? Prøv at forklare begrebet til din sidemakker med dine egne ord.
 • Hvordan synes du, vi bør behandle flygtninge, der søger asyl i Danmark?

Holdninger og handling

1) Hvordan skal vi behandle flygtninge? – Samfundsfag, dansk, 45 min

 • Der er forskellige holdninger i vores samfund til, hvor mange flygtninge vi skal tage imod, og hvordan opholdet som flygtning i landet skal være.
 • Læs artiklen nedenfor:
  'Chokerende flygtninge fryser i teltlejre: 'Vi troede, Danmark var et rigt land’' fra bt.dk, 24. november 2015:
 • Kan man tillade sig at være utilfreds med forholdene, hvis man er på flugt fra krig? Det vigtigste må vel være at komme i sikkerhed? Hvad mener I?

2) Flygtninge – et læserbrev – Dansk, 45 min

 • Skriv to læserbreve. De skal give udtryk for to forskellige holdninger i flygtningedebatten i forhold til, hvordan vi bør behandle flygtninge under deres ophold i Danmark.

Filmiske virkemidler

1) At skabe stemning – Dansk, 20 min

Et hjem i verden

Foto: Sonntag Pictures ApS

Fag: dansk og samfundsfag
Målgruppe: 6.-9. klasse
OBS
! Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her. 

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen 'Et hjem i verden'. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  - Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  - Jeg blev rørt, da …
  - Jeg var ikke klar over, at …
  - Jeg blev overrasket over …
  - Jeg blev forarget over …
  - Jeg kom til at smile, da …
  - Jeg blev trist, da …
  - Jeg vidste ikke, at …
  - Jeg synes, at …
  - Den person, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik – Dansk, 30 min

 • Vælg et af de 5 børn fra filmen (Magomed, Heda, Sehmuz, Amel eller Ali), og lav en personkarakteristik (ydre og indre træk). Du må ikke digte.
  • Hvad får vi at vide om personen?
  • Hvor kommer han/hun fra?
  • Hvad har han/hun oplevet?
  • Hvor er personen nu?
  • Hvilke udfordringer har personen?

 4) Hvad der videre skete ... – Dansk, 45 min

 • I filmens slutning får vi at vide, hvad der siden er sket med børnene. Vælg et af børnene, og digt videre på deres livshistorie. Prøv at være så realistisk som muligt i dine beskrivelser.
  • Hvordan har personen det?
  • Hvor bor han/hun?
  • Hvad laver personen i sin fritid?
  • Kommer han/hun tilbage for at besøge sit hjemland?
  • Har personen knyttet venskaber?
  • Hvad med forældrene, hvordan har de det?

Begreber, fakta og viden

1) Hvorfor flygter de? – Dansk, 45 min

 • Vælg et af de lande, som de 5 børn kommer fra: Tjetjenien (Magomed og Heda), Syrien (Sehmuz), Afghanistan (Ali) og Bosnien (Amel).
 • Undersøg, hvorfor nogle vælger at flygte fra disse lande, og præsentér jeres oplysninger for klassen. I kan hente inspiration og fakta til jeres undersøgelse på hjemmesiden refugee.dk og globalis.dk, hvor I kan søge på oplysninger om de enkelte lande. 

2) Et hjem i verden – Dansk,15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  • Hvordan vil du forklare filmens titel 'Et hjem i verden'?
  • Hvad forbinder du med et hjem?
  • Hvornår kan man kalde noget sit hjem?
  • Hvad forestiller du dig, at et hjem betyder for børnene i filmen?

Holdninger og handling

1) De rigtige oplysninger – Samfundsfag, dansk, 45 min

 • I filmen får Magomeds far afslag på asyl. I en asylsag vurderer Udlændingestyrelsen rigtigheden i ansøgerens historie.
  • Hvorfor har Magomeds far mon fået afslag?
  • Tror du altid, at Udlændingestyrelsen kan få fat på de oplysninger, som de har brug for? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvis der er tvivl om rigtigheden i ansøgerens historie, skal tvivlen så komme ham/hende til gode? Hvorfor/hvorfor ikke?

2) Asyl i Danmark – let eller svært? En voxpop – Dansk, 45 min

 • I grupper af 3-4 skal I lave en voxpop på mobilen, hvor I interviewer folk på gaden. Hvad mener de: Er det for let eller for svært at opnå asyl i Danmark og hvorfor?

