Filmleksikon

Hjem

Billedharmoni

Et billede kan virke harmonisk eller uharmonisk. Det afhænger blandt andet af, hvilke linjer og former, som dominerer, og hvor de er placeret i billedet.

Et billede kan være komponeret på en måde, så vi oplever, at det virker harmonisk og i balance. Det skaber ro og er behageligt at se på. Et billede kan også være komponeret på en måde, så vi oplever, at det virker uharmonisk og ude af balance. Når vi ser på det, kan det give os en fornemmelse af ubehag, forvirring, eller at noget er galt.

Det gyldne snit

Det gyldne snit er en klassisk kompositionsregel, som film har overtaget fra malerkunsten. Billedet deles op i ni felter ved hjælp af fire linjer. De fire steder, linjerne krydser, kaldes de gyldne snitpunkter. Hvis de vigtige dele af motivet placeres i snitpunkterne, oplever vi billedkompositionen som harmonisk. Hvis en horisontlinje ligger i det gyldne snit, eller hvis en person står i det gyldne snit, vil vi opleve, at billedet virker mere i balance, end hvis horisonten eller personen placeres lige midt i billedet eller helt ude ved billedets kant.

   

I kortfilmen 'Børneleg' (eksempel 1) er mange af indstillingerne komponeret ud fra det gyldne snit. Her ser vi hovedpersonen i begyndelsen af filmen. Hans ansigt er i et snitpunkt og cyklen i et andet snitpunkt. Personen til venstre for ham er i et tredje snitpunkt. Den fornemmelse af ro og harmoni, billedets komposition giver, står i kontrast til de trøstesløse omgivelser og den kolde, blålige farve, der præger billedet. Billedets komposition gør det behageligt at se på, selvom det er en trist location.

Framegrab fra 'Børneleg'
  Eksempel 1
Det gyldne snit

S-kurver

En anden måde at skabe harmoni i et billede er ved hjælp af s-kurver. En s-kurve er en let bugtet linje, der går gennem billedet. Det kan fx være en vej, en strandbred eller et trappegelænder. S-kurver giver et roligt og afbalanceret indtryk og skaber fornemmelse af dybde og perspektiv.

I kortfilmen 'Forsvunden' (eksempel 2) er der flere eksempler på s-kurver, bl.a. dette totalbillede af stranden ved den lejrskole, hvor hovedpersonen bor sammen med sin klasse. Kysten tegner en fin bugtet linje, der sammen med den vandrette horisontlinje skaber en oplevelse af ro og harmoni. Kompositionen afspejler, at der stadig er relativ fred og god stemning blandt lærere og elever.

Framegrab fra 'Forsvunden'
  Eksempel 2
S-kurve

Trekantkomposition

En trekantkomposition kan både give en fornemmelse af harmoni og disharmoni. Hvis et billede er præget af en trekantet form, som hviler på sin base, oplever vi billedet som roligt og stabilt. Hvis den trekantede form derimod har en af spidserne nedad, oplever vi billedet som ustabilt og ude af balance.

I kortfilmen 'Lille Lise' (eksempel 3) har vi et eksempel på en disharmonisk trekantkomposition. Moren er klædt helt i sort, og hendes krop danner en mørk trekant med spidsen nedad. Den ustabile billedkomposition afspejler handlingen i scenen. Moren skaber ubalance i lille Lises liv, fordi moren fortæller, at forældrene skal skilles, og hun skal flytte. Billedets komposition er også præget af faren, der står som en søjle mellem Lise og moren og skiller dem ad.

Framegrab fra 'Lille Lise'
  Eksempel 3
Trekantkomposition

Læs mere om billedkomposition og se eksempler her:

Billedkomposition
Dybdekomposition
Linjer