Hvor er Anne Frank? elev

Hjem
 • Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Sprogopgaver

Introduktion

Først skal I arbejde med forforståelse, så I får en fornemmelse af filmens temaer. Dernæst skal I arbejde med filmens handling gennem berettermodellen. Efterfølgende er der opgaver, som gør jer klogere på filmens temaer, virkemidler og genretræk. Til sidst har I mulighed for at arbejde med en produktionsopgave.
  
Læringsmål: I opgaverne skal I arbejde frem mod at:

Foto: Angel Films

Film og forforståelse

’Hvor er Anne Frank?’ er en animationsfilm, som handler om pigen Anne Frank, der levede under tyskernes besættelse af Europa i 2. verdenskrig. Filmen bliver fortalt af fantasifiguren Kitty og gennem oplæsning af dagbogsbeskrivelser skrevet af Anne Frank. 

Før I går i gang med at se filmen, vil det være godt at få talt om 2. verdenskrig, og hvad der skete i den tid. Anne Frank er en berømt historisk person, hvis dagbøger har fået meget anerkendelse. Dét bør I også vide noget om for at forstå, hvordan filmens fortælling er bygget op. Hvis I vil vide mere om Anne Frank, kan I læse mere her (I skal logge ind med UNI-login) eller her (engelsk).

To og to / i små grupper

 • Fortæl med egne ord, hvad I ved om 2. verdenskrig:
  • Hvornår startede krigen?
  • Hvem stod bag krigen?
  • Hvad er Holocaust?
  • Hvem var Anne Frank?
  • Hvad skete der med Anne Frank?
  • Hvor kan man se hendes originale dagbog?
Foto: Angel Films

Handling

For at danne jer et overblik over handlingen skal I først individuelt notere, hvad I kan huske fra filmen i stikord.

Derefter skal gå sammen i par og lave en kort filmøvelse med udgangspunkt i handlingen: 

 

To og to

 

 • Den ene af jer af en tv-journalist, og den anden er Annes fantasiven, Kitty.
   
 • Lav et kort interview, som skal genopfriske filmens handling fra Kittys perspektiv. Kitty skal beskrive handlingen fra start til slut.
   
 • I skal sammen forberede, hvad der skal spørges om, og hvad der skal svares.
   
 • I må gerne få det til at se ud som et nyhedsopslag, så tag eventuelt rekvisitter i brug, som passer til indholdet.
   
Foto: Angel Films

Temaer

Frihed

To og to eller i små grupper

Frihed er et komplekst begreb, der kan anskues fra forskellige vinkler.

 • Undersøg, hvordan man kan forstå begrebet ”frihed”. 
 • Hvad betyder frihed for jer?
 • Beskriv, hvordan Anne Frank følte eller ikke følte frihed.
Foto: Angel Films

Håb og overlevelse  

To og to eller i små grupper

Håb er en positiv følelse eller tilstand, der er knyttet til fremtiden og en tro på, at noget godt kan ske. Håb kan defineres som en tro eller forventning om, at en ønskelig begivenhed vil ske i fremtiden – eller at noget negativt eller uønsket vil blive afværget eller forbedret.

 • På hvilken måde bevarer Anne Frank håbet?
 • Hvad gør Anne Frank for at overleve den svære tid, hun gennemgår
 • Fælles håb: Hvordan viser Kitty, at Anne Franks dagbøger har betydning for den tid, vi lever i i dag? 
Foto: Angel Films

Filmsprog

Filmiske virkemidler: Farver, flashbacks og lyd  (5.-8. klasse)

Individuelt eller to og to 

 • Filmleksikon: Læs om farver, flashbacks og lyd.
 • Se nedenstående klip, og svar på følgende:
  • Hvilken betydning har brugen af farver i filmen – især ift. tid og stemning?
   • I skal skelne mellem historien, der foregår i nutiden, og tilbageblik til fortiden. 
   • Hvorfor har man valgt forskellige farver?
  • Hvilken effekt bliver især brugt til at fortælle Annes historie?
  • Hvordan kan I se, at historien springer i tid?
  • Hvad gør det ved filmens handling, at historien springer i tid? 
  • Lyd har stor betydning for en film, og hvordan vi opfatter handlingen/stemningen:
   • Hvilken slags musik/lyd bliver der brugt i hhv. realtid og flashbacksene (fortid)?
   • Hvad gør valget af musik ved vores opfattelse af filmen og stemningen i de forskellige scener?
   • Beskriv skiftet i lyd, da nazisterne marcherer uden for vinduet.

