Kærlighed ved første blik elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Tema
 • Filmsprog
 • Videre arbejde
 • Begyndelser og breakups
  • Lav en kærlighedsscene (6.-9. klasse)
   • Til eleven
   • Til læreren
  • Læg dialog på stumfilm

Introduktion

Arbejdet med materialet handler overordnet om kærlighed og kærlighed på film. Det bliver I klogere på gennem opgaverne:

 • Først skal I se kortfilmen ’En eftermiddag’. Dernæst skal I lave en individuel skriveøvelse med udgangspunkt i filmens handling. 
 • I skal i grupper arbejde med de filmiske virkemidler. Blandt andet brugen af synsvinkel i filmen. Derudover skal I arbejde med filmens dramaturgi og genre. I skal finde information om filmsproget i Filmleksikon og bruge jeres viden til at analysere filmen, og undervejs skal I afprøve de filmiske virkemidler med jeres mobiltelefoner. 
 • I det videre arbejde ser I stumfilm sammen i klassen. I svarer på opgaver om filmenes handling og syn på kærlighed og kønsroller.
 • Til sidst skal I prøve at lægge stemmer på stumfilmscener og lave jeres egne små film om kærlighed. Det er i afsnittet ’Begyndelser og breakups’.  
Framegrab: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Læringsmål: Når I er færdige med opgaverne, har I prøvet at …

 • Omskrive en kortfilm til en novelle.
 • Analysere brug af filmiske virkemidler og synsvinkel.
 • Anvende tre-akter-modellen og viden om brugen af rekvisitter i film.
 • Analysere kærlighedsfilmens genretræk.
 • Diskutere forskellige syn på kærlighed og kønsroller. 
 • Lægge stemmer på film (remediering) og producere film om kærlighed.
   

Film og forforståelse

Kortfilmen ’En eftermiddag’ handler om teenagedrengene Frederik og Mathias. De er gode venner. Men måske har de også stærkere følelser end bare venskab? 

Før I ser filmen, skal I løse et par opgaver, der handler om kærlighed på film.

To og to 

 • Lav en liste på fem titler på kærlighedsfilm, I har set eller hørt om. 
  • Hvilken er jeres yndlingsfilm inden for genren?
 • Skriv en kort, præcis definition af ordet ”kærlighed”. 
Foto: 'A Star is Born' (2018) Matthew Libatique / Warner Bros. Pictures
Foto: 'Call Me by Your Name' (2018) Sayombhu Mukdeeprom / Sony Pictures
Foto: 'En flænge i himlen' (2014) Ben Richardson / Temple Hill Entertainment
Foto: 'La La Land' (2016) Linus Sandgren / Summit Entertainment

Handling

Individuelt

 • Skriv kortfilmens handling som en novelle:
  • Du skal skrive i en skjult tredjepersonsfortæller med ydre synsvinkel. Det vil sige, at fortælleren ikke kommenterer handlingen og ikke ved, hvad personerne tænker og føler. Fortælleren kan til gengæld gengive, hvad personerne gør og siger, fx i form af replikker angivet i direkte tale med citationstegn (””).
Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

Tema

Kærlighed og forelskelse

’En eftermiddag’ er en typisk kortfilm. Den er helt enkel, men alligevel ligger der meget under overfladen. På en måde kan man sige, at den helt enkelt handler om kærlighed: to drenge, som er forelskede i hinanden. Men under bag det hele gemmer der sig alligevel meget mere.

 • Kig på jeres egen definition af kærlighed: Hvordan passer den på Mathias og Frederik?
 • Det viser sig, at både Mathias og Frederik er forelskede i hinanden. Hvad er det for ting, som ikke siges i filmen, men som alligevel gør det svært for drengene at udtrykke deres følelser?
 • Kunne filmen lige så godt have to piger i hovedrollerne? Hvorfor/hvorfor ikke? 
 • Kunne filmen lige så godt have en dreng og en pige i hovedrollerne? Hvorfor/hvorfor ikke?
   
Foto: 'Adèles liv – Kapitel 1 & 2' (2013) Sofian El Fani / Quat'sous Films
Foto: 'Da Harry mødte Sally' (1989) Barry Sonnenfeld / Castle Rock Entertainment
Foto: 'Venuseffekten' (2021) Valdemar Cold Winge Leisner / Motor ApS

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Kærlighedens blik

I grupper

I mange kærlighedsfilm kommer forelskelsen og de stærke følelser til udtryk i blikket ... 

