Mine brødre og mig elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Sprogopgaver
  • Før filmen
  • Handling
  • Tematik: Mødet med musikken
  • Personer
  • Min mening
 • Klip fra filmen
 • Billeder fra filmen

Mine brødre og mig

Først skal I arbejde med filmens musik og handling. Dernæst skal I arbejde med nogle af de temaer, som er vigtige i filmen. Det handler om at vokse op i en familie med kriminalitet, kærlighed og konflikter, om forskellen på rig og fattig, samt temaet om musik og kunst. Derefter skal I arbejde filmsproget. Her arbejder I med forskellen på synkron og asynkron lyd, og hvordan filmen fortæller sin historie ved hjælp af varme og kolde farver. Til sidst undersøger I filmens genretræk

Undervejs i arbejdet skal I researche på nettet og læse om filmiske virkemidler og dramaturgi. I skal analysere billeder fra ‘Mes frères et moi’, samt lave små filmøvelser med mobiltelefonen. 

Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne, har I:

 • Diskuteret de vigtigste scener
 • Undersøgt, hvordan forskellen på ’rig og fattig’ spiller en rolle 
 • Beskrevet filmens karakterer/personer 
 • Lokaliseret ydre og indre konflikter
 • Analyseret stemningen i billeder med udgangspunkt i farverne
 • Tilegnet jer nye begreber som asynkron og synkron lyd
 • Draget paralleller til andre film/historier, I kender
Foto: Angel Films

Film og forforståelse

Musikken spiller en stor rolle i ’Mine brødre og mig’. Særligt italiensk opera og kunstneren Luciano Pavarotti betyder meget for vores hovedperson. 

To og to (eller i klassen)

Research på nettet

 • Søg på operaen ”La Traviata”. Find duetten ”Libiamo ne’ lieti calici”.
 • Søg på operaen ”l’Elisir d’amore”. Find arien ”Una furtiva lagrima”.
 • Lyt til begge musikstykker. Lav en mindmap til begge. Hvad tænker I på, når I hører musikken. Hvordan oplever I stemningen? Hvad tænker I, operaen handler om? Hvilke følelser er der på spil? Kan I selv lide stykkerne? 
 • Uden at kende ham endnu, hvad tænker I, om vores hovedperson? Hvor bor han? Hvor gammel er han? Hvad interesserer han sig ellers for? Hvordan tror I, han har fået interesse for italiensk opera? 
Foto: Angel Films

Handling

Grupper af 4-5 personer

Filmens fortællingen i ‘Mine brødre og mig’ strækker sig over en sommerferie. Filmen fortæller om Nours sommerferie gennem udvalgte indstillinger, scener og sekvenser

Tal om i gruppen:  

 • Hvad er  forskellen på en indstilling, en scene og en sekvens? 
 • Når I har fundet ud af forskellen, skal I prøve at huske fem scener fra filmen. Giv hver scene en titel (”scenen, hvor…”) 
 • Diskuter i gruppen, hvilke to scener, I synes, er de mest centrale, dvs. de vigtigste for filmens handling. 

 

 • Brug jeres kroppe (og måske enkelte rekvisitter) til at iscenesætte et stillbillede fra én (eller flere) af de vigtige scener. Det er meningen, at de andre fra klassen skal gætte, hvilken scene, der er tale om. Tal evt. med jeres lærer om, hvordan I skal præsentere det.
   
Foto: Angel Films

 

Temaer

FRANSKE FATTIGE FORSTÆDER

Grupper/To og to

Framegrab fra 'Mine brødre og mig'
Framegrab fra 'Mine brødre og mig'

På et tidspunkt jagter politiet Hédi og Nour ind i et stikkende krat. De havner i udkanten af en have med en stor pool og to børn, der kigger på dem fra terrassen. Hvorfor tror I, instruktøren har valgt, at denne scene skulle med i filmen?

1) Lav en tegneseriestribe 

 • Kig på billederne ovenfor, find papir/blyant, tegn scenen som en tegneseriestribe, hvor I tegner tankebobler. 
 • Forestil jer, hvad Nour og børnene tænker i denne situation.
 • Ekstraopgave: Er der (andre) scener, hvor rige og fattige mødes?  

2) Skriv en mail

Der kan være stor forskel på rig og fattig – både i Frankrig og i Danmark. 

