Rafiki elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
  • Filmiske virkemidler: Synlig klipning, lyd, farver og rekvisitter
  • Dramaturgi: Aktantmodellen og manuskript
  • Genre: Ungdomsfilm og kærlighed
 • Videre arbejde
 • Klip fra filmen

Introduktion

Først skal I se en trailer for filmen og gøre jer nogle overvejelser. Bagefter skal I lave en række kreative opgaver, hvor I skal arbejde med farver, collage, montage og meddigtning. Herefter skal I koncentrere jer om temaer og filmsprog.

Læringsmål: Når I er færdige, kan I ...

 • Vurdere filmens religiøse motiver for hadforbrydelser  
 • Anvende aktantmodellen til at redegøre for en films handling og karakterer
 • Genkende og forstå brugen af rekvisitter og synlig klipning
 • Forstå filmens budskab og karakterernes udvikling
 • Analysere filmens farveholdning og billedsprog
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Film og forforståelse

'Rafiki' er baseret på en novelle; det, der i filmsprog hedder en adaption. Novellen 'Jambula Tree' er skrevet af Monica Arec de Nyeko, som har modtaget den litterære Cain Prize for bedste afrikanske litteratur i 2008. Filmen, som er instrueret af den kvindelige, afrikanske instruktør Wanuri Kahiu, tematiserer kærligheden mellem to af samme køn i Kenya, hvor der er LGBT-stridigheder og en kirke, som ikke accepterer homoseksualitet. Titlen ’Rafiki’ er swahili (afrikansk) og betyder ’ven’.

Filmens farvemættede billedside bevæger sig indenfor regnbueflagets palet og understøtter på den måde 
LGBT-temaet. 

Filmen har fået 17 priser og 17 nomineringer. Læs mere her.

Se traileren til ’Rafiki’

Når I har set traileren:

 • Hvad lægger du mærke til ved farverne og stemningen?
 • Hvad gør dig nysgerrig ift. at se videre?
 • Hvad tror du, der kommer til at ske med de to piger?

Homoseksualitet og andre kulturer

 • Hvad ved du om homoseksualitet i andre kulturer?
 • Kender du betegnelsen LGBT?
 • Har du set andre film, som handler om kærligheden mellem to af samme køn?
   

Handling

I grupper / i klassen 

For at få et godt overblik over handlingen er det en god idé at lave en tidslinje med plottet. 

Skab en fælles plotline i klassen på en væg ved hjælp af post-its. 

 • Lav fire grupper, der hver især genser en bid af filmen, og notér handlingen i stikord på post-its.
  • Gruppe 1: 00:00-20:00 minutter
  • Gruppe 2: 20:00-40:00 minutter
  • Gruppe 3: 40:00-60:00 minutter
  • Gruppe 4: 60:00-82:00 minutter
 • Hvilke tre scener er de mest markante – og er dem, du vil huske?

Individuelt / i klassen 

 • Skriv et kort opslag til et socialt medie for den dag, pigerne bliver overfaldet. Vælg enten Kena eller Ziki som afsender. Hvad skete der? 
  • Læs jeres opslag højt for hinanden i klassen.  
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Temaer

Individuelt

 • Notér de temaer, du har lagt mærke til i filmen.

Filmen tematiserer blandt andet homoseksualitet og den modstand, som Kena og Ziki oplever i et religiøst og politisk styret samfund. De udsættes for hadforbrydelser og udstødelse. I filmen bliver vi vidne til brud på menneskerettighederne.

Homoseksualitet og hadforbrydelser 

I grupper

Homoseksualitet er i mange lande forbudt. I disse lande foregår også en del hadforbrydelser eller hate crimes, som de kaldes på engelsk. Hadforbrydelser er forbrydelser, som bliver begået mod grupper eller personer af religiøse, seksuelle, sociale eller politiske grunde.

Efter overfaldet bliver Kena og Ziki bragt til politistationen. På politistationen har de to politibetjente en dialog:
     ”Hvem af jer to er manden?”
     ”Det er til sagsakterne.”

Foto: Framegrab / World Big Cinema
Foto: Framegrab / World Big Cinema
 • Gense klippet på politistationen (klip 1).
 • Forklar, hvad de taler om.
 • Hvordan ydmyger politibetjentene dem?