Foto: 'Titanic' (1997) Russell Carpenter / 20th Century Fox

Sådan er det også i ’En eftermiddag’. Det er igennem Frederiks blik på Mathias’ nakke, at vi opdager, at han er tiltrukket af Mathias. Filmen fortæller os ikke med ord, at Frederik er forelsket. Den viser os det med sine billeder. Helt konkret er det udført med usynlig klipning og brug af POV

’En eftermiddag’ skifter mellem en objektiv synsvinkel og en subjektiv synsvinkel. I den objektive synsvinkel ser vi drengene udefra, som om vi var en flue på væggen. I den subjektive synsvinkel ser vi, hvad de ser. 

 • Find steder i filmen, hvor der er brugt objektiv synsvinkel og subjektiv synsvinkel. Find et eksempel på over-the-shoulder, og forklar, hvordan dette ’nakkeskud’ giver os mulighed for at identificere os med Frederik.

 

I grupper på tre

 

 • Lav en scene på mobiltelefonen. Scenen skal vise, at en person er forelsket i en anden person. I skal bruge lead-in, POV, over-the-shoulder og follow up.
Eksempel på lead-in, over-the-shoulder og follow up i ’En eftermiddag’.

Dramaturgi: Den gode fortælling i kortfilm

I grupper

Dramaturgi er læren om, hvordan man fortæller den gode historie. Den gode historie fanger seeren, den hænger sammen og har måske en overraskende drejning. De fleste kortfilm bygger deres historie op efter tre-akter-modellen

 • Forklar, hvordan ’En eftermiddag’ følger tre-akter-modellen.
  • Hvor foregår de tre akter
  • Hvad er første vendepunkt?
  • Hvad er midtpunktet?
  • Hvad er andet vendepunkt?
  • Hvad er ”resolutionen” eller afklaringen på filmens konflikt (hvis der er nogen)?
  Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS
  Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

  Den gode historie bygger ofte nogle forventninger op hos seeren, men snyder os så og viser, at historien i virkeligheden er noget andet, end vi troede. Sådan er det også i ’En eftermiddag’. I filmen er det især én rekvisit, der bruges til at få os til at tro noget, som så senere viser sig at være det modsatte. 

  • Hvilke rekvisitter bruges i ’En eftermiddag’ til at vise filmens miljø og tidsperiode? Forklar, hvordan telefonen har afgørende betydning for handlingen.
   • Hvordan er telefonen brugt til at ”narre” tilskueren? 

  Genre: Kærlighedsdramaet

  I grupper

  ’En eftermiddag’ er en kærlighedsfilm (læs introduktion til genren). 

  • Hvilke kendetegn fra kærlighedsfilm passer på ’En eftermiddag’? Hvordan passer filmen ind i sin tidsperiode?

  Alle genrefilm har nogle undergenrer, og sådan er det også med kærlighedsfilmen. ’En eftermiddag’ er et eksempel på kærlighedsdramaet.

  • Hvordan passer ’En eftermiddag’ på kærlighedsdramaet? Hvordan viser filmen, at kærligheden er kompliceret, men samtidig umulig at undertrykke?
  Foto: 'En eftermiddag' (2014) Jonas Berlin / 1201 ApS

  Videre arbejde

  Kærlighed og kønsroller gennem tiden

  Kærligheden og kønsrollerne har altid været populære temaer på film. I årene fra 1910 til 1920 var danske film meget populære, også i udlandet. Det skyldtes især, at der endnu ikke var tale på film. så publikum kunne forstå filmene på tværs af sproggrænser. Kærligheden var et stort tema i stumfilmene. To mennesker søger kærligheden til hinanden, men først skal de lige overvinde nogle forhindringer. På den måde ligner stumfilmenes kærlighedshistorier meget de film, vi stadig ser i dag. På andre punkter har vores opfattelse af kærlighed, kønsroller – og hvordan man vinder kærlighed – ændret sig en del. Det kan man fx se i filmene ’Kærlighedens ABC’ og ’Don Juans overmand’, begge fra 1916.

  Foto: 'Don Juans overmand' (1916) Hugo J. Fischer / Nordisk Films Kompagni
  Foto: 'Kærlighedens ABC' (1916) Carl Ferdinand Fischer / Neutral-Film

  Før I ser filmene

  Der bliver ikke sagt noget i stumfilm. Ikke noget, vi kan høre, i hvert fald. Man skal derfor arbejde lidt mere for at følge med i handlingen, end vi er vant til, når vi ser film. Læg godt mærke til skuespillernes mimik og deres kropssprog, som I mange tilfælde skal udtrykke det, de siger og føler. Læg også godt mærke til filmenes fremstilling af kønsroller og kærlighed.

