Filmleksikon

Hjem

Kamerakørsel

Når filmkameraet bevæger sig vandret fx på skinner eller hjul, kaldes det en kamerakørsel (eller travelling eller tracking). Kameraet kan bevæge sig langs med, hen mod eller væk fra motivet.

Ved en kamerakørsel kan kameraet bevæge sig væk fra et motiv eller hen mod et motiv og minde om en zoom. Et kamera kan bevæge sig i samme retning som en person, dvs. parallelt med personen. Så oplever vi det som om, vi følges med eller overhaler personen. (Se eksempel 1). Hvis en kamerakørsel bevæger sig i modsat retning af en person i bevægelse, vil vi kun få et ganske kort glimt af personen, idet kameraet passerer. En kamerakørsel kan være hurtig eller langsom alt efter hvilken effekt, fotografen vil opnå. Den langsomme kørsel kan give os tid til at se og tænke, og den hurtige kørsel kan understrege dramatik.

I kortfilmen 'Sommersøndag' (eksempel 1) er der en kamerakørsel hen over en togbro. I denne indstilling følges vi med filmens to hovedpersoner, far og søn. Kamerabevægelsen giver os mulighed for at se på dem og høre, hvad de snakker med hinanden om. Mens vi følges med dem, har vi tid til at tænke over, hvem de er, og hvordan deres forhold til hinanden er. Samtidig får vi et indtryk af miljøet omkring dem, dvs. filmens location.

Eksempel 1: Kamerakørsel parallelt med personer (fra 'Sommersøndag')

Læs mere om kamerabevægelser og se eksempler her:

Kamerabevægelser
Kamera på stativ og håndholdt kamera
Panorering
Tilt
Krantur
Zoom