Filmiske virkemidler

1) Ali, fuglen og onde drømme – Dansk, 20 min

 • Gense en sekvens fra filmen (16.00-20.25). Vi møder her Ali og hans fugl. Han kommenterer, at ”den er nok træt”, da den ikke har lyst til at forlade sit bur.
 • Efterfølgende er vi med til en samtale med skolepsykologen. Her fortæller Ali om familiens flugt, onde drømme og at han har svært ved at sove.
  • Hvorfor tror du, at man har valgt at klippe netop disse sekvenser sammen?
  • Forklar symbolikken og sammenhængen.

2) Den observerende dokumentarfilm – Dansk, 30 min

 • Filmen benytter den observerende stil til at komme tæt på filmens personer. Vi bliver ikke indviet i personernes tanker og følelser, men vi er med som ”fluen på væggen”.
  • Hvorfor tror du, at instruktøren har valgt denne stil?
 • Filmen benytter mange lange klip og indstillinger, især i scener med Magomed fra Tjetjenien.
  • Hvorfor tror du, instruktøren har valgt denne klippeteknik?
  • Hvordan vil du beskrive stemningen i filmen?
 • Gense forskellige sekvenser fra filmen, og vær især opmærksom på filmens brug af ”dækbilleder”, lys, farver og baggrundsmusik.

I skjul

Foto: Story Productions AB

Fag: dansk, samfundsfag og geografi
Målgruppe: 6.-9. klasse
OBS!
elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her. 

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen 'I skjul'. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, som I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at … 
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over …
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik – Dansk, 30 min

 • Lav en personkarakteristik (ydre og indre træk) af både Giancarlo og hans lillebror.

  • Hvilke karaktertræk har de?

  • Hvad tænker og føler de?

  • Hvad fortæller den måde, Giancarlo og hans lillebror er tegnet på om deres måde at være på?

4) Giancarlos nye liv – Dansk, 30 min

 • Filmen 'I skjul' har en åben slutning. Vi ved ikke, hvordan Giancarlo kommer til at klare sig. Digt videre på hans livshistorie. Skriv i en sammenhængende og detaljeret form. Læs din tekst op for din sidemakker.

  • Hvordan har Giancarlo det et år ude i fremtiden?

  • Hvordan er hans tilværelse i det nye land?

  • Har han fået venner?

  • Hvad er hans udfordringer og drømme for fremtiden?

Begreber, fakta og viden 

 1) Hvad sker der i Peru? – Dansk, geografi, 45 min

 • Undersøg, hvor Peru ligger henne, og hvilke årsager der kan være til, at mennesker flygter fra landet. Præsentér jeres oplysninger for resten af klassen.

2) Børns rettigheder – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Giancarlo har levet som gadebarn i Peru og efterfølgende ”under jorden” i Sverige. På mange måder har han et hårdt og urimeligt liv og er samtidig afskåret fra mange af de rettigheder, vi andre nogle gange tager for givet. På Red Barnets hjemmeside ligger en letlæst version af FN's Børnekonvention. Det er en række punkter, som de fleste af verdens lande er blevet enige om for at beskytte børn verden over.
  • Hvilke rettigheder er Giancarlo afskåret fra i sit liv som gadebarn eller som illegal flygtning i Sverige?

Holdninger og handling

1) Hvad skal vi gøre? – Dansk, 30 min

 • I afslutningen af filmen spørger intervieweren Giancarlo: ”Hvad synes du, jeg skal gøre?". Giancarlo ved det ikke.

  • Hvad synes I, man kan eller bør gøre for mennesker, som kommer til Norden for et bedre liv?

  • Er der forskel på, om de kommer pga. krig eller fattigdom? Hvorfor/hvorfor ikke?

Filmiske virkemidler

1) Animation og virkelighed – Dansk, 20 min

 • Filmen blander animation og virkelige filmklip. Vend de følgende spørgsmål med din sidemakker:

  • Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt, at interviewet med Giancarlo skal være animeret?

  • Hvorfor tror I, at Giancarlo fortsætter med at være en tegnet figur, når vi ser andre ”virkelige” børn i filmen?

  • Giv eksempler på, hvordan instruktøren viser os, hvad Giancarlo føler.

Sharaf

Foto: Story AB

Fag: dansk, samfundsfag og geografi
Målgruppe: 8.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her. 

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen ”Sharaf”. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget du ikke forstår eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over …
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Sharafs fremtid – Dansk, 45 min

 • Tænk 10 år frem, og skriv om en skælsættende dag i Sharafs fremtid. Læs jeres tekster op for hinanden i grupper af 4-5. Vælg én tekst ud, som læses højt for resten af klassen.   
  • Hvad forestiller du dig om Sharafs fremtid?
  • Hvor befinder han sig, og hvordan ser hans tilværelse ud?