 • Hvordan ved vi, at Nours familie ikke har så mange penge? 
 • Hvordan vil I beskrive det kvarter, han bor i? 
 • Kender I områder i Danmark, som minder om Nours kvarter? 
 • Hvad betyder det, at et område er udsat? 
 • Lav research på nettet. Undersøg, hvor der er et udsat område. Skriv en mail (min. 200 ord) til de lokale politikere, hvor I forslår 2-3 tiltag, der skal hjælpe de unge på jeres alder i området.   
   
Foto: Angel Films

KUNSTENS ROLLE

Grupper 

Filmens centrale omdrejningspunkt er Nours møde med sanglærerinden, Sarah.

 • Tal i gruppen om, hvad læreren og musikken betyder for Nours udvikling igennem filmen. Lav en mindmap med jeres stikord. 
Foto: Angel Films
 • Læs Sarahs monolog på morens værelse:
  • ”Goddag, frue. Godaften. Jeg hedder Sarah. Jeg er sangerinde. Jeg er kommet for at synge med de unge… med dem, som har lyst. Jeg er her for at besøge din søn, fordi han er stoppet med at komme. Jeg gad godt vide, hvorfor han ikke er kommet. For jeres søn, han har, han har noget, måske, formentlig talent. Man kan ikke vide, hvor det vil føre ham hen, men sådan er det, det lever i ham, og det er vigtigt, at han ikke misser denne chance. Sangen er i ham, det vil den altid være, den kan hjælpe ham med at se anderledes på alting, give ham glæde… kræfter. Jeg har tilladt mig at komme her for at fortælle ham… og for at fortælle Dem det.”
 • Hvad betyder det, når Sarah siger, at musikken og sangen ”kan hjælpe ham med at se anderledes på alting”? Hvordan kan det hjælpe Nour i hans liv? 
 • I sidste scene hører vi Nour sige (som voice over): ”Je pars” (jeg tager afsted). Hvad betyder det, tror I?    
 • Tal i gruppen, om I har læst bøger eller set andre film, hvor kunst (musik, dans, maleri eller en anden kunstart) har gjort en forskel for et barn eller en ung? 
   

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: LYD

Musikken spiller en helt særlig rolle i ’Mine brødre og mig’. Meget af musikken i filmen er synkron, men hvad betyder det? Det skal du undersøge her. 

To og to 

Klip 1

Klip 2

Klip 3

Klip 4

 

 

 • Lav en videooptagelse med mobiltelefonen, hvor I præsenterer filmen på ét minut. Brug synkron tale, hvor I taler direkte til kameraet eller asynkron tale (voice over), som I lægger på bagefter. Hvis I bruger asynkron tale, har I brug for at redigere filmen. Tænk over, hvad der skal være på billedsiden. Brug fx Billeder fra filmen

 

FILMISKE VIRKEMIDLER: FARVER

Farver kan være varme eller kolde. Farvernes "temperatur" påvirker vores oplevelse af fx en scene, en person eller en location.

To og to 

 • Læs om varme og kolde farver.
 • Kig på billederne nedenfor. Hvordan er stemningen? Hvilke farver dominerer? Er farverne varme eller kolde?
 • Hvad fortæller farverne, om Nours forhold til de forskellige steder (til hjemmet, til sangundervisningen, til moren…)?

Billede 1: Lejligheden

Foto: Angel Film

Billede 2: Sangundervisningen

Foto: Angel Films

Billede 3: Morens værelse

Foto: Angel Films

 

 

To og to

 

 • Lav to små optagelser på mobiltelefonen. Lav én optagelse, hvor farverne er kolde, og én, hvor farverne er varmere. Find to gode locations

 

DRAMATURGI: KARAKTERER

Brødrene i filmen er forskellige. Vi lærer dem at kende via den ydre beskrivelse – deres udseende, replikker og måden, de opfører sig på. Vi aflæser deres ansigtsudtryk, kropssprog og handlinger. Deres ydre fortæller os noget om deres indre, dvs. om deres tanker, følelser og egenskaber.