Hjemmeside om hadforbrydelser

 

I grupper

 

 • Lav en dummy (et prøveeksempel) på en hjemmeside om hadforbrydelser. Siden skal indeholde følgende:
  • Fakta om hadforbrydelser (søg online).
  • En beskrivelse af overfaldet på Kena og Ziki og hele episoden, fra da det skete til politistationen.
  • Et argument for, at overfaldet på hovedpersonerne i filmen er en hadforbrydelse.

Menneskerettigheder

I mange lande er det forbudt at være homoseksuel. Det kan betragtes som et brud på menneskerettighederne. Menneskerettighederne er formuleret i Verdenserklæringen fra 1948 og er forfattet af lederne i FN i 30 artikler. Rettighederne har siden fungeret som et slags regelsæt indenfor FN’s medlemslande.

I grupper

 • Læs artiklerne (1,2,3,5,9,10,16,18,19,28,29,30) i Menneskerettighederne.
 • Hvilke af rettighederne er vigtige ift. filmen? Er punkt 16 fyldestgørende, eller kunne det omformuleres, så det passer til filmen? Vælg de vigtigste, og lav gerne en planche med dem. 
Foto: Framegrab / World Big Cinema

Religiøsitet

Det religiøse spiller en stor rolle i filmen og skildres symbolsk via Kristus på korset, tematisk i kirken og som en stærk religiøsitet hos Kenas mor.

Helikopteren, der flyver på himlen, er næsten som et kors, der går igen i filmen.

Foto: Framegrab / Big World Cinema

I kirken prædiker præsten om homoseksualitet som en unaturlig form for kærlighed og kommer med et tematisk statement: ”Hvad er en menneskeret?”.

Han siger:
”Det overrasker mig, at der findes kenyanere, der udfordrer myndighederne med deres holdning til ægteskab mellem to af samme køn. De hævder, det er en menneskeret. Hvad er en menneskeret? Er det ikke Gud, som bestemmer – hvad der er rigtigt og forkert? Vi må ikke gå i fortabelse!”

To og to eller i grupper

 • Gense præstens prædiken (klip 2)
 • Hvilket citat bruger præsten til at argumentere for sin holdning?
 • Hvad mener han med ”fortabelse”?

Religion kan også ses hjemme hos Kenas mor.

 • Gense morens telefonsamtale (klip 3) og forældrenes skænderi (klip 4).
 • Hvilken rolle spiller religion i Kenas mors liv?
 • Hvem giver moren skylden, da forældrene skændes over overfaldet på Kena?
 • Hvad tror moren, hun kan gøre?
 • Hvad er det for en forestilling om homoseksualitet, som moren har?

Udover optagelser i kirken og klip med en kristusfiguren ses det tematiske statement allerede i starten af filmen gennem nedenstående budskab.

 • Hvordan er det religiøse budskab beskrevet?
 • Oversæt teksten til dansk. Hvad betyder det?
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Synlig klipning, lyd, farver og rekvisitter

Filmen er gennemsyret af prangende farver, mønstre og ornamenter i regnbuefarver. Den synlige klipning slår tonen an i starten (i filmens anslag) med en blanding af stillbilleder og bevægelse, der er med til at give en rytmik og oplevelse af musik og dans. Vi oplever filmens mood, grundstemningen i filmen. Klipningen er som i en musikvideo med dans og musik, hvor regnbuefarverne er med til at understøtte LGBT-temaet. De ting, som folk er i gang med, bliver brugt som en del af rytmen (hulahopringe i bevægelse, en kniv, der bliver slebet m.m.). Lav et mindmap over alle de naturlige rekvisitter, som er i bevægelse og bidrager til oplevelsen.

I grupper

 • Gense starten (klip 5), og læg mærke til, hvordan reallydene bliver brugt som ”instrument”. Hvad er den første lyd, man hører, mens der stadig er sort skærm? Hvilken virkning har den synlige klipning?
 • Lav et mindmap (se nedenstående) over alle rekvisitterne, som er i bevægelse.

Kena besøger Ziki for at tage hende med ud. Det er en sekvens med synlig klipning, hvor vi får en oplevelse af udvikling mellem karaktererne og deres kærlighed. Sekvensen fungerer som en musikvideo eller et digt. 

 • Gense Kena og Zikis date (klip 6).
 • Hvilken betydning har musikken for sekvensen? Se den først med musik, derefter uden lyd.

Første gang vi møder Ziki, er da Kena får øje på hende ved siden af hendes fars valgplakat foran en port. 

