Filmleksikon

Hjem

Hjælper

Hjælperen er en af aktanterne i aktantmodellen. Hjælperen er den person eller de kræfter, der hjælper filmens hovedperson (subjekt) med at gennemføre sit projekt og nå sit mål.

Hjælperen hjælper hovedpersonen (subjekt) med at nå sit mål (objekt). Hjælperen kan være en person (fx hovedpersonens bedste ven) eller en ting (fx en magisk stav). Det kan også være overnaturlige kræfter (fx at kunne blive usynlig), et karaktertræk hos hovedpersonen selv (fx charme) eller en tilfældig begivenhed, der kommer hovedpersonen til gode (fx et tilfældigt møde).

Over for hjælperen står modstanderen, der lægger hindringer i vejen for hovedpersonen. De modsatrettede kræfter skaber spænding og konflikt i filmen. Det afspejles i konfliktaksen (se modellen nedenfor og opslaget om aktantmodellen), hvor pilene peger mod hinanden.

Der er tit flere hjælpere i en film.

Illustration: Filminstituttet

Hjælperen i kortfilmen 'En tier'

I 'En tier' er bedstefaren en hjælper. Han hjælper hovedpersonen Homer (subjekt) med at få hævn (objekt). Han dækker over Homer og lader ham gå ud, selvom han har husarrest. Man kan også argumentere for, at Homers snuhed og to rekvisitter hjælper ham til at få hævn: den digitale fodlænke med gps og Homers kunstige ben. På grund af de to ting kan Homer forlade sit hjem og stadigvæk have et alibi.

Illustration: Filminstituttet
Framegrab fra 'En tier'
  Eksempel 1
Bedstefaren er hjælper
 

Læs mere om aktantmodellen og se eksempler her:

Aktantmodellen
Subjekt
Objekt
Giver
Modtager
Modstander