H for Happy elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Billeder

Introduktion

Først skal I arbejde med filmens temaer og filmsprog med små film- og skriveøvelser undervejs. Filmens store tema er lykke. I skal gennem samtale og undersøgelse af filmen finde hovedpersonens lykkelige/ulykkelige stunder – og derigennem finde frem til det, der er lykke for jer.

Ligesom hovedpersonen Candice skal I skrive en genfortælling om jeres egne oplevelser med lykke.
  
Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at …

Foto: Angel Films

Film og forforståelse

OM FILMEN

’H for happy’ er en australsk film om den 13-årige Candice og hendes særlige liv og gemyt. Candice lever i en familie, der af flere grunde har det svært. Da hun i skolen får til opgave at skrive en genfortælling, beslutter hun sig for at skrive om lykke. Hun vil for enhver pris have, at familien finder lykken igen, og hun sætter sig for at hjælpe familien på vej. Filmen er baseret på den australske roman ’My Life as an Alphabet’.  

Foto: Angel Films

FORFORSTÅELSE

I filmen er der en række symboler, som anvendes for at opnå noget særligt med filmen. 

I grupper af fire

 • Hvilke symboler kan farver have? 
  • Lav en liste over de farver, I kender til, som kan betyde noget symbolsk. Fx grøn = håb.
 • Kender I til dyr, som kan symbolisere noget særligt? 
  • Lav en liste over de dyr, som kan betyde noget symbolsk. Fx due = fred. 
    

Handling

 • Forestil dig, at din bedste ven skal i biografen og se ’H for Happy’. Individuelt skal I skrive et resumé af filmen, hvor I beskriver, hvad filmen går ud på – og hvordan personerne i filmen er. I skal undlade at fortælle, hvordan filmen slutter. 
 • To og to skal I lave en filmtrailer, der højest må være halvandet minut. I må bruge de billeder, der hører til materialet (se fanebladet 'Billeder').
Foto: Angel Films

Temaer

LYKKE OG ULYKKE

I klassen

 • Giv eksempler på, hvad lykke er, og hvordan I selv oplever lykke. Diskuter følgende spørgsmål: 
  • Hvordan kan I i filmen se, at Candice er lykkelig/ulykkelig? 
  • Hvad er lykke for Candice? Giv eksempler fra filmen.

To og to

 • I skal sammen brainstorme over, hvad lykke er, og hvornår I har følt jer lykkelige. Skriv jeres tanker og eksempler ned på et stort stykke papir.

Individuelt

 • Udvælg et af dine lykkelige øjeblikke, og skriv en genfortælling af øjeblikket. Genfortællingen skal indeholde en indledning, handling og en afslutning.
Foto: Angel Films

AT VÆRE ANDERLEDES

I klassen

 • Tal om, hvad det vil sige at være anderledes. 

To og to

 • I skal finde eksempler i filmen, hvor hovedpersonerne handler på en måde, der gør dem anderledes. Brug gerne klip og billeder fra fra filmen som inspiration.

Individuelt

 • Du skal skrive en genfortælling af en situation, hvor du har følt dig anderledes og uden for fællesskabet.
  • I hvilken situation følte du dig anderledes?
  • Hvordan fik det dig til at føle?
  • Hvad har din oplevelse gjort ved dig?
    

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: STEMNING I BILLEDER OG LYd

Filmleksikon: Læs om nær- og ultranærbilleder og lyd og besvar nedenstående spørgsmål:

 • Hvilken betydning har valg af billedbeskæringer for filmens stemning?
 • Hvilken betydning har lyden i filmen i forhold til stemningen?
 • Giv eksempler på steder i filmen, som I særligt lagde mærke til, fordi beskæringen eller lyden spillede en særlig rolle. Se fx klip 1-3:

Klip 1

Klip 2

Klip 3

 

 

To og to

 

 • I filmen får klassen en vikar. Hun fremstår som en hård og brutal lærer via beskæringen og lydeffekterne. I skal nu selv lave ”vikar-scenen” (klip 1).
   
  • Den nemme: Lav scenen, så vikaren bliver uhyggelig og farlig. Brug forskellige beskæringer og lydeffekter for at opnå stemningen.
    
  • Den svære: Lav scenen, så vikaren bliver behagelig og ufarlig. 
    
 • Vis eventuelt jeres filmøvelser for klassen, og tal om, hvordan scenen lykkedes/ikke lykkedes.
   
 • I kan finde en transskription af scenen i den engelske del her

 

DRAMATURGI: Berettermodellen 

Filmleksikon: Læs om berettermodellen.

To og to

 • Indsæt filmens handling i berettermodellen. Brug gerne jeres resumé af filmen i dette arbejde.
 • Hvor i filmen ser I point of no return?
 • Hvor i filmen er der tegn på, at konflikterne bliver løst? Hvad er tegnene?

GENRE: Drama – eller flere genrer?

Filmleksikon: Læs om dramagenren, komedien og fantasy

To og to

 • Hvilke genretræk i filmen gør den til et drama?
 • Er der træk fra andre genrer i filmen? Hvilke?
Foto: Angel Films

Billeder

Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films
Foto: Angel Films