Smuk elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Videre arbejde

Introduktion

I følgende opgaver skal I arbejde med filmens fokus på kærlighed, krænkelser og venskab, og I skal bruge temaerne til at rette blikket mod klassens trivsel og de dilemmaer, som optager jer selv. 

Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at:

Foto: SF Studios

Film og forforståelse

’Smuk’ er en kærlighedsfilm, men den handler samtidigt også om grænser og grænseoverskridelser. 

Før filmen

 1. Kig på plakaten herunder.
 2. Hvad ser du?
 3. Hvordan er farveholdningen?
 4. Hvem kunne du forestille dig er hovedkarakteren?
 5. Er der andet, du kommer til at tænke på?
 6. Læs et uddrag af interviewet med instruktøren, Tilde Harkamp, om inspiration og research til filmen ('Hvordan kom du på idéen?' og 'Research').
 7. Se klip 1 herunder.
 8. Ud fra klippet, hvad tror du så, at der kommer til at ske i filmen? 
Plakat: SF Studios

KLIP 1

Efter filmen

Individuelt 

 • Skriv et spørgsmål til filmen på et stykke papir.

I par

 • I skal op på gulvet og stille hinanden spørgsmål. Når begge har stillet et spørgsmål og svaret, bytter I papir og går videre.

Handling

I par 

 • Genfortæl handlingen for hinanden med fokus på hovedpersonen, Frida.
 • Diskutér, hvad filmen fokuserer mest på – kærlighed eller krænkelser? 
Foto: SF Studios Production

Temaer

Der er mange temaer i filmen, som kunne være interessante at dykke ned i. 

I par

 • Lav en liste over de temaer, som I har lagt mærke til.

I nedenstående opgaver er der fokus på tre temaer: kærlighed, krænkelser og identitet.

Foto: SF Studios

Kærlighed

Smuk er først og fremmest en kærlighedsfilm, hvor de to unge, smukke mennesker trods forhindringer og prøvelser får hinanden til sidst.

Individuelt

 1. Læs afsnittet 'Åben slutning?' i interviewet.
 2. Find billeder online af Brigitte Bardot og James Dean, og læs om dem.
 3. Hvilke virkemidler bliver brugt til at understøtte kærlighedsbudskabet i elskovsscenen?
 4. Da Frida kommer hjem fra skoven efter at have været sammen med Emil, kan man se et billede på væggen i glas og ramme. Hvorfor er det en sort svane?
Foto: SF Studios

Krænkelser

I filmens start får Frida en invitation til en audition. Det er et set up, som senere får sit pay off, da Frida er til puttefesten. Man får at vide, at Mathias synes, hun er ”fucking lækker”. Frida er fuld og bliver en ”fuckgirl”, og det billede, som Mathias tager af hende, mens de har sex, bliver delt på sociale medier.

I små grupper

 1. Da Frida er til festen, tager Emil et billede af hende, lige efter at hun har kastet op på toilettet, selvom hun siger nej. Er det i orden?
 2. Selvom Mathias undskylder, hvad siger det så om filmens morale? 
 3. Mathias forklarer, at han tog billedet af Frida, fordi hun er så smuk. Hvad synes I om den begrundelse? Bør man spørge folk, inden man tager billeder af dem?
 4. Kommer filmen indirekte til at sige, at det er okay med krænkelser, hvis bare man siger undskyld bagefter?
 5. Diskutér Mathias’ undskyldning. Er den vag eller oprigtig? 
 6. Synes I, at Frida, rektor eller Fridas forældre burde have politianmeldt Nadia for at dele billedet?
 7. Selma giver Nadia adgang til Fridas Instagram. Er hun så ikke lige så skyldig i, at billedet bliver delt?
 8. Hvad mener I, at konsekvensen bør være, for at billedet bliver delt? 
 9. Kan man tilgive og forstå Nadias opførsel, når man ved, at hun lige har mistet sin mor?
 10. Er Nadias opførsel måske forklaringen på hendes handling?
 11. Undersøg, hvad lovgivningen siger om Nadias deling af billedet ved at læse paragraf 232 og 264d hos Børns Vilkår her
Foto: SF Studios

Identitet

I par / i klassen 

Den lette:

 • Diskutér budskabet i Fridas monolog (se arbejdsark).