  Kærlighedens ABC

  • Se filmen her.
  • Skriv et kort referat af handlingen.
  • Skriv en karakteristik af Lise.
  • Hvorfor er Lise overrasket, da hun første gang møder sin forlovede, Phillip? Hvordan kan det overhovedet gå til, at hun aldrig har mødt ham før, når nu de er forlovede? 
  • Hvordan opfatter Lise (og filmen) forholdet mellem mænd og kvinder? Hvordan har synet på kønsroller ændret sig?
  Foto: 'Kærlighedens ABC' (1916) Carl Ferdinand Fischer / Neutral-Film

  Don Juans overmand

  • Se filmen her
  • Skriv et kort referat af handlingen.
  • Hvilke forskellige former for kærlighed kommer til udtryk gennem henholdsvis obersten og hovedpersonen, Peter?
  • Kunne man forestille sig filmens konflikt i en film i dag?
  Foto: 'Don Juans overmand' (1916) Hugo J. Fischer / Nordisk Films Kompagni

  Begyndelser og breakups

  Foto: 'Venuseffekten' (2021) Valdemar Cold Winge Leisner / Motor ApS

  'Begyndelser og breakups' er et kreativt produktionsafsnit, hvor I både skal arbejde med filmproduktion og remediering af gamle danske stumfilm.

  I produktionsafsnittet, 'Lav en kærlighedsscene', skal I eksperimentere med kærlighedsfilmen som genre. I skal afprøve filmsprogets muligheder, når man skal formidle menneskers følelser på film.  

  I remedieringsøvelsen, 'Læg dialog på stumfilm', skal I prøve at lægge stemmer på stumfilmklip og genfortælle historien igennem ny dialog. 

  Lav en kærlighedsscene (6.-9. klasse)

  I denne øvelse skal I producere små film, der undersøger kærlighed som tema.

  Øvelsen rummer både en opgavebeskrivelse til eleven og en produktionsvejledning til læreren

  Til eleven

  I denne øvelse skal I producere en scene i en kærlighedsfilm på to-fire minutter. Scenen skal enten være: 

  1. En begyndelse på kærlighed – en forelskelse eller kærlighedserklæring. 
  2. Slutningen på kærlighed – et breakup.

  I samarbejder på et filmhold med tre-fire personer. På hvert hold skal der være en fotograf / instruktør og enten to eller tre skuespillere. Skuespillerne er to personer, der enten finder sammen eller går fra hinanden. Hvis der er tre skuespillere, er den tredje en person, der har en vigtig betydning for forholdet (kærligheden) – en hjælper eller en modstander. Hele holdet klipper filmen sammen bagefter.

  Jeres filmhold skal vælge mellem øvelse A eller B. Brug de tre spørgsmål, når I finder på jeres historie.

  A: ”Kærlighed opstår… ”

  To personer skal finde kærligheden. I skal sætte scenen. Brug følgende spørgsmål:

  • Hvem møder hinanden? 
   • Beskriv personerne: Hvordan kender de hinanden – hvis de overhovedet har mødt hinanden før? Hvad er deres baggrund sammen og hver for sig? Tal om deres alder og køn.
  • Hvor foregår scenen?
   • Beskriv jeres location: Er personerne i samme rum, eller kommunikerer de fx over mobilen? Er de på date, eller mødes de tilfældigt? Hvor skal I filme for at få den rette stemning?
  • Hvordan bliver de kærester?
   • Beskriv handlingen: Spørger den ene den anden direkte? Foregår det med et brev – eller måske en sang? Hvordan reagerer den anden person? Skal der være dialog? (Skriv evt. dialogen ned).
  Foto: 'Dirty Dancing' (1987) Jeffrey Jur / Vestron Pictures

  B: ”Breakup…”

  Den ene i et kærestepar skal gøre det forbi. I skal sætte scenen. Brug følgende spørgsmål:

  • Hvem går fra hinanden?
   • Beskriv personerne: Hvor længe har de været kærester? Hvor godt kender de hinanden? Har de hemmeligheder over for hinanden, eller er der god tillid? Andet vigtigt?
  • Hvor foregår scenen?
   • Beskriv jeres location: Er personerne i samme rum, eller kommunikerer de fx over mobil? Er de ude blandt andre mennesker eller hjemme hos den ene? Hvor skal I filme for at få den rette stemning?
  • Hvordan sker bruddet?
   • Beskriv handlingen: Kommer det pludseligt, eller er det et planlagt brud? Sker der noget i omgivelserne, som fremprovokerer bruddet? Er de enige om bruddet, eller bliver den ene ulykkelig?
  Foto: 'Brokeback Mountain' (2005) Rodrigo Prieto / Paramount Pictures

  Inden I optager filmen:

  • Vælg en location – tænk over, at der skal være godt lys, og at farverne og lyset på jeres location skal give den rette stemning. Husk også at finde et sted, hvor I kan optage uforstyrret.
  • Skal I bruge særlige rekvisitter eller kostumer i jeres film? Så skal I huske at få dem med til jeres optagelser.
  • Skriv evt. de vigtigste replikker ned på forhånd – men tænk generelt mere i billeder end i ord.
  • Lav evt. et storyboard, så I husker at få alle optagelser med undervejs.

