Filmleksikon

Hjem

Modstander

Modstanderen er en af aktanterne i aktantmodellen. Modstanderen er den person eller de kræfter, der står i vejen for, at filmens hovedperson (subjekt) kan gennemføre sit projekt og nå sit mål.

Modstanderen forhindrer hovedpersonen (subjekt) i at nå sit mål (objekt). Modstanderen skaber konflikt og drama i filmens handling. Modstanderen kan være en person, fx subjektets rival, eller et udefrakommende fænomen, fx en naturkatastrofe. Modstanderen kan også være overnaturlige kræfter, en ting, et karaktertræk eller en tilstand hos subjektet, fx hukommelsestab. Der er tit mere end en modstander i en film.

Over for modstanderen står hjælperen, der hjælper subjektet med at nå sit mål. De modsatrettede kræfter skaber spænding og konflikt i filmen. Det afspejles i konfliktaksen (se modellen nedenfor), hvor pilene peger mod hinanden.

Illustration: Filminstituttet

Modstanderen i kortfilmen 'En tier'

Modstanderen i 'En tier' er manden fra myndighederne. Han sætter en fodlænke om hovedpersonen Homers ben og giver ham husarrest. Man kan også argumentere for, at fodlænken fungerer som modstander. Men fordi den bliver sat på det forkerte ben, skaber den ikke nogen reel modstand.

Illustration: Filminstituttet
Framegrab fra 'En tier'
  Eksempel 1
Manden fra myndighederne er modstanderen
 

Læs mere om aktantmodellen og se eksempler her:

Aktantmodellen
Subjekt
Objekt
Giver
Modtager
Hjælper