Filmleksikon

Hjem

Panorering

Når et filmkamera panorerer, drejer det vandret om sin egen akse. Det svarer til at se til højre eller til venstre.

En panorering kan være kort, dvs. en lille bevægelse, ligesom når man drejer ansigtet og kigger til højre eller venstre. Panoreringen kan også være lang. Hvis en panorering er 360 grader, svarer det til, at man står samme sted og drejer sig en hel omgang, mens man betragter alt omkring sig.

En panorering kaldes også "en pan". En meget hurtig panorering kaldes en sweep-pan eller en rush-pan. Hvis det går meget stærkt, kan det være svært at nå at se motivet, og en sweep-pan kan underbygge en stemning af dramatik og forvirring.

I 'Ung mand falder' (eksempel 1) ser vi et eksempel på en panorering. Hovedpersonen går ned ad en gade, da hans klassekammerat kommer cyklende. Vi ser hende fra hovedpersonens synsvinkel, dvs. fra subjektiv synsvinkel. Hans blik (og kameraets) følger pigen på cyklen i en panorering, da hun cykler rundt om ham. Synsvinklen og panoreringen styrker vores identifikation med hovedpersonen. Vi oplever verden gennem hans øjne.

Eksempel 1: Panorering (fra 'Ung mand falder')

Læs mere om kamerabevægelser og se eksempler her:

Kamerabevægelser
Kamera på stativ og håndholdt kamera
Tilt
Kamerakørsel
Krantur
Zoom