  Når I optager:

  • Brug nærbilleder og ikke kun ord til at vise følelser.
  • Brug totalbilleder for at skabe overblik i scenen.
  • Sørg for, at der ikke er for meget larm på jeres location – optag evt. replikkerne bagefter, når I klipper.
  • Brug gerne et stativ til kameraet, hvis billedet skal være roligt.

  Når I klipper:

  • Brug musik og effektlyde til at understrege følelserne.
  • Hvis I klipper mellem flere locations, er det godt at starte med totalbilleder, så publikum fornemmer, hvor personerne er. Så har man nemmere ved at fokusere på handlingen.
  • Lav evt. nærbilleder med detaljer, hvis I synes, det mangler.
  • Optag evt. replikker, der er utydelige.
    

  Til læreren

  Lav grupper: Filmhold på tre-fire elever

  Materialer: Kamera (fx mobiltelefon / tablet), klippeprogram (brug fx Skoletube på computer, eller klip på tablet), evt. mikrofon og ekstra lys, evt. storyboard. 

  Arbejdsproces (otte lektioner): 

  • Inspiration: én lektion
  • Idé, manus og evt. storyboard: to lektioner 
  • Optagelse: to lektioner
  • Klipning inkl. eksport af fil: to lektioner
  • Fremlæggelse: én lektion

  INSPIRATION TIL ELEVERNES FILM

  Kærlighed er et tema i næsten alle film og tv-serier, og film er fantastisk til at skabe fortællinger om følelser. Nærbilleder kan få publikum helt tæt på personernes følelser. Musik og lyd forstærker følelserne og identifikationen med filmens personer. Men film skaber også i høj grad en forestilling om, hvad kærlighed er – og hvad det skal være. Så film (og serier) kan nemt skabe stereotype forventninger og måske et pres på unge, der oplever, at de skal matche den kærlighed, man møder i det filmiske univers.

  Derfor ligger der mange gode og vigtige diskussioner, når eleverne sammen skal udvikle en kærlighedsfortælling. Får de deres inspiration fra indhold, de kender og holder af? Fra deres eget liv? Eller vil de bevidst bryde med normer og stereotyper i den scene, de vil skildre?

  Vi anbefaler, at I starter med at se nogle eksempler på scener med kærlighedserklæringer og breakups

  • ’En eftermiddag’ bryder normer og har en fin og enkel fortælleramme, som eleverne nemt vil kunne trække på i deres egne film. 

  Fokuspunkter: 

  • Hvem identificerer vi os med? Og hvorfor?
  • Læg mærke til, hvad der bliver sagt med ord, og hvad bliver fortalt med billede og lyd/musik?
  • Hvordan er stemningen? 
  • Hvad skabes denne stemning?
  • Hvordan skiftes der mellem billedbeskæringer og perspektiv – og hvilken effekt har disse skift?
  Foto: 'Kærestesorger' (2009) Jan Weincke / Nordisk Film 
  Foto: 'Dear John' (2010) Terry Stacey / Relativity Media                           

  IDÉUDVIKLING

  Eleverne samarbejder om at producere en filmscene i filmhold på tre-fire personer. Hvert hold har en instruktør/fotograf og to-tre skuespillere. Handlingen bygges op om enten kærlighed, der opstår, eller kærlighed, der slutter. Skuespillerne spiller parret i kærlighedsscenen, og evt. indgår en hjælper eller modstander, hvis der er tre skuespillere på holdet. I elevopgaverne finder eleverne selv på handlingen. 

  NB! En vigtig del af idéudviklingen er at forberede, hvor filmen skal optages (location), og om der skal bruges vigtige kostumer og rekvisitter. Derudover aftaler man, hvilket udstyr filmholdene bruger. Det er vigtigt at få de praktiske aftaler på plads, inden eleverne sendes ud på optagelse. Ellers kan der nemt ryge en lektion af optagetiden til at få styr på logistikken. 