4) Décollage – Dansk, 45 min

 • Parvis finder I billeder og overskrifter om den stigende flygtningestrøm til Europa fra aviser og hjemmesider, som I ”river” ud. Brug billederne og overskrifterne til at lave en décollage ovenpå det udleverede stillbillede fra filmen.
 • Materialer: Lim, saks og stillbillede i A3-format fra filmen. 
 • Hæng jeres décollage op i klassen.
 • Til læreren: FIND stills til udlevering her

Begreber, fakta og viden

1) Hvad sker der i Marokko? – Dansk, geografi, 45 min

 • Undersøg, hvor Marokko ligger henne, og hvilke årsager der kan være med til, at mennesker flygter fra landet. Præsentér jeres oplysninger for resten af klassen.
 • I kan finde oplysninger om antal flygtninge, fakta om landet og kort på hjemmesiden globalis.dk.

2) Migranter og flygtninge – Dansk, geografi, samfundsfag, 45 min

 • Brug hjemmesiden fjernenaboer.dk til at undersøge begrebet ”migranter”.
  • Hvad får mennesker fra eksempelvis det afrikanske kontinent til at forlade hjemlandet og tage mod Europa?
  • Var der noget, der overraskede dig i din undersøgelse, hvilket?

3) Dublin-aftalen – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Undersøg, hvad Dublin-aftalen er ved at læse artiklen nedenfor:
  'Dublin-aftalen' fra refugee.dk, 29. marts 2016
 • Se herefter filmen 'I kø til Europa – asylansøger I Grækenland' på YouTube.
 • Hvilken betydning har Dublin-aftalen haft for flygtningestrømmen I Sydeuropa?
 • Hvilken betydning har Dublin-aftalen for Sharafs fremtid?

Holdninger og handling

1) Mange flygtninge – hvad gør vi? – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Der er mange bud på, hvordan vi skal håndtere det stigende antal af flygtninge og migranter, der søger til Europa. Find forskellige synspunkter i aviser og på nettet om udfordringen.
  • Hvad mener du, vi skal gøre? Præsentér dine holdninger i et læserbrev.

Filmiske virkemidler

1) Mellem drøm og virkelighed – Dansk, 30 min

 • Filmen 'Sharaf' blander animation, fiktion og dokumentar. Begrund dine svar på følgende spørgsmål med eksempler fra filmen.
  • Hvornår er filmen en dokumentar?
  • Hvornår er filmen fiktion?
 • Hvilken effekt har det, at man har valgt at bruge alt det, som man ofte klipper fra i en rigtig dokumentarfilm: Lydprøve, dårlige lydoptagelser, rystede billeder i afslutningen m.m.? Hvorfor tror du instruktøren har valgt denne form?
 • Hvilken effekt har det, at filmen benytter sig af animation? Hvilke muligheder giver det for at fortælle Sharafs historie?
 • Hvordan vil du beskrive animationen af Sharaf? Hvordan bliver han skildret – stærk, sårbar, følsom, ked af det, vred eller?
 • Hvad betyder den drøm, Sharaf har ombord på skibet?

Mon de kommer om natten?

Foto: Made in Copenhagen

Fag: dansk og samfundsfag
Målgruppe: 8.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen 'Mon de kommer om natten'. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over … 
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik – Dansk, 30 min

 • Lav en personkarakteristik af Rokhsar (ydre og indre træk). Underbyg jeres beskrivelser med eksempler fra filmen. I må ikke opdigte egenskaber.
  • Hvilke karaktertræk besidder hun?
  • Hvad tænker hun?
  • Hvad drømmer hun om?
  • Hvad er hun god til?
  • Hvordan er hun som ven?
  • Hvordan udvikler hun sig gennem filmen?

4) Rokhsars fremtid – Dansk, 45 min

 • Filmen slutter uden afklaring på Rokhsars og hendes families fremtid i Danmark. To år ude i fremtiden fylder Rokhsar 18 år. Skriv hendes dagbog for dagen. Få detaljer med, som fortæller, hvor hun befinder sig, og hvad hun tænker og føler. Læs dit dagbogsnotat højt i en gruppe af 4-5 personer. Gruppen vælger én tekst, som læses højt for resten af klassen.

