Jeg er jo så enormt easy going elev

Hjem

Introduktion

 ’Jeg er jo så enormt easy going’ er en ungdomsfilm, der handler om Joanna, som har ADHD, og som samtidig kæmper med sorgen over sin afdøde mor og udfordringerne med sin deprimerede far, der ikke har overskud til at være forælder.

Før I ser filmen, skal I læse om ADHD, som er ét af filmens centrale temaer. I skal også læse om karakterer og konflikt og arbejde med filmens trailer.

Efter I har set filmen, skal I arbejde videre med filmens handling, temaer og filmsprog. I skal undersøge, hvilken rolle filmens hovedkarakter spiller i forhold til disse elementer.

Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at:

 • Forstå, hvad dramaturgi er i en film.
 • Forstå, på hvilken måde opbygningen af en hovedkarakter med indre og ydre konflikter skaber handling i en film.
 • Anvende aktantmodellen i analysen af en film.
 • Genkende og forstå brugen af rekvisitter.
Foto: Ola Kjelbye / Cinenic Film

Film og forforståelse

Før filmen:

I par

Når I har set traileren:

 • Hvordan fremstår filmens hovedperson Joanna i traileren?
 • Kan du fornemme nogle af hendes indre og ydre konflikter?
 • Bliver du nysgerrig på Joanna? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Efter filmen:

I grupper på fire

Foto: Ola Kjelbye / Cinenic Film

Handling

To og to

En film drives frem af såkaldte fremdriftselementer eller vendepunkter. Disse er begivenheder, som er vigtige for personerne og får afgørende betydning for deres videre handlinger og dermed filmens historie. 

 1. Skriv filmens handling i én sætning (en såkaldt pitch).
 2. Lav derefter en liste over filmens fremdriftselementer/vendepunkter. 
 3. Hvor mange kan I finde? 
Foto: Ola Kjelbye / Cinenic Film

Temaer

I grupper

Under arbejdet med filmens temaer skal to i gruppen arbejde med temaet ADHD, mens de andre to arbejder med temaet kærlighed.

ADHD

 1. Hvordan kan man se på Joanna, at hun har ADHD?
 2. Hvordan påvirker diagnosen hendes liv?
 3. Hvorfor fortæller Joanna ikke Audrey om sin diagnose? Kan I forstå Joanna? 
 4. Hvordan er Joannas forhold til sin diagnose sidst i filmen? Er der sket en udvikling?
Fotos: Ola Kjelbye / Cinenic Film

Kærlighed

 1. I filmen oplever vi Joanna i to meget forskellige forhold, nemlig et til Matheus og et til Audrey. Hvordan vil I karakterisere de to forhold? Kan I finde et ord, der karakteriserer hhv. forholdet til Matheus og til Audrey?
 2. Hvorfor tror I, at Joanna opfører sig så forskelligt over for dem?
 3. Påvirker det jeres syn på Joanna? Hvis ja, hvordan?

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Billedkomposition, kamera og rekvisitter

I grupper

Når en film skal beskrive sindstilstanden hos en person, forsøger de fleste instruktører at vise personens måde at se verden på. Her bruges ofte POV, kælkede linjer, subjektiv lyd mm. I ’Jeg er jo så enormt easy going’ har instruktøren dog taget et andet valg.

Start med at se filmens trailer igen:

 1. Hvordan er billedkompositionen og brugen af kamerabevægelser i scenerne, hvor Joanna er på apoteket? Hvilken effekt har det?
 2. På hvilken måde formidles følelsen af ADHD hos Joanna gennem brug af rekvisitter? Er der særlige rekvisitter, der går igen, når hun får det dårligt? 
Foto: Ola Kjelbye / Cinenic Film

Dramaturgi: karakterer og konflikter

To og to

Hvordan en karakter fremtræder i en film, kan betyde meget for, hvor interessant filmen er. Det er derfor vigtigt, at en karakter har mange sider, modstand og gerne noget at miste. Det skaber spænding hos tilskueren, der gerne vil se, hvordan det går for personen, og hvordan filmen ender.

 1. Læs om aktantmodellen
 2. Lav en aktantmodel med Joanna som subjekt. 
 3. Lav en karakteristik af Joanna. Hvilke indre og ydre konflikter slås hun med?
 4. Synes du, hun er en interessant hovedperson? Begrund dit svar.
 5. På hvilke måder er hun anderledes end en klassisk kvindelig karakter? 
Foto: Nea Asphäll / Cinenic Film

Genre: Ungdomsfilm

To og to

 1. Læs om ungdomsfilm.
 2. Find ud af, på hvilke måder ’Jeg er jo så enormt easy going’ er en typisk ungdomsfilm, og på hvilke måder den afviger fra genren. Husk at inddrage filmens hovedperson, Joanna.

 

I grupper

 

Hvordan vil I formidle følelsen af ADHD hos en karakter?

 

 • Lav et storyboard til en scene om at have ADHD. Tag fem billeder med mobiltelefonen, og sæt dem ind i en powerpoint. Når I tager billederne skal I tænke i beskæring, billedkomposition og perspektiv.
   
 • Herefter skal I sætte lyd til. Hvilken lydside passer til jeres billeder? Læg lyd ind i powerpointen, eller afspil den, mens I viser billedserien for klassen.