  OPTAGELSE

  • Sørg for at lave faste aftaler angående locations, før eleverne sendes på optagelse. Hvis de har nået at lave et manuskript og evt. storyboard, kan det hjælpe med at gøre optagelserne mere præcise og effektive. Men improvisation kan omvendt gøre processen mere kreativ og eksperimenterende.
  • Hjælp med at finde løsninger til at opstille kameraet stabilt, evt. med brug af stativ, med mindre det er en pointe, at der skal være håndholdt kamera
  • Optag samme scene flere gange fra forskellige vinkler/beskæringer, men husk 180-graders reglen

  KLIPNING

  • Også klipningen bliver mere struktureret og effektiv, hvis eleverne har arbejdet ud fra manus og evt. storyboard. Har filmholdene optaget mere frit, kan de få brug for én-to lektioner mere til at finde struktur i deres materiale og må optage ekstra klip, der mangler, for at handlingen fungerer.
  • Det er nemmest at samarbejde som hold, hvis eleverne har adgang til at klippe filmene på computer, fx via Skoletube, men tre-fire personer kan også klippe på en tablet, fx i iMovie.
  • Afslut klipningen med at uploade filmene til det sted, hvor de skal vises fra i jeres evaluering (så de ligger klar). Husk, at det kan tage lang tid at eksportere filmen. For at det ikke bliver en flaskehals kan du give et par elever til opgave at undersøge, hvordan man eksporterer filmene fra det klippeprogram, I bruger, og lad dem lave en kort vejledning til klassen.

  FORSLAG TIL ALTERNATIV IDÉUDVIKLING BASERET PÅ ”EN SAND HISTORIE”

  Eleverne kan basere deres film på en ”sand historie”. De skal lave et interview med en voksen person, de kender. Det kan være forældre, tanter, bedsteforældre, en lærer osv. Interviewet skal enten handle om ”Den første (største?) forelskelse” eller ”En ulykkelig kærlighed”. Den historie, eleverne får fortalt i interviewet, skal de efterfølgende omsætte til et filmmanuskript.

  Forslag til spørgsmål i interviewet:

  • Hvem blev du forelsket i?
  • Hvad faldt du for?
  • Hvordan skete det?
  • Hvad gjorde du for at blive kærester med personen?
  • Lykkedes det?
  • Hvordan sluttede det?
  • Beskriv situationerne så konkret som muligt …

  Læg dialog på stumfilm

  To lektioner – gerne sammenhængende.

  Udstyr: Computer med klippeprogram, fx Skoletube / Wevideo eller tablet med iMovie eller tilsvarende.

  I grupper på tre (kan evt. laves med to, hvor den ene spiller flere roller).

  Stumfilm er fra en tid, hvor man ikke kunne optage dialog til film. Skuespillet var derfor ekstra tydeligt, og mellemtekster blev brugt til at forklare vigtige detaljer i handlingen. 

  I skal nu optage jeres egen dialog til et stumfilmsklip på et par minutter. I kan vælge mellem scener fra to klassiske stumfilm. Stumfilmklippene kan downloades fra Filmcentralens Skoletube-kanal.

  NB. Filmklippene må ikke deles på andre platforme eller sociale medier.

  Kærlighedens ABC: I ’kærlighedens ABC’ skal en ung pige lære sin forlovede, hvordan man flirter og vinder en piges hjerte. Hun klæder dem ud, og de to bytter kønsroller. 

  Klip 1

  Klip 2

  Klip 3

  Afgrunden: Klippet fra stumfilmklassikeren ’Afgrunden’ viser det første møde mellem to unge mennesker og er et eksempel på kærlighed ved første blik. 

  Klip 1

  Se klippene igennem, vælg et af dem, og tal om følgende:

  • Hvad er diskussionen / konflikten?
  • Hvad kan man se i skuespillet, og hvad skal siges i replikkerne, for at publikum fanger handlingen?
  • Skal der ske noget overraskende?
  • Vil I evt. klippe noget ud eller bytte rundt på nogle klip?

  Herefter arbejder I med selve produktionen:

  • Download klippet, og læg det ind i et klippeprogram. I kan arbejde på tablet, smartphone eller computer. Har I abonnement til Skoletube, kan I klippe i Wevideo og dele filmene med hinanden på Skoletube.
  • Start med at ændre billedsiden, hvis I vil.
  • Indtal replikkerne. Brug gerne en ekstern mikrofon eller find et sted, hvor der er ro.
  • Overvej, om der skal musik eller effektlyde på for at underbygge stemningen? Husk kun at bruge rettighedsfri musik (der fx findes i Wevideo).
  • Læg evt. skilte ind med forklaringer / handling.
  Foto: 'Afgrunden' (1910) Alfred Lind / Kosmorama