Protagonist og antagonist

Protagonist og antagonist svarer til hovedperson og modstander. De to karakterer står i et modsætningsforhold til hinanden, og det skaber drama i filmen.

Protagonisten er filmens hovedperson og som regel filmens helt/heltinde. Filmen fokuserer på protagonistens oplevelser, følelser, konflikter og mål. 

Antagonisten er protagonistens modstander. Antagonisten er ofte filmens skurk eller en usympatisk person, der modarbejder hovedpersonen. Antagonisten prøver at forhindre hovedpersonen i at opnå det, han/hun ønsker. Nogle gange har antagonisten samme mål som hovedpersonen, så de kappes om at nå målet. Men antagonisten kan også have andre mål end hovedpersonen og kan stille sig i vejen for hovedpersonen af mange forskellige grunde.

I 'London ligger på Nordpolen' er Peter protagonist. Han er interesseret i den søde Laura, men møder modstand fra antagonisten Kevin. De to drenge konkurrerer om samme mål: Lauras opmærksomhed. I eksempel 1 er Peter endelig kommet i snak med Laura. Men så kommer Kevin og lokker Laura væk fra Peter – både fysisk og følelsesmæssigt.

Eksempel 1: Protagonist og antagonist (fra 'London ligger på Nordpolen')

I 'Træneren' er Niels protagonist. Hans mål er at spille håndbold og være kærester med Pernille. Træneren John er antagonisten: Han er filmens skurk, der begår seksuelle overgreb mod Niels. På grund af John får Niels både indre konflikter og ydre konflikter (i forhold til håndbold og Pernille). I scenen eksempel 2 har Niels fået mistanke til John efter et fysisk overgreb i et mørkt rum. Men John manipulerer med Niels for at undgå anklage.

Eksempel 2: Protagonist og antagonist (fra 'Træneren')

Læs mere om karakterer og se eksempler her:

Karakterer/personer
Hovedperson
Biperson