To og to 

 • Vælg én af brødene (Nour, Hédi, Mo, Abel)
 • Beskriv hans ydre (udseende, opførsel, rekvisitter, kropssprog, handlinger)
 • Hvad tror I, det ydre fortæller om deres tanker, følelser og egenskaber?    
Mo
Nour
Abel
Hédi

DRAMATURGI: Konflikter

To og to 

I filmen er der mange konflikter. Vi skelner mellem indre konflikt (dvs. at en person er i konflikt med sig selv) og ydre konflikt (dvs. at en person er i konflikt med sine omgivelser)

 • Find et eksempel på en ydre konflikt mellem brødrene 
 • Find et eksempel på en ydre konflikt mellem brødrene og deres omgivelser
 • Find et eksempel på en indre konflikt  

GENRE: UNGDOMSFILM

To og to 

 • Læs om ungdomsfilm som genre.
 • Skriv tre-fem stikord. Hvad kendetegner en ungdomsfilm?
 • Hvordan passer beskrivelsen af ungdomsfilm på ’Mine brødre og mig’? 
Foto: Angel Films

I starten og slutningen af filmen hører vi en fortællerstemme (voice over). Det er Nours egen stemme, der henvender sig direkte til os i en monolog. 

 • Læs start-monologen:
  • ”I morgen er det sommerferie. Det bliver meget varmt. Ingen bare fødder. Eller jo, på sandet, hvor fødderne er våde. I morgen vil solen banke ned på stranden. Som hvert år vil malingen skalle af under naboens vindue. I morgen spørger jeg de andre, om jeg må gå ud af skolen. Som min bror, Hédi, for tre år siden. Og min anden bror, Mo, som siden har brugt sit liv på at lave armbøjninger og mavebøjninger foran poolen på det internationale hotel. Her har man indtryk af, at skolen ikke kan bruges til noget. Så, i morgen gør jeg som dem. Jeg vil lede efter et arbejde. Og finder jeg ikke det, så vil jeg prøve at spille fodbold. Eller også vil jeg tage afsted. Jeg gør noget, så det ændrer sig…” 
 • Læs slut-monologen:
  • ”I morgen er sommerferien slut. Det bliver en smule køligere. Og turisterne vil alle tage hjem til dem selv. I morgen har jeg svært ved at se os bo her, sammen, uden mor. I morgen spekulerer jeg på, hvordan det mon bliver. I morgen er jeg nødt til at sige til Hédi, at mor også elskede ham. I morgen vil der blive spillet mindre og mindre fodbold. I morgen tager jeg afsted…” 

Dyk ned i teksten. Undersøg, hvordan Nour har ændret sig fra starten til slutningen: 

 • Hvad tænker han om sig selv i forhold til sine brødre – i starten og i slutningen? 
 • Hvad tænker han om fremtiden – i starten og i slutningen?

Sprogopgaver

’Mes frères et moi’ er en fransk film fra 2021, der handler om Nour på 14 år. Nour bor alene med sine tre bødre. Faren er død, og moren ligger i koma. I ’Mes frères et moi’ møder I en sydfransk familie, der kæmper – både med og mod hinanden.  

Læringsmål: Når I har set og arbejdet med filmen:

 • Er I blevet præsenteret for udtryk, der knytter sig til en søskendeflok 
 • Har I læst og forstået hovedindholdet af en lang replik på fransk
 • Har I lært eller repeteret udtryk til at beskrive en karakter/person 
 • Har I sagt jeres mening om filmen på fransk

Opgaverne ligger også som PDF til print.
 

Før filmen

 • Le film « Mes frères et moi » parle d’une fratrie de quatre frères. Regardez les photos et devinez qui est le frère ainé, les cadets et le benjamin?
  Filmen ‘Mes frères et moi’ handler om en søskendeflok med fire brødre. Kig på billederne og gæt hvem, der er den ældste, de mellemste og den mindste bror i flokken? 
Mo
Nour
Abel
Hédi
 • Reliez
  Sæt en streg

          Mo                l’aîné 
          Nour             le cadet / le frère du milieu / ”enfant sandwich”
          Abel              le cadet / le frère du milieu / ”enfant sandwich” 
          Hédi              le benjamin   

 • Trouvez un camarade de classe. Posez la question et répondez à la question
  Find en klassekammerat. Stil spørgsmålet og svar på spørgsmålet. 

         La question:
         Et toi, tu es __________ dans ta famille? 

