Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet

Et undervisningsmateriale til filmen 'Farvel, Berlin', der handler om de to outsider-drenge Maik og Tschick, der begiver sig ud på en eventyrlig rejse. Da sommerferien begynder, kører de af sted i en stjålet, blå Lada ud i sommerlandet, væk fra hverdagen og forældrene. Denne sommer bliver for dem den bedste sommer af alle.

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form. Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. I materialet finder man et elevark til dansk og et elevark til tysk (pdf). De indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i 'Fag og temaer' og 'Filmfaglige vinkler'.

Filmen giver anledning til at arbejde med betydningen af fælleskaber og venskaber samt rollerne som outsidere. I dansk og samfundsfag er der mulighed for et tværfagligt arbejde under kompetenceområdet "Sociale og kulturelle forhold". I tysk kan man inddrage den bearbejdede udgave af romanen til sammenligning af filmiske og litterære udtryksformer.

Fagligt fokus

Fag og temaer

Dansk

Tysk    

Filmfaglige vinkler

Dansk

Tysk

  • Filmtrailer og -plakat: forforståelse af indhold og forventninger  

Dette materiale er skrevet af Elsebeth Hansen, april 2018

Materialetype:
Lærer

Det Danske Filminstitut har ikke distributionsrettigheder til filmen. Med en spillefilmsaftale med AVU-medier kan man streame den til undervisningsbrug på mitCFU.dk.

Se filmen her