KLIP

 

To og to

 

 • Optag en scene, der viser overgangen fra realtid til et flashback.
   
 • I skal benytte jer af virkemidler, som I kan skabe vha. jeres computer eller telefon/tablet.
   
 • Vis gerne jeres optagelser for klassen, og tal om, hvordan I har brugt de forskellige virkemidler.
   
Foto: Angel Films

Dramaturgi: Berettermodellen (5.-8. klasse)

Individuelt eller to og to 

 • Filmleksikon: Læs om berettermodellen.
 • I skal forsøge at indsætte filmens handlingsforløb i berettermodellen fra anslag til udtoning. Jeres lærer kan give jer en skabelon, hvori I skal indsætte handlingen under de overskrifter, berettermodellen består af.
 • Genbesøg eventuelt handlingsopgaven, hvor I genfortalte handlingen sammen.
 • Passer nogle af flashbacksene med vendepunkterne i berettermodellen? Hvilke? 
Foto: Angel Films

Genre: Historisk drama med magiske træk (7.-8. klasse)

To og to eller i grupper

 • Filmleksikon: Læs om fantasy-genren
 • Hvordan kan I se, at filmen er en historisk fortælling i drama-genren?
 • Hvilke muligheder åbner der sig ved at lave filmen som en animationsfilm – hvad kan her lade sig gøre, som man ikke kan i en live action-film med levende personer?
 • Hvor ser I fantasy-genren træde frem i filmen?
Foto: Angel Films

Afsluttende produktionsøvelse (5.-8. klasse)

I små grupper

 • I skal lave en anden afslutning på filmen. I får i slutningen af filmen at vide, at Anne Franks far, Otto, overlever Holocaust. I skal nu lave en scene, hvor: 
  • Otto vender tilbage til huset, hvor familien levede i skjul. Her finder han Anne Franks dagbøger gemt under nogle gulvbrædder på hendes værelse.
  • I skal lave replikker eller voice over, og I skal inkludere mindst ét flashback.
  • Brug gerne nogle af de filmiske virkemidler, som I har arbejdet med
Foto: Angel Films

Sprogopgaver

Introduction and purpose

You will be working with the film ‘Where is Anne Frank’ In short, the film has a three-fold plot as it follows Kitty, Anne, and an immigrant family. Towards the end of the film, these three narratives are intertwined.  

In the tasks, you will work towards:

 • Being able to talk about what happens in the film.
 • Being able to identify themes in the film using pictures.
 • Being able to describe characters and argue for your own personal opinion about the film and its themes.

If you do the film exercise (7.-8. klasse), you will also work with written English and the genre of diary writing as well as filming.

Tasks before the film (5.-8. klasse)

In class

 • Watch the trailer below.
 • Discuss what the film may be about.

Tasks after the film (5.-8. klasse)

Plot 

 • Describe what happens in the beginning, middle, and end of the film using an analysis model such as the narrative model.

Themes

 • Look at pictures from the film here and consider the themes hidden in the film.
 • In what way(s) did Anne's diary make a difference in the film?
 • Investigate the significance which Anne's diary has gained in our present time. You may use different sources as inspiration.
 • Are you familiar with other historical figures who have made a difference for others?

Characters

 • Describe Anne by focusing on her inner and outer characteristics. 

My opinion

 • What do you think about the film?
 • Has it made an impression on you? Why or why not?
 • What do you believe to be the message of the film? Why may that message still be relevant today?
  (Feel free to use the picures from the task on themes).

 

(7.-8. klasse)

 

 • Make a diary with flashbacks. The diary should be written using the narrative structure you find in the film. It should consist of:
   
  • Diary entries
    
  • Flashbacks
    
 • Your diary entries must be written while your flashbacks must be filmed or photographed. When filming, you should consider lighting, music, camera angles, and sound. When taking pictures, you should consider camera angles, lighting, and composition.
   
 • Optional: If you want to make your diary interactive, you can use the platform Twine. Here, you create a non-linear narrative structure.
   
Foto: Angel Films