Krigsfilmens undergenrer

Krigsfilm har typisk to undergenrer. Fælles for dem er, at de skildrer soldaters oplevelser i historiske krige. Filmgenrer udvikler sig dog hele tiden, og på den måde opstår nye typer krigsfilm. I krigsfilm er underkategorierne bestemt af synet på krig og soldaternes liv under krigen.  

Combatfilm

"Combat" betyder "bekæmpe", og netop kampen er central i undergenren "combatfilm". Her er vægten lagt på de specifikke krigshandlinger: positioner, der skal indtages, kampvogne, der skal bringes i stilling og snigskytter, der skal dræbes. Combatfilmen sætter sjældent spørgsmålstegn ved, om krigen er retfærdig eller berettiget. Den beskriver detaljeret, hvordan krigshandlingerne udspiller sig, og hvordan soldaterne udfører deres ordrer. 'Saving Private Ryan' er et godt eksempel på en combatfilm, der skildrer kampene og den enkelte soldats opgaver i detaljer. I combatfilm mister nogle af soldaterne livet, men i sidste ende lykkes missionen, og krigens konflikt bliver vundet af de gode. 

Foto: 'Saving Private Ryan' (1998) Janusz Kaminski / Dreamworks

Antikrigsfilm

Antikrigsfilm er altid en kritik af krigen. Krigen bliver fremstillet som umenneskelig og brutal, og de overordnede befalingsmænd forråder og ofrer deres menige soldater. Antikrigsfilm kan i mange scener ligne combatfilmen, da vi også ser en række kamphandlinger i denne undergenre. Men antikrigsfilm fokuserer mere på, hvordan krigen påvirker hovedpersonen (så denne mister troen på, at krigen er retfærdig og meningsfuld). Fjenden fremstår ikke kun som en ond, hensynsløs modstander, men som mennesker, man kan sympatisere med. Det ser vi fx i 'Full Metal Jacket', hvor den snigskytte, soldaterne dræber til slut, viser sig at være en ung pige. Antikrigsfilmene ender oftest dårligt. Hovedpersonen overlever, men har mistet sine bedste venner, oplevet forræderi og har intet at vende hjem til. 

Foto: 'Jarhead' (2005) Roger Deakins / Universal Pictures