Foto: Framegrab / Big World Cinema

To og to

 • Hvad ser du på billedet?
 • Hvordan er farveholdningen?
 • Beskriv porten. Hvilken betydning har den?
 • Hvad er der på plakaten?

En tredjedel inde i filmen er Kena og Ziki på bar. Her får de kropsudsmykning og bliver næsten til et maleri. Karaktererne smelter sammen med filmens farverige billedsprog i miljøet og både forener dem og giver dem kontrast med kolde og varme farver.

To og to 

 • Gense Kena og Ziki på bar (klip 7).
 • Diskutér farvernes betydning
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Rekvisitter

Flere steder går bestemte rekvisitter igen, fx spejle og religiøse figurer.

Spejle

Spejle har ofte en symbolsk betydning, som viser noget om karakterens dilemma eller indre splittelse. Læg mærke til, hvornår spejle optræder efter afsløringen af Kena og Zikis kærlighed. Her ser man i en privat stund Kena alene, og hvor svært det er for hende med en identitet som lesbisk (klip 8). Hun må ikke være sammen med den, som hun elsker. Da Kena besøger Ziki og ikke er velkommen hos Zikis mor, viser spejlet dobbeltheden (klip 9).

 

To og to

 

 • Tag stillbilleder med telefonen, hvori der indgår et spejl.
  Vælg ét af ordene, og brug det som inspiration:
  vrede, sorg, jalousi, identitet.

 

Foto: Framegrab / Big World Cinema

Kristusfiguren

Det religiøse spiller en stor rolle i filmen og for betydningen af hadforbrydelserne mod Kena og Ziki. Læg mærke til kristusfiguren, der hænger i hjemmet.

To og to

Foto: Framegrab / Big World Cinema
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Kenas mor er overbevidst om, at Kena er blevet besat af onde dæmoner og får præsten til at lave en seance med djævleuddrivelse.

 • Gense djævleuddrivelsen (klip 10).
 • Præsten prædiker: "Vi er dine ydmyge tjenere, og vi er fyldt med sorg."
  • Men hvem er det, der i virkeligheden er i sorg?
 • Præsten laver djævleuddrivelse på Kena: "Du er almægtig, vis Kena nåde. Giv hendes liv din velsignelse, vis nåde."
  • Hvad betyder det, som præsten siger?
  • Hvordan bliver lyset brugt i scenerne?
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Lys og mørke

Da Kena og Ziki ligger i kærlighedsscenen og har været intime, stråler et symbolsk lys over Ziki (klip 11). Det står i stor kontrast til det mørke, de senere gennemgår. Indholdsmæssigt ledsages billedsiden af replikken ”jeg ville ønske, det her var virkelighed.” På den ene side er det jo virkeligt, fordi de rent faktisk er sammen, men samtidig siger sætningen noget om Kenas indre tilstand. Hun er forelsket, og det er næsten for godt til at være sandt. Det er en kærlighed, der ikke kan realiseres, og derfor er den i det lys ikke rigtig virkelig. De kan kun være sammen i en pseudovirkelighed – med bilen som location for deres drøm.

 

To og to

 

 • Tag billeder af hinanden.
  • Tag ét med et guddommeligt lys.
  • Tag ét mørkt billede.
  • Hvordan spiller lyset eller fraværet af lys en afgørende rolle?

 

Foto: Framegrab / Big World Cinema

Fraværet af lys fylder billederne efter hadforbrydelsen. Handlingen skildres med en næsten dæmonisk, symbolsk betydning og mørke. Kena er forslået og opsøger vennen Blacksta for at få hans omsorg. Hun har ingen steder at gå hen; hun er alene, og hendes kærlighed er dæmoniseret. Med de mørke slagskygger og de kolde sten er vi med hende, hvor hun er allermest nede. De to begreber lumumma og takete kan bruges til at beskrive billedsidens kontraster med Kenas bløde, runde hoved og gitrenes stikkende metal. Begreberne er formuleret af den tyske terapeut Wolfgang Köhler, der skabte dem i forbindelse med konflikt i en historie.

 • Gense Kenas handlinger efter hadforbrydelsen (klip 12).
 • Læg mærke til, hvordan fraværet af lys har betydning. Hvordan kommer begreberne lumumma og takete til udtryk?
 • Læg mærke til, hvordan Kena skildres i mørke, næsten dæmonisk med de stærke slagskygger, netop efter at moren har sagt, at hun er besat af onde dæmoner.