Individuelt

Den svære:

 • Retorisk anvender Frida flere såkaldte allitterationer med f… som i første stavelse i navnet Frida. Lav en retorisk analyse af Fridas monolog med følgende begreber in mente (se arbejdsark):
  • Amplifikation er et ord, hvis betydning fremhæves i sammensætning med et andet ord.
   Fuckgirl er en amplifikation.
  • Polyptoton er, når et ord gentages i forskellig kasus.
   ”Jeg er en fuckgirl, for jeg fucker op”.
  • Allitteration er en klangfigur med bogstavrim i form af konsonantrim, hvor konsonanten bruges flere gange.
  • Appelformer er argumentationstyper, der har til formål at overbevise modtageren på en særlige måde. Der findes tre typer:
   • Etos (moral)
   • Logos (fornuft)
   • Patos (følelser)
  • Gentagelser, som forstærker.
Foto: SF Studios

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Tidsforlængelse 

I par / små grupper

 • Læs om tidsforlængelse, og se klip 2 herunder.
 • Hvordan og hvornår bruger filmen tidsforlængelse som virkemiddel?
 • Hvilken effekt har det i fx cool scener sammenlignet med krænkende scener?  

KLIP 2

 

I par eller små grupper

 

 • Lav en optagelse af nogen, der gør noget i hhv. slowmotion og realtid.
   
 • Hvad er forskellen?

Dramaturgi: Konflikt, karakterer og rekvisit

Konflikt

I par / i klassen 

 • Se klip 3 og 4 herunder.
 • Diskutér, hvordan konflikten kommer til udtryk. 
 • Hvordan bruges spejlene til at sige noget om Fridas dilemma?
 • Hvad hentyder Selma til, når hun siger, at Emil blærer sig med, at han har gjort hende til ”guldputte”? Har Selma ret?
 • Læs om konflikt, og lav en fælles konflikttrappe for konfliktoptrapningen.

I par 

 • Læs om aktantmodellen
 • Lav en analyse af ’Smuk’ med fokus på Frida ud fra aktantmodellen.

KLIP 3

KLIP 4

Karakterer

Klassen inddeles i seks grupper

 • Hver af de seks grupper vælger en karakter, som I skal lave en karakteristik af vha. 'Karakterer' i arbejdsarket.
 • Læg mærke til de forskellige ting, der ”former” karaktererne, og i hvilke scener de bruges.
 • Hvad kan tigeren på Fridas nattøj fx symbolisere? Eller hvad signalerer Nadias læderjakke? 

Rekvisit

Individuelt

 • Læs om rekvisitter.
 • Skriv et kort afsnit i Fridas dagbog om, hvordan hun har det.

 

I små grupper

 

 • Tænk på scenen, hvor Frida vågner efter audition.
   
 • Skriv en scene med Frida og hendes mor og/eller far. Lad en af forældrene finde Fridas dagbog og læse i den. Lad forældrene konfrontere Frida med, at de ved, hvad der skete til puttefesten. Hvordan reagerer Frida?

Genre

Individuelt

I klassen

 • Se klip 5 herunder.
 • Hvordan er denne scene eksemplarisk og ikonisk for genren kærlighedsfilm?

I par 

 • Notér de træk i filmen, der passer på genrerne, både temaer og filmsprog.
 • Især musikken er med til at understrege genren.
  • Læs om musik i Filmleksikonet og instruktørens tanker om musik i interviewet.
  • Hvordan er musikken brugt i de romantiske scener? Kom med eksempler.

KLIP 5

Videre arbejde

Frida og monopolet

I klassen 

Lav et dilemmaspil med inspiration fra ’Monopolet’ (se arbejdsarket). Lad en være Frida og fire andre et panel, mens resten skriver dilemmaer ned om venskab, kærlighed, seksualitet eller andet, som optager jer. Lav en afstemning om, hvilke(t) dilemma(er) I vil tage op. Den, der er Frida, skal stille spørgsmål og styre debatten. Formålet er at få belyst dilemmaer fra forskellige sider og måske nå til enighed.

Som inspiration kan I lytte til ’Sara og Monopolet’ på DR Lyd eller ’Mads og A-holdet’ på Podimo.

Evaluering

Individuelt

Udfyld så meget du kan af ’Evaluering’ i arbejdarket.

DSA

Der bliver brugt forskellige sætninger og ord, som kan være svære at forstå. Brug arbejdsarket til at notere ordene.

Foto: SF Studios