Begreber, fakta og viden

1) Asyl – hvad og hvordan? – Dansk, samfundsfag, 3 × 45 min

 • I grupper af tre skal I undersøge, hvordan en asylproces foregår i Danmark, og hvad der skal til for at få midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark. I skal holde tungen lige i munden!
 • Find oplysninger i fakta-artiklen nedenfor:
  'Asylprocedurens tre faser' fra hjemmesiden refugee.dk, 4. april 2016
 • Brug jeres viden til at lave en kort formidlingsvideo eller præsentation om emnet målrettet jeres eget klassetrin. Brug enten jeres mobiltelefoner eller præsentationsprogrammet Prezi.
 • Præsentér jeres arbejde for resten af klassen.

 2) Lovtekster og kancelli-sprog – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Det er ikke let at forstå sproget i en lovtekst, det gælder også Udlændingeloven, som asylsager tager udgangspunkt i. Læs om § 9 c stk. 1, som bliver nævnt i filmen. Det gælder de første 4-5 linjer.
 • Skriv lovteksten om til jeres eget sprog. Læs jeres bud op i klassen.
  • Hvorfor tror I, at love er skrevet på denne måde?
  • Er der fordele og ulemper ved denne type tekst?

Holdninger og handling

1) Udvisning – hvad mener du? – Dansk, 45 min

 • Er det rimeligt, at Rokhsar og hendes familie skal udvises fra Danmark og sendes tilbage til Afghanistan? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Giv udtryk for din egen holdning i et læserbrev. Eller skriv et læserbrev som det kunne lyde, hvis det var skrevet af en person fra filmen med en nær tilknytning til Rokhsar. Det kunne fx være hendes lærer, veninde, fodboldtræner eller nabo.

Filmiske virkemidler

1) Den observerende dokumentarfilm – Dansk, 30 min

 • Filmen er en såkaldt observerende dokumentarfilm, hvor vi som ”fluen på væggen” er tilskuere til Rokhsars hverdag og oplevelser gennem flere år.
  • Hvorfor tror I, at instruktøren har valgt denne form til at fortælle Rokhsars historie?
  • Hvordan understøtter musikken og filmens lydside, hvad der sker i filmen og aktørernes følelser og sindsstemning? Fx da Rokhsar får fortalt familien, at de skal udvises.
  • Hvilken effekt har det, at filmen blander filmoptagelser fra Afghanistan med Rokhsars hverdagsliv i Danmark?
 • Ventetiden fylder meget i filmen.
  • Hvordan bliver den illustreret? Kom med eksempler.
 • Hvordan bliver Rokhsars flugthistorie fortalt i filmen? Hvilke filmiske virkemidler og effekter bliver der brugt? Fx at hun var hos menneskesmuglere i Grækenland i 6 måneder eller befandt sig i lastrummet til en lastbil i tre dage.

Drømmen om Danmark

Foto: Michael Graversen

Fag: dansk og samfundsfag
Målgruppe: 8.-9. klasse
OBS!
Elevarket med opgaverne ligger som pdf til venstre under menuen. Find det her.

Refleksion, indlevelse og meddigtning

1) Undrespørgsmål til filmen – Dansk, 15 min

 • Skriv tre ting, som du undrer dig mest over i filmen 'Drømmen om Danmark'. Det kan enten være ting, som overrasker dig, noget, du ikke forstår, eller som gjorde indtryk på dig. Du skal skrive i hele sætninger. Præsentér jeres sætninger for hinanden to og to, og vælg herefter tre ud, som I præsenterer for klassen. Kan I svare på hinandens undrespørgsmål, eller er der noget, I skal undersøge nærmere?

2) Refleksion over filmen – Dansk, 15 min

 • Refleksion over tanker og følelser efter filmen. Fortsæt mindst 5 af følgende sætninger:
  • Jeg synes, det er mærkeligt, at …
  • Jeg blev rørt, da …
  • Jeg var ikke klar over, at …
  • Jeg blev overrasket over …
  • Jeg blev forarget over …
  • Jeg kom til at smile, da …
  • Jeg blev trist, da …
  • Jeg vidste ikke, at …
  • Jeg synes, at …
  • Det, der gjorde størst indtryk på mig, var …
 • Læs dine sætninger højt for din sidemakker og uddyb.

3) Personkarakteristik – Dansk, 30 min

 • Lav en personkarakteristik af Wasiullah (indre og ydre træk).
  • Hvordan er han klædt?
  • Hvad tænker han?
  • Hvilke drømme har han?
  • Hvad er hans karaktertræk?
  • Har han nogle særlige evner og udfordringer, hvilke?

4) En drøm om Danmark – Dansk, 15 min

 • Vend følgende spørgsmål med din sidemakker.
  • Hvordan vil du beskrive filmens titel 'Drømmen om Danmark' ud fra filmen og Wasiullahs historie?
  • Forbliver Danmark en drøm for Wasiullah i fremtiden eller bliver drømmen realiseret? Hvad tror du og hvorfor?