         La réponse:
         Oui, je suis _____________________  
         Non, je suis _____________________

 

l’aîné(e), le cadet/ la cadette, le benjamin/la benjamine, enfant unique

Handling

Foto: Angel Films

Au début du film Nour parle “avec” _____________________ à la ______________________

Foto: Angel Films

Au milieu du film Nour et ses frères vont chercher (henter) _____________ à _______________ 

Foto: Angel Films

A la fin du film Nour va à Paris avec _________________________ pour (for at) voir ___________

 

Une fille – un garçon – ses frères - son frère aîné – son frère cadet - sa mère – leur mère – la professeure - l’hôpital – Paris – la plage – un concert 

Tematik: Mødet med musikken

La musique et la rencontre avec Sarah jouent un grand rôle dans le film.
Musikken og mødet med Sarah spiller en stor rolle i filmen.

Deux par deux OU tous ensemble
To og to ELLER i klassen 

 • Lisez le message de Sarah quand elle est face à la mère de Nour. Soulignez les mots que vous comprenez.
  Læs Sarahs besked, da hun står foran Nours mor. Sæt streg under de ord, som I forstår. 

«Bonjour Madame. Bonsoir. Je suis... Je m’appelle Sarah. Je suis chanteuse. Je viens ici pour chanter avec les jeunes qui… avec ceux qui veulent. Je suis venue voir votre fils, parce qu’il ne vient plus chanter. Je me demandais pourquoi il ne pouvait pas venir. Parce que votre fils, il a… il a quelque chose… Peut-être… sûrement du talent. On ne sait pas où ça le mènera, mais c’est comme ça. C’est en lui, et il ne faut pas qu’il passe à côté de cette chance. Maintenant il a le chant pour lui. C’est pour toujours. Ça peut l’aider à tout regarder différemment. À lui donner de la joie… de la force. Je me suis permise de venir ici pour lui dire… et pour vous le dire.» 

Foto: Angel Films

En groupe. Deux par deux
I grupper. To og to 

 • Traduisez les mots suivants du texte.
  Oversæt følgende ord fra teksten.
   
  • Chanteuse =
  • chanter  =
  • le chant =
  • votre fils =
  • du talent =
  • chance =
  • donner =
  • la joie =
  • la force =
 • Finissez les phrases suivantes avec les mots ci-dessus.
  Afslut følgende sætninger med ordene ovenfor.
  • Sarah est une________________________
  • Nour a (har)  _______________________
  • Le chant peut (kan) lui (ham) donner ___________________
  • C’est une ___________________  

Tous ensemble 
Fælles i klassen

Quel est le message de Sarah?
Hvad er Sarahs besked?  
 

Personer

 • Faites une description d’un des frères.
  Lav en karakteristik af én af brødrene. 
Mo
Hédi
Abel
Nour

Il est…     

gentil - curieux – sérieux - triste – amoureux – fâché – charmant - gai – timide – violent – impatient – détendu - heureux – fermé - content – énervé – extraverti   

 

Il aime… / il n’aime pas….

L’opéra - la musique – le chant – la musculation – les femmes – les hommes – la drogue – la famille – la mère – le foot – la pastèque – la plage – la vie de luxe – les animaux – Pavarotti

Min mening

 • Ton avis.
  Din mening
  • Je pense que (jeg synes at)… c’est… (det er)…  
  • À mon avis (efter min mening)… c’est… (er det)…
 • Le défi.
  Udfordringen (valgfri)
  • Présente une scène que tu aimes.
   Fremhæv en scene, som du kan lide. 
  • J’aime la scène où… 

 

Un bon film = en god film 

Un film important = en vigtig film

Un film ennuyeux = en kedelig film

Un film nul = en meget dårlig film

Un film touchant = en rørende film
 

Klip fra filmen

Klip 1

Klip 2

Klip 3

Klip 4

Billeder fra filmen

Billede 1

Foto: Angel Films

Billede 2

Foto: Angel Film

Billede 3

Foto: Angel Films

Billede 4

Foto: Angel Films

Billede 5

Foto: Angel Films

Billede 6

Foto: Angel Films

Billede 7

Foto: Angel Films

Billede 8

Foto: Angel Films

Billede 9

Foto: Angel Films

Billede 10

Foto: Angel Films

Billede 11

Foto: Angel Films

Billede 12

Foto: Angel Films

Billede 13

Foto: Angel Films

Billede 14

Foto: Angel Films

Billede 15

Foto: Angel Films

Billede 16

Foto: Angel Films

Billede 17

Foto: Angel Films