Forberedelse og undervisningsmaterialer

Filmaktiviteter

Forberedelse af FILM-X forløb

Alle FILM-X forløb kræver en basal forberedelse. Dette inkluderer bl.a. at eleverne inddeles i filmhold, at de fordeles ud på optagestudierne og at de ser introfilm og baggrundsfilm igennem, så de får gjort sig nogle indledende overvejelser omkring de film, de skal producere.

Derudover vil der til hvert forløb være andre vigtige ting, I skal nå på forhånd for at få det optimale udbytte ud af forløbet.

Vi har udviklet lærer- og elevmaterialer til alle vores forløb, som hjælper jer igennem denne proces.

Her finder du en oversigt over vores forberedelsesmaterialer:

 

Filmaktiviteter I kan bruge på skolen

Du kan også finde inspiration til korte praktiske filmforløb på 1-4 lektioner, som I kan lave hjemme på skolen ved at klikke på menuen "Filmaktiviteter" i højre side.

Filmaktiviteterne kan både bruges legende og eksperimenterende til at give eleverne nogle første erfaringer med filmproduktion, og de kan anvendes i mere faglige forløb, hvor eleverne skal reflektere over fortællinger og æstetiske valg undervejs.

Aktiviteterne ”Lav en thermatrope” og ”Filmmanuskriptet” er analoge, mens de øvrige er digitale og løses med kamera – og i flere tilfælde et klippeprogram.

Se derudover forslag til aktiviteter med stopmotion på siden FILM-X Animation.