5) Wassiullah om 5 år – Dansk, 45 min

 • Digt videre på Wasiullahs historie. Om 5 år udrinder Wasiullahs midlertidige opholdstilladelse i Italien.
  • Hvor befinder han sig?
  • Hvad laver han?
  • Hvordan har han det?
  • Hvilke drømme har han? osv.
 • Lad din historie være så realistisk og detaljeret som muligt. Læs din tekst højt i en gruppe af 4-5 personer. Gruppen vælger én tekst, som læses højt for resten af klassen.

6) Ungdom og identitet – Dansk, 15 min

 • Wasiullah er 18 år og lige på kanten til at blive voksen. Vend følgende spørgsmål med din sidemakker:
  • På hvilke områder virker han meget voksen, og på hvilke områder er han stadig en ”almindelig” teenager?
  • Hvordan forandrer Wasiullah sig, efter han kommer til Italien?
  • Sammenlign hans hverdag i Danmark på asylcentret i Jægerspris med hverdagen i Italien.
  • Wasiullah taler tre sprog, men ingen af dem perfekt. ”Jeg er to lande – Danmark og Italien,” siger han. Hvad siger denne sætning om ham og hans nationale identitet?

Begreber, fakta og viden

1) Uledsagede flygtningebørn – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Wasiullah ankommer til Danmark som uledsaget flygtningebarn. Filmen oplyser, at over 3000 uledsagede børn er kommet til Danmark siden 2010.
 • Hvad vil det sige at være ”et uledsaget flygtningebarn”? Undersøg begrebet ved hjælp af artiklerne nedenfor:
  'Ahin er i Danmark uden sin mor og far' fra Røde Kors' hjemmeside. 
  'Børn i asylsystemet' fra refugee.dk, 29.marts 2016.
 • Er der særlige vilkår for uledsagede flygtningebørn, hvilke?
 • Er der eksempler på, at det bliver misbrugt af fx ældre personer, der giver sig ud for at være yngre? Hvad gør man i de tilfælde?

2) Dublin-aftalen – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Undersøg, hvad Dublin-aftalen er ved hjælp af artiklen nedenfor:
  'Dublin-aftalen' fra refugee.dk, 29. marts 2016.
 • Se herefter filmen 'I kø til Europa – asylansøger I Grækenland' på YouTube.
 • Hvilken betydning har Dublin-aftalen haft for flygtningestrømmen i Sydeuropa?
 • Hvilken betydning har Dublin-aftalen for Wasiullahs fremtid?

Holdninger og handling

1) Illegal i Danmark – at gå "under jorden" – Dansk, samfundsfag, 45 min

 • Da Wasiullah får sit endelige afslag på asyl, forsvinder han fra asylcentret og går ”under jorden”.
 • Læs artiklen nedenfor:
  'Ershad er illegal i Danmark: ”Under jorden handler det om at opføre sig normalt”' fra Berlingske, 6. september 2015.
 • Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Wasiullahs og Ershads historie?
 • Hvordan oplever I deres muligheder for at få et godt liv?
 • Hvad ville I gøre, hvis I stod i drengenes situation?
 • Hvad er jeres holdning til personer, der som Wasiullah og Ershad opholder sig illegalt i Danmark? Skal man acceptere det, sætte hårdere ind overfor det eller …?

Filmiske virkemidler

1) At kravle ind under huden – Dansk, 45 min

 • Vi kommer meget tæt på Wasiullah i filmen – hans mareridt, drømme, vrede, hukommelsestab og flugt gennem Europa. Det er svært ikke at fatte sympati for ham.
 • Hvordan formår instruktøren at få Wasiullahs historie til at kravle ind under huden på tilskueren? Hvilke filmiske virkemidler bruger han?
 • Gense de første to minutter af filmen. Vi ser/hører introen med Wasiullahs flugthistorie, den sorte baggrund og de dæmpede lange toner efterfulgt af første scene med Wasiullah som Spider-man på asylcentret. Hvordan står de to dele af sekvensen i kontrast til hinanden? Hvad fortæller de om Wasiullah som person?
 • Gense det sted i filmen (47.28-50.32), hvor Wasiullah har fået hukommelsestab.
 • Hvordan viser instruktøren Wasiullahs hukommelsestab? Hvilke virkemidler, benytter han sig af? Tænk i lyd, billedbeskæring, klippetempo m.m.
 • Hvilken rolle har instruktøren i filmen? Hvilke intentioner tror I, han har med filmen? Hvilket budskab tror I, han gerne vil sende?