Dramaturgi: Aktantmodellen og manuskript

Aktantmodel

I grupper

Aktantmodellen kan bruges til at analysere historiens roller og funktioner i plottet. Kena er hovedkarakteren og det subjekt, som har et objekt og en mission. Hvad er det, hun gerne vil opnå, og hvem er modstanderen?

 • Lav en aktantmodel over aktanterne. Hvis man sammenligner plottet med et folkeeventyr, hvem er så ”prinsen” og ”prinsessen” og de andre aktanter?

Brug framegrabberen (værktøjet nedenunder) til at tage billeder fra filmen, og beskriv aktanterne i boksen ved siden af.

Foto: Framegrab / Big World Cinema
Foto: Framegrab / Big World Cinema
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Lav din egen aktantmodel

Sådan gør du

 1. Find det ønskede sted i filmen.
 2. Tryk på "Tag skærmbillede".
 3. Skriv tekst ud for billedet.
 4. Gem som PDF, eller gem på "Min side" til senere redigering/deling.

Manuskriptøvelse 

To og to eller i små grupper

Til slut mødes Kena og Ziki igen, efter at der er gået flere år.

 • Gense filmens slutning (klip 13).
 • Hvorfor har instruktøren valgt netop denne location?
 • Er det en åben eller lukket slutning?
 • I sekvensen ser man nærbilleder af hud, hænder og ansigt. Hvorfor er der brugt nærbilleder?
 • Får de to kvinder hinanden til sidst?
Foto: Framegrab / Big World Cinema
Foto: Framegrab / Big World Cinema
 • Skriv en kort scene i manuskriptform (se eksempel nedenunder), og tag stilling til, om Kena og Ziki får hinanden. Derefter skal I filme scenen. Når man skriver et filmmanuskript, skal det se ud på en særlig måde, for at man kan få et overblik. Man starter med at skrive, om scenen udspiller sig inden- eller udenfor (interiør/eksteriør). Vi skal vide, hvor vi er, og hvordan der ser ud. Er det dag eller nat? Hvem er i scenen? Dialog skrives som replikker midt på siden. Det, som karaktererne føler og tænker, skal vise sig i handling og sprog. Den slags kalder man regibemærkninger

Eksempel

EKS. AFRIKA  - VILD NATUR - AFTEN

Kena og Ziki mødes udenfor i vild natur i solnedgangen. De kigger hinanden an.

                                                                                     KENA
                                                                                    Hej Ziki.

                                                                                      ZIKI
                                                                                 Hej min ven.

Kena og Ziki styrter mod hinanden og omfavner hinanden.

Genre: Ungdomsfilm og kærlighed

Individuelt eller to og to

Foto: Framegrab / Big World Cinema

Videre arbejde

Valgplakat

Studér de to valgplakater for Zikis og Kenas fædre.

 • Lav en valgplakat for hver af de to fædre. Flet et slogan ind, der er henholdsvis for og imod homoseksualitet.
Zikis far. Foto: Framegrab / Big World Cinema
Kenas far. Foto: Framegrab / Big World Cinema

Brev

Skriv et brev til instruktøren af ’Rafiki’, Wanuri Kahiu.
I brevet skal du fortælle:

 • Hvad du synes om filmen.
 • Hvad der gjorde særligt indtryk på dig (fx særlige virkemidler, handling, m.m.).
 • Om du er blevet klogere på, hvordan det må være at være homoseksuel i Kenya.
 • Hvilke øvelser der var sjovest at lave.
   

Turistbrochure

 • Lav en turistbrochure for Kenya med faktuelle oplysninger om landet.
 • Find fakta online, og brug gerne framegrabs fra filmen. 
 • Fremlæg brochurerne for hinanden. 
Foto: Framegrab / Big World Cinema

Klip fra filmen

Klip 1: Kena og Ziki på politistationen

Klip 2: Præstens prædiken

Klip 3: Kenas mor og religion

Klip 4: Kenas forældre skændes

Klip 5: Filmens anslag

Klip 6: Kena og Zikis date

Klip 7: Kena og Ziki på bar

Klip 8: Kena og spejlet

Klip 9: Zikis mor og spejlet

Klip 10: Djævleuddrivelsen

Klip 11: Guddommeligt lys

Klip 12: Kena efter overfaldet

Klip 13